Archiv článků
   za měsíc červen 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Počínaje dneškem měří městská policie rychlost v obci

Ilustrační foto k článku: Počínaje dneškem měří městská policie rychlost v obci

Na konec školního roku a začátek prázdnin je naplánován začátek měření rychlosti v Blansku. Městská policie již vlastní ruční laserový měřič rychlosti, tzv. LIDAR, který změří rychlost vozu až na vzdálenost jednoho kilometru i když optimální pracovní vzdálenost je 50 — 200 m.


Odbor stavební úřad – čtyři oddělení nejen pro Blansko

Ilustrační foto k článku: Odbor stavební úřad – čtyři oddělení nejen pro Blansko

Další zastavení mezi odbory Městského úřadu Blansko nás zavedlo na náměstí Republiky, kde ve III. poschodí správní budovy má svá pracoviště „Odbor stavební úřad“. Jeho vedoucím je Ing. Petr Rizner, který nás s činností a posláním odboru seznámil.


Oficiální loga pro oslavy 100. výročí města

Ilustrační foto k článku: Oficiální loga pro oslavy 100. výročí města

Přesto, že do oslav 100. výročí povýšení Blanska na město zbývá téměř třičtvrtě roku, vedení města nechce nic v organizaci tohoto významného mezníku v historii našeho města ponechat náhodě. Již v měsíci únoru byla ustavena radou města pracovní skupina, která má na starosti všechny záležitosti související s přípravou a organizací tohoto výročí, které se promítne do celého příštího roku. Všechny akce budou nést oficiální logo pro 100. výročí, které bylo speciálně navrženo a zhotoveno pro tuto příležitost.


Činnost městské policie v období od 11. 6. do 14. 6. 2004

Od 11. 6. do 14. 6. 2004 strážníci MP Blansko prováděli opatření k probíhajícím volbám do Evropského parlamentu. Byly plněny úkoly na základě požadavků představitelů MěÚ a předsedů volebních komisí. Strážníci prováděli především kontrolní hlídkovou činnost v okolí budov, v nichž byly umístěny volební místnosti, a to z důvodu, aby nedošlo k narušení řádného průběhu voleb. Ve stejném období se také strážníci podíleli na zajištění průběhu akce „Veterán Tour Macocha“, a to především usměrňováním dopravy při startu a dojezdu závodníků do cíle této soutěže. Dne 12. 6. 2004 se v odpoledních hodinách dále hlídky MP Blansko podílely na řízení dopravy v průběhu závodu „Půlmaraton Moravským krasem“, a to na několika stanovištích na trase závodu.


Střípky ze zastupitelstva

Pro Zpravodaj PLUS sepsala nejdůležitější řešené body paní starostka. Jisté je, že průmyslová zóna má dva nové investory, v kině budou nové sedačky a budova bývalého okresního úřadu byla převedena na Město.


Organizace mohou opět žádat o příspěvky z rozpočtu Města

Město Blansko začíná připravovat svůj rozpočet na rok 2005. Každoročně poskytuje Město ze svého rozpočtu příspěvek různým zájmovým organizacím a spolkům. Žádáme organizace a spolky, které působí na území města, aby své požadavky zasílaly na Městský úřad Blansko do 15. 9. 2004.


V pondělí se sejde zastupitelstvo na 12. zasedání

Přinášíme návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se bude konat v pondělí 14. 6. 2004 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti.


Uzavírka silnice, objížďky ve směru na Dolní Lhotu

Z důvodu přestavby mostu a přeložky silnice v k.ú. Blansko bude zahájena uzavírka silnice ve směru Blansko-Spešov-Rájec a místní komunikace k objektu stanice technické kontroly v místě křižovatky se silnicí III/37435. Uzavírka potrvá do 30. 9. 2004.


Návody na řešení životních situací

Od 1. června 2004 najdete na stránkách Města Blansko novou službu — Návody na řešení životních situací. Jedná se o soubor téměř padesáti nejčastějších životních situací, v nichž občan nebo podnikatel přichází do kontaktu s úřadem, ať už jde o územní samosprávu nebo státní orgán, a potřebuje proto dostatek stručných a přehledných, ale také úplných informací, jaká jsou jeho práva a povinnosti při vyřizování určité úřední záležitosti.


Matriky už zapíší ženské příjmení v mužském tvaru

16. dubna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 165/2004, který nově nabízí ženám širší možnosti volby zápisu příjmení do matriky. Tato novela tak vychází vstříc především cizinkám či manželkám cizinců, které nejvíce vítají možnost zápisu příjmení v mužském tvaru.Činnost městské policie v období od 1. 5. 2004 do 24. 5. 2004

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem 8 přestupků proti občanskému soužití, 10 přestupků proti majetku (jednalo se o drobné krádeže v OD) a v 7 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo z území města a integrovaných obcí odstraněno 6 vraků motorových vozidel a na další 4 umístěna výzva k jejich odstranění.