Archiv článků
   za měsíc prosinec 2005

Kategorie: ostatní  

 


Tříkrálová sbírka klepe na dveře

Znovu děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na tříkrálovou sbírku v roce 2005. Vybralo se 986.000 Kč. Část sbírky byla použita na zakoupení aut pro denní stacionář Emanuel a pro charitní pečovatelskou službu. Dále byl příspěvek použit na země postižené vlnami Tsunami.


Foťte adamovské lesy a vyhrajte digitální fotoaparát

Každému, kdo vlastní fotoaparát, se čas od času povede dokonalá fotografie, která by neměla zapadnout pouze v rodinném albu! Proto Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vyhlásil fotografickou soutěž „Adamovské lesy v zimě a na jaře“.


Aktuality v projektu Pracovní rehabilitace v Blansku

Projekt Pracovní rehabilitace je v provozu od začátku srpna 2005. Před vánočními svátky bude ukončen první tříměsíční běh programu, do něhož se přihlásilo 5 uživatelů.


Betlémské světlo 2005

Vánoce se rychle blíží a s nimi i vše, co k nim patří. V Blansku se již stala každoroční tradicí akce nazvaná Betlémské světlo, kterou pořádají blanenští skauti pro všechny, kdo se zatouží na chvíli o vánočních svátcích zastavit a vychutnat si tu překrásnou atmosféru.


Vánoční strom splněných přání

Ilustrační foto k článku: Vánoční strom splněných přání

I letos po celou adventní dobu zdobí prostředí restaurace U Krále „Vánoční strom splněných přání“. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Blansku (SONS) a restaurace U Krále ve spolupráci s pedagogickým sborem Speciální školy pro žáky s více vadami v Blansku opět zajišťuje strom splněných přání.


Knihovna bude mezi svátky uzavřena

Od pátku 23. do soboty 31. prosince 2005 bude knihovna uzavřena. První půjčovní den v roce 2006 bude v pondělí 2. ledna.Nové jízdní řády ČD a ČAD

Od neděle 11. 12. platí nové jízdní řády. Přehled vlaků na Brno i blanenské linky najdete na stránkách společnosti Kordis.


Vánoční cvičení za poloviční cenu

Po velmi dobré loňské zkušenosti podložené značným zájmem připravuje i letos rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko „Vánoční cvičení“. Uskuteční se v úterý 27. 12. od 12 do 17 hodin a ve středu 28. 12. od 9 do 14 h.


Vánoční výstava zájmových kroužků

Ilustrační foto k článku: Vánoční výstava zájmových kroužků

Ve dnech 26. — 27. 11. 2005 proběhla v prostorách Katolického domu v Blansku již tradiční vánoční výstava rukodělných prací. Výstavu zahájila starostka města Blanska Jaroslava Králová společně s místním farářem Jiřím Kaňou.


Mikuláš mezi žáky

Ilustrační foto k článku: Mikuláš mezi žáky

V pondělí 5. prosince proběhl na ZŠ Dvorská v Blansku další ročník recitační přehlídky pro čerty, anděly a Mikuláše. Ještě před soutěží prošel Mikuláš se svou družinou čertů a andělů celou školou.


Den otevřených dveří v domově důchodců

V sobotu 10. 12. od 9 do 16 hodin se uskuteční Den otevřených dveří v Domově důchodců Blansko na ul. Pod Sanatorkou 3. Součástí programu bude i výstava fotografií Aloise Boháče na téma „Obyvatelé domova při práci, zábavě a odpočinku“. Všichni občané jsou srdečně zváni k prohlídce.


Vyhodnocení nejlepších fotografií Rožmitálovy ulice

Ilustrační foto k článku: Vyhodnocení nejlepších fotografií Rožmitálovy ulice

Do soutěže zaslalo své fotografie 19 autorů. Z celkového počtu 58 fotografií jich bylo 12 vyřazeno, protože nesplňovaly zadané podmínky. Na internetu se objevilo 46 fotografií, hlasovat bylo možno pro 36 fotografií (zbylých 10 bylo vyřazeno grafikem, jejich technická kvalita byla nedostatečná pro další zpracování). Zasláno bylo celkem 573 platných hlasů.


V průmyslové zóně už se vyrábí

Ilustrační foto k článku: V průmyslové zóně už se vyrábí

Jako první zahájila výrobu v nové průmyslové zóně Blansko-Vojánky firma ČeMeBo, s. r. o. Firma se zabývá výrobou plošných spojů a přestěhovala se sem z objektu bývalé Metry.


Topná sezona a údržba komínů

Stává se již samozřejmostí, že se zahájením topné sezony dochází ke zvýšení požárů bytů a objektů. Často jako příčina je označen špatný stav komínu případně topidla. Za pozornost rovněž stojí, že nemálo lidí se vrací kvůli vysoké ceně plynu k tuhým palivům, tedy dříví a uhlí.