Archiv článků
   za měsíc únor 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Činnost městské policie v období od 1. 1. do 15. 2. 2004

Za uvedené období mj. strážníci MP řešili celkem 3 přestupky proti občanskému soužití, 5 přestupků proti majetku, zde se jednalo především o drobné krádeže v OD, a v 6 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku.


Zájem o malé domovní čístírny odpadních vod roste

Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen dbát, aby jakost povrchových nebo podzemních vod nebyla ohrožena ani zhoršena. Za tím účelem je povinen zejména zajišťovat zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu technického pokroku.Nemocnice připsána Městu za přísných podmínek Fondu

Mnohaletá snaha se naplnila a Nemocnice Blansko je majetkem Města. Podrobněji si o tom povídáme s paní starostkou PhDr. Jaroslavou Královou, která úvodem řekla upřesňující informace.


Koryto Svitavy v Blansku projde protipovodňovými úpravami

Ilustrační foto k článku: Koryto Svitavy v Blansku projde protipovodňovými úpravami

Mnozí z nás mají ještě v živé paměti povodňové události v roce 1997, kdy nám příroda připomněla, že vodní živel je něco, co člověka může postavit do situace naprosté bezmocnosti. Abychom do budoucna zmírnili povodňové nebezpečí, zahájilo Město Blansko jednání s Povodím Moravy o řešení protipovodňových opatření toku řeky Svitavy tak, aby byly co možná nejvíce eliminovány škody způsobené případnými povodněmi, které není možné s ohledem na globální oteplování ve střednědobém časovém horizontu vyloučit.


S Mgr. Kučerou o dopravních přestupcích a cestovním ruchu

Nástup do nového roku znamenal na blanenské radnici změnu v oblasti oddělení cestovního ruchu. Byla zrušena funkce manažera cestovního ruchu. Protože se jednalo o dění v působnosti odboru kancelář tajemníka, zajímalo nás, zda se udály ještě některé další zásadní změny. Zeptali jsme se vedoucího odboru Mgr. Jiřího Kučery.


Nájemné za pozemky se pro rok 2004 o inflaci nezvýší!

MěÚ Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, oddělení POZEMKY upozorňuje své klienty, kteří mají s Městem Blansko uzavřené smlouvy na nájem pozemků sloužících k podnikání, že pro letošní rok se nájemné nebude zvyšovat o míru inflace a zůstává ve stejné výši jako v roce 2003.
Rozhodla o tom Rada města Blansko na svém 29. zasedání dne 27. 1. 2004 usnesením č. 22. Důvodem tohoto rozhodnutí je velmi nízká míra inflace za rok 2003, která dle oznámení Českého statistického úřadu činí 0,1 %.


Ministr průmyslu a obchodu navštívil podniky na Blanensku

Ilustrační foto k článku: Ministr průmyslu a obchodu navštívil podniky na Blanensku

V pátek 6. února navštívil Blansko ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban. Jak sám řekl: „Je dobré podívat se na vlastní oči na situaci v podnicích, zda odpovídá tomu, co máme v podkladech na ministerstvu.“ V Blansku byl poprvé a jeho program sestával hlavně z návštěv významných místních výrobních podniků.


Změny v Odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko

Ing. Jolana Havlová, která byla na MěÚ Blansko ve funkci manažerky cestovního ruchu, vyhrála výběrové řízení na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a nastoupila tam do funkce vedoucí oddělení cestovního ruchu. V této souvislosti a vzhledem k dalším okolnostem došlo k 1. 2. 2004 ke změnám v organizační struktuře Odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko (OKT).


Nová vyhláška přinesla změny v hospodaření s byty

Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém 9. zasedání dne 15. 12. 2003 novou obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003 o hospodaření s byty v majetku města. Největší změnou v této vyhlášce je vedení pořadníků žadatelů o pronájem bytu či bytové náhrady pouze na byty o velikosti 0+1 a 1+1.