Detail usnesení


Usnesení rady ze dne 14. 2. 2000

mimořádné zasedání

I. Zahájení

II. Schválení programu mimořádné městské rady

III. Ověření mandátu

IV. Setkání s představiteli polského města Legnice

V. Podepsání smlouvy o spolupráci

VI. Projekce videofilmu o Blansku

VII. Beseda, výměna zkušeností

Městská rada přivítala delegaci z nejnovějšího partnerského města Legnice ve složení:

  • - Ryszard Kurek – prezident
  • - Zbygnew Dorosz – předseda městské rady
  • - Krysztof Kostrzanowski – ředitel odboru kultury, sportu, školství a osvěty
  • - Janina Lisowská – pracovnice pro zahraniční styky

Přítomni byli také hosté z nejstaršího partnerského města Scandiano (Itálie) ve složení:

  • - Lanfranco Fradici – starosta
  • - Lamberto Bondi – radní
  • - Leda Olmi – pracovnice pro zahraniční styky

Městské radě Blansko a zástupcům italského Scandiana bylo představeno prezidentem Ryszardem Kurkem město Legnica. Po krátkém úvodu podepsali zástupci města Blansko a Legnice partnerskou smlouvu. Poté zástupci všech tří měst shlédli cestopis, který byl věnován městu Blansku. Na závěr tohoto setkání proběhla beseda s představiteli těchto partnerských měst.

Starostka ukončila mimořádné zasedání městské rady v 10.30 hod.

Mgr. Věra Vachová

starostka

 

            aktualizováno: 25. 5. 2020, 09:09 h