Archiv článků
   za měsíc duben 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Oprava schodů v zámeckém parku

Letos jsou zajištěny peníze na opravu schodů v zámeckém parku. V současné době se zajišťuje projekt. Schody zůstanou uzavřeny do doby realizace nových z těžkých kamenných stupňů. Dokončení bude záviset hlavně na tom, jak rychle se dodavateli podaří požadované kamenné stupně, které by měly vydržet více než stávající dlažba, vyrobit a dodat. Do historického jarmarku, který se koná v sobotu 27. května, to určitě nebude.


Rekonstrukce kanalizace před radnicí

V rámci projektu Dyje zde probíhá rekonstrukce kanalizace v délce asi 40 m. Ta vede pod obrubníky dělícími chodník od silnice. Práce zde budou pokračovat až do začátku června. Do té doby bude průjezd tímto místem podstatně omezen.


Spuštění vodotrysků

Vodotrysky na náměstí Republiky a náměstí Svobody budou dle stanoveného plánu uvedeny do provozu na konci dubna. Tak, aby ve svátek v pondělí 1. května již zpříjemňovaly atmosféru v obou místech.


Dětí v mateřských školách přibude

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007, který proběhl na všech mateřských školách na území města Blanska včetně městských částí v pondělí 3. dubna 2006.


Nařízení o zákazu používání potravin kontaminovaných záplavovou vodou

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, nařizuje podle §85 odst. I, zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů mimořádné opatření v důsledku živelné pohromy – záplav zákaz používání potravin kontaminovaných záplavovou vodou v důsledku povodní pro lidskou potřebu, a to provozovatelům potravinářských podniků. Celé znění viz úřední deska.


Nezapomeňte si letos vyměnit občanské průkazy vydané do r. 1996

Do 31. 12. 2006 jsou povinni požádat o výměnu občanských průkazů občané, jejichž OP bez strojově čitelných údajů byly vydány do 31. 12. 1996. Žádost o vydání nových občanských průkazů, tedy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, musí být podány vždy nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku!


Vysílání infokanálu se od května změní

Město Blansko uzavírá s provozovatelem televizního kabelového vysílání novou smlouvu na poskytování služeb pro místní infokanály. Nově vše bude zajišťovat firma SAT Plus, s.r.o.


Provoz mateřských škol v Blansku v červenci a srpnu

Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenci a srpnu 2006.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne náhradní svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů na místo pondělí 17. 4. 2006 v prodloužené směně při úterním svozu 18. 4. 2006. To znamená, že v úterý se uskuteční současně pondělní i úterní svoz. Naopak 1. a 8. 5. 2006 proběhnou pondělní svozy i ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu

Harmonogram stanovišť velkokapacitních kontejnerů v Blansku v dubnu a květnu 2006. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť a směsný komunální odpad. Kontejnery budou na stanovištích dle harmonogramu přistaveny od 16.00 do 18.00 hodin. V případě přeplnění odjíždí dříve.


Ubytovna na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka se začne stavět v srpnu

Turistická ubytovna spadá do velkého projektu rekonstrukce sportovního ostrova, na nějž byly získány prostředky z programu SROP, státního rozpočtu a uvolněna částka z vlastních zdrojů Města Blansko. Postupně budou realizovány následující etapy v celkovém objemu cca 160 mil. Kč.


Činnost městské policie v březnu 2006

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem 8 přestupků proti občanskému soužití, 10 přestupků proti majetku (drobné krádeže v OD) a v 7 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo na území města a integrovaných obcí za první tři měsíce roku 2006 vyhledáno a označeno 27 vraků motorových vozidel. Tyto jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.Jarní deratizace města Blanska

V měsících duben – červen bude ve městě prováděna ohnisková deratizace zaměřená na redukci populace hlodavců. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic.