Detail usnesení


Usnesení rady č. 70 ze dne 14. 12. 2021

Usnesení č. 1

Rada schvaluje návrh Sportovní komise na ocenění nejlepších sportovců města Blansko za rok 2021 dle předloženého materiálu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 39/21 „Dodávka a instalace systému terapeutického biostimulačního laseru s infra sondou na kožní oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje odpisový plán pro rok 2022 příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje plán investic pro rok 2022 příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada souhlasí s převedením technického zhodnocení investičních akcí č. 2/16, 1/20, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 19/22 do majetku města v souladu s ustanovením čl. VI, bod. 15 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Blansko a Nemocnicí Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada souhlasí s tím, aby Nemocnice Blansko podala žádost o dotaci do nejbližší možné dotační výzvy IROP na vybudování urgentního příjmu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 29/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 17/2021 – ZRR 19/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 30/2021 a změnu rozpisu rozpočtu ZRR 20/2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 13

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 24

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a stanovuje závazné ukazatele zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 32

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manželům Bezděkovým, Kulířov.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytu č. 53 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku manžele Sokolíčkovy, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Zárubovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku panu Babayanovi, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada schvaluje náhradníky na pronájem bytů č. 18 a 48 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1 v Blansku paní Pavlů, Blansko, pana Rychnovského, Blansko, paní Mlýnkovou, Blansko.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada schvaluje nová Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby města Blansko s účinností od 01.01.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada schvaluje vzor Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, podle které budou uzavírány smluvní vztahy s účinností od 01.01.2022.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje nový Ceník pečovatelské služby, který s účinností od 01.01.2022 nahrazuje Ceník pečovatelské služby schválený usnesením č. 19 na 58. schůzi Rady města Blansko konané dne 01.06.2021.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 40

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 845/40 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 53 m2 pí Šamánkové a p. Paláškovi, Blansko za účelem užívání jako část zahrady (lokalita Horní Palava).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 41

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Blansko, za účelem pěstování drobného ovoce a zeleniny (pozemek v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ul. Okružní).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 42

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části pozemku parc. č. 347 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře 54 m2, pí Zavadilové, Blansko za účelem užívání jako součást zahrady (pozemek poblíž RD 188 v Klepačově).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 43

Rada schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 1205 orná půda o výměře 43 mv k. ú. Těchov, za účelem pěstování ovoce a zeleniny (pozemek poblíž objektu s č. ev. 262 stojícího na pozemku parc. č. 1206).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 44

Rada schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 882 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 47 m2 za účelem údržby zeleně na pozemku (pozemek v lokalitě Češkovice).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 45

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha v k. ú. Těchov, části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, části pozemku parc. č. 9/1 ostatní plocha v k. ú. Klepačov a části pozemku parc. č. 98 ostatní plocha v Dolní Lhota o výměře každé části 1 ma pronájem části pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko o výměře každé části 2 m2, společnosti Zásilkovna s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 28408306 za účelem umístění a provozování balíkových automatů Z-BOX na výdej zásilek a poskytování dalších služeb, které Zásilkovna jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí, za nájemné 8.000 Kč/rok + platná sazba DPH, s tím že nájemné bude každoročně zvyšováno o inflaci a schvaluje nájemní smlouvu č. 2021/002224/SRM/OS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 46

Rada schvaluje prodloužení doby nájmu dle nájemní smlouvy č. 2017-INV-S100/NS ze dne 21.08.2017 na pronájmem části pozemku parc. č. 505 ostatní plocha v k. ú. Klepačov městem Blansko od vlastníka tohoto pozemku, a to do 31.12.2026 a schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017-INV-S100/NS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 47

Rada souhlasí s ukončením nájmu bytu v domě Komenského 24, Blansko pro pana Brichty, Blansko dohodou k 31.12.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 48

Rada revokuje usnesení č. 9 ze 65. schůze konané dne 12.10.2021 týkající se ukončení nájmu bytu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 49

Rada revokuje usnesení č. 10 ze 65. schůze konané dne 12.10.2021 týkající se výměny bytu – přidělení bytu mimo pořadí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 50

Rada souhlasí s krátkodobou výpůjčkou areálu Veranda Obůrka SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Obůrka, Obůrka 74, Blansko, IČO: 65338421 za účelem konání Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Obůrka na dny 07.01.2022 – 09.01.2022 s tím, že SDH uhradí spotřebované energie (elektřina a voda) a dále pouze za podmínky, že konání dovolí epidemiologická situace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 51

