Archiv článků
   za měsíc září 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Čtyři okrsky budou na podzim volit v jiné budově

V pátek 5. a v sobotu 6. listopadu budeme volit své zástupce do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev. Přípravu voleb zajišťuje odbor hospodářské správy. O přípravách voleb, jejich rozsahu, termínech a změnách v organizaci jsem si povídal s jeho vedoucí Hanou Nedomovou.


Podrobněji o „ČERNÝCH STAVBÁCH“

„Černé stavby“ jsou stavby, pro které nebylo vydáno stavební povolení či nebyla splněna ohlašovací povinnost. Problematika těchto staveb je řešena v § 88 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Toto ustanovení řeší obecně odstraňování staveb, a to i odstranění stavby na základě žádosti vlastníka stavby.Třikrát z odboru investic

Tři aktuální výzvy z Odboru investic MěÚ. Město vyzývá zájemce (firmy) o zástavbu území Blansko-Luhy k podání nabídek a dále nabízí občanům volná garážová stání na sídlištích Zborovce a Písečná.


Svoz komunálního odpadu proběhne ve svátek

Svoz zbytkového komunálního odpadu, který připadá na svátek 28. září 2004 (tj. úterý), bude probíhat v týž den. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


Změny v MHD Blansko

Od 1. 9. 2004 došlo ke změnám v MHD Blansko. Byla změněna linka 222 MHD Blansko 2 Klepačov — Autobusové nádraží — Češkovice na linku Klepačov — Autobusové nádraží — Metra (autobusové nádraží).
Tato linka od výše uvedeného data přestala zajíždět na následující autobusové zastávky: Sever, Sadová, Na Žižlavici, Těchov (mateřská škola), Češkovice (chatová oblast), Erbenova škola, Podlesí, Těchov, Obůrka, Češkovice.
Tyto autobusové zastávky bude obsluhovat nově zřízená linka 227 MHD Blansko 7 Autobusové nádraží — Češkovice — Sever — Autobusové nádraží, která bude nově některými svými spoji jezdit z Češkovic přes sídliště Sever přímo do Blanska.


Střípky ze zastupitelstva

Krátké komentáře k nejdůležitějším bodům schváleným na posledním zasedání zastupitelstva města.


Odbor vnitřních věcí se přestěhuje na „okres“

V souvislosti s majetkoprávním převodem budovy bývalého okresního úřadu do vlastnictví Města Blansko, dojde ve dnech 16. až 25. září k postupnému přestěhování správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko z pracoviště v budově na ul. B. Němcové 1A do budovy bývalého okresního úřadu na nám. Republiky 1.


Silnice na Dolní Lhotu by měla být v provozu od 15. září

Nedávno se uskutečnila kolaudace nového mostu, kde nebylo shledáno závad. Stejný výsledek se očekává i v úterý 14. září, kdy proběhne řízení, na základě kterého bude silnice buď předána do užívání, nebo budou odstraňovány zjištěné nedostatky. Vedoucí stavební úřadu Ing. Petr Rizner neočekává problémy, silnice by tak měla být druhý den již otevřena.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

13. zasedání Zastupitelstva města Blansko se koná v pondělí 13. 9. 2004 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Přinášíme návrh programu.