Archiv článků
   za měsíc červen 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz odpadu ve svátek 5. 7.

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne středeční svoz 5. 7. 2006 ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu. Týká se městských částí Blanska.


Velkokapacitní kontejnery v červenci jen pro městské části

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny pouze v městských částech v měsíci červenci dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16.00 do 18.00 hodin. V případě přeplnění odjíždí dříve. Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť a směsný komunální odpad.


Vydávání cestovních dokladů čekají podstatné změny

Zjistit na poslední chvíli nesrovnalosti v cestovních dokladech není nic příjemného. Obvykle se těsně před výjezdem objeví, že „pas propadl“. Proto doporučujeme zkontrolovat tento doklad mnohem dříve než před zabouchnutím dveří při odjezdu. Je-li platnost cestovního dokladu dostačující, není třeba nijak pospíchat, ale ti, co budou muset mít nový doklad, se od 1. září letošního roku setkají již s novými předpisy. Hovoříme o tom s vedoucím Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko Ing. Radkem Gajdošíkem.


Internet zdarma opět pokrývá nám. Svobody

Loni poprvé bylo možné využít na nám. Svobody internetu zdarma poskytovaného Městem Blansko. Nabízena byla maximální rychlost 128 kB. Tuto službu se Město rozhodlo provozovat i letos.


Rozšíření hřbitova v Blansku

Práce na rozšíření hřbitova v Blansku byly zahájeny již v roce 2005. Spočívaly v provedení terénních úprav, výstavbě gabionových stěn a zhotovení nového oplocení. Od května budou práce pokračovat vybudováním vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace v nově rozšířené části. Za výše uvedené práce Město Blansko uhradí částku cca 1 290 000 Kč.


Přípravy na zkoušení i přezkušování řidičů

Čím více se přibližuje datum počátku druhého pololetí, tím častěji se mluví o novém „silničním zákoně“. Změny se dotknou i získávání a vydávání řidičských oprávnění. O podrobnější odpověď jsem poprosil Ing. Radka Gajdošíka, vedoucího odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Blansku.


Změny kolem občanských průkazů

Jsou doklady, které občan nezbytně potřebuje. Je schvalována řada zákonů, které se jich dotýkají. Proto jsem o informaci k případným změnám v této oblasti obrátil na vedoucího Odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Blansku. Vedoucí zmíněného odboru, Ing. Radek Gajdošík, upozornil mj. i na skutečnost, že od 1. 9. 2006 dochází ke změnám na úseku občanských průkazů (OP).


Uzavírky komunikací – Žalkovského, náměstí Míru

Od příštího pondělí bude uzavřena část ulice Žalkovského. Z důvodu rekonstrukce průsečné křižovatky na nám. Míru bude také zde provedena částečná a později úplná uzavírka.


Harmonogram oprav komunikací

Ilustrační foto k článku: Harmonogram oprav komunikací

Přehled míst a termínů oprav komunikací po rekonstrukcích kanalizací v rámci projektu Ochrany vod povodí Dyje a rekonstrukcích vodovodních řadů.