Archiv článků
   za měsíc srpen 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Končí 3letá lhůta pro získání odborné způsobilosti

Nařízením vlády ze dne 14. května 2001 se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením. Nařízením stanovená 3letá lhůta pro získání odborné způsobilosti končí 1. 10. 2004! Kompletní znění nařízení najdete ve formátu PDF na stránkách živnostenského úřadu.


Občan a mimořádné situace – díl sedmý: Povodně a ochrana před nimi

Přírodní katastrofy z let 1997 a 2002, které zasáhly Českou republiku, mimo jiné způsobily, že pod pojmem krizová situace nebo nevojenské ohrožení obyvatelstva si drtivá většina občanů představí právě povodně. Dlužno dodat, že právem.


90 kg psích exkrementů denně!

Ve městě Blansku probíhá pravidelný úklid psích exkrementů, který na základě objednávky provádí firma Larix. Tato činnost byla v letošním roce započata v průběhu měsíce března a denně se průměrně vysbíralo asi 150 kg odpadů.