Rada souhlasí s krátkodobou výpůjčkou areálu Veranda Obůrka Okrskovému sdružení dobrovolných hasičů Blansko, Olešná 78, Blansko-Olešná za účelem konání Valné hromady Okrskového sdružení dobrovolných hasičů Blansko na dny 11.02.2022 – 13.02.2022 s tím, že SDH uhradí spotřebované energie (elektřina a voda) a dále pouze za podmínky, že konání dovolí epidemiologická situace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 52

Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 2.200 Kč po zemřelém panu Procházkovi, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 53

Rada nesouhlasí se zařazením pana Balázse, Blansko do pořadí žadatelů o nájem bytu z důvodu dluhu vůči městu a setrvává na svém rozhodnutí přijatým usnesením č. 39 na 66. schůzi dne 26.10.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 54

Rada souhlasí s aktualizací vymezení hospodářské činnosti dle materiálu odboru s platností od 01.01.2022.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 55

Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 53,08 m2 v I. nadzemním podlaží objektu Sadová 2, Blansko, Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, IČO: 44990260, za nájemné ve výši 500 Kč/m2/rok bez DPH za účelem rozšíření zdravotních a sociálních služeb, půjčovny kompenzačních pomůcek a zřízení hospicové poradny pro pozůstalé.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 56

Rada nesouhlasí s poskytnutím zvýhodněné ceny pronájmu tenisové haly v roce 2021 pro spolek Tenis Blansko, z. s. se sídlem Sadová 587/18, 678 01 Blansko, IČO: 08622264.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 57

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko pro Tenis Blansko, z. s. se sídlem Sadová 587/18, 678 01 Blansko, IČO: 08622264.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 58

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro FBK Atlas Blansko, z. s. se sídlem Jasanová 2083/8, 678 01 Blansko, IČO: 02103362 na projekt Atlas Cup 2021 ve výši 10.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 59

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2021 pro spolek Československá obec legionářská, z. s. se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha, IČO: 45247455 na projekt Digitalizace pomníku legionáře ve výši 5.000 Kč a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko v této věci.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 60

Rada nesouhlasí s prodloužením projektu Příběhy našich sousedů žadatele Post Bellum, z. ú., Praha v souladu s předloženou žádostí.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 61

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Kulturního střediska města Blanska, Hybešova 240/1 do maximální výše 130.000 Kč na nákup zvukového procesoru do Kina Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 62

Rada schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 63

Rada schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 64

Rada nesouhlasí s odpuštěním platby nájemného z nájemní smlouvy č. 2002-KOM-S51/Ví.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 65

Rada schvaluje dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/001117/INV/DS na veřejnou zakázku „II/374 Blansko, rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 66

Rada schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2021/001983/SRM/DS na veřejnou zakázku „Dětské hřiště Lažánky u Blanska“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 67

Rada rozhodla dle ustanovení § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení vybraného dodavatele Tocháček spol. s r. o., sídlo: Slovinská 2958/36, 612 00 Brno, IČO: 44961367, ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3“, a to z důvodu nesplnění povinnosti dle ustanovení § 124 odst. 1 zákona. Vybraný dodavatel doručil dne 19.11.2021 oznámení o neuzavření smlouvy, ve kterém sděluje zadavateli svůj úmysl neuzavřít se zadavatelem smlouvu o dílo na uvedenou veřejnou zakázku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 68

Rada pověřuje starostu města zrušením zadávacího řízení s názvem „Blansko, obnova podzámčí – Zámek 3“ po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek. Zadávací řízení bude zrušeno dle §127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 69

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2020/002025/SRM/DS na veřejnou zakázku: „Blansko – obnova podzámčí – Zámek 3“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 70

Rada schvaluje hodnotící kritéria pro zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci akce s názvem "Blansko – obnova podzámčí – Zámek 3".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 71

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na natočení dokumentu o blanenské výtvarnici Irmě Charvátové v rámci cyklu „Živá paměť města“ mezi městem Blansko a Janem Popelkou. 

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 72

Rada schvaluje uzavření Smlouvy č. 48/2021 o poskytnutí licence na kartografické dílo se společností Kartografie PRAHA, a. s. se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, IČO: 45272395.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 73

Rada revokuje usnesení č. 70 z 69. schůze Rady města Blansko ze dne 23.11.2021 o jmenování starosty Ing. Jiřího Crhy členem Správní rady obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu, o. p. s.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 74

Rada jmenuje starostu Ing. Jiřího Crhu členem Správní rady obecně prospěšné společnosti Dům přírody Moravského krasu, o. p. s., se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko, IČO: 02503972, a to s účinností od 19.12.2021.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h