Detail usnesení


Usnesení rady č. 23 ze dne 21. 12. 1999

Usnesení č. 1

Rada přijímá opravu v rozpočtovém provizoriu a to následující:
účelově označená položka projektová dokumentace Sadová ve výši 100 tis. Kč se ruší a nově zní:
..na projektové dokumentace a technickou pomoc pro investiční akce města Blanska 100 tis. Kč.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje předložená rozpočtová opatření.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí výsledky jednání pracovní skupiny. Rada ukládá pracovní skupině pokračovat v jednáních s obstaravatelem tak, aby byly v lednu 2000 předloženy nové dodatky č. 9 a 10 ke smlouvám s firmou SELIO, s.r.o. Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – prodejny smíšeného zboží v Městském penzionu o výměře 105,55 m2 na dobu neurčitou žadatelům v následujícím pořadí:
1. Jana Sedláková, Jasanová 26, Blansko, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, za účelem prodeje potravin
2. Jiří Sehnal, Stařeckého 6, Blansko za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok za účelem prodeje smíšeného, potravinářského, drogistického a spotřebního zboží.

Usnesení č. 5
Rada doporučuje bezúplatný převod majetku Nemocnice Blansko na Zdravotnickou záchrannou službu okresu Blansko z důvodu sloučení ZZS okresu Blansko s výjezdovou skupinou rychlé lékařské pomoci při Nemocnici Blansko.

Mgr. Věra Vachová
starostka

 

            aktualizováno: 23. 1. 2020, 09:18 h