Archiv článků
   za měsíc květen 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Vydávání cestovních dokladů pro nezletilé děti

Cestovní pas se vydává s územní platností do všech států světa s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, cestovní pas bez strojově čitelné zóny se vydává s platností na 1 rok. Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa jeho trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let žádost podává a vyhotovený cestovní doklad (CD) přebírá zákonný zástupce.


Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města

Zasedání se koná v pondělí 5. 6. 2006 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Činnost městské policie v květnu 2006

Strážníci MP Blansko v tomto období řešili celkem šest přestupků proti občanskému soužití, osm přestupků proti majetku a provedli v pěti případech odchyt volně pobíhajících psů. MP také prováděla měření dodržování stanovené rychlosti ve městě Blansku a integrovaných obcích. V této oblasti bylo zadokumentováno v době od 25. 4. do 22. 5. 2006 celkem 142 přestupků týkajících se překročení povolené rychlosti. Ty byly dále kompletně předány správnímu orgánu MěÚ Blansko k dořešení.


Působení pana Kočky v lázních z pohledu Města

Vzhledem k tomu, že se v minulých dnech znovu otevřela polemika nad problematikou provozu městských lázní, která je panem Kočkou prezentována naprosto zavádějícím, jednostranným a nepravdivým způsobem, musím některé věci uvést na pravou míru.


Volby 2006: Změny volebních okrsků a nové ulice

Od posledních voleb došlo v seznamu okrsků k několika změnám. Byly doplněny nově vzniklé ulice, vyjmenovány jsou ulice na Klepačově, přesunula se volební místnost v Lažánkách a pro Těchov a Obůrku. Jeden okrsek byl přesunut z kina na gymnázium.


Uzavírka silnice Olomučany – Josefov

Tento víkend bude silnice III/37444 (Blansko-Olomučany – Josefov) v celém úseku průtahu obcí Olomučany uzavřena (km 0,500 – 2,797). Uzavírka potrvá od soboty 20. 5. 2006 8.00 hod. do neděle 21. 5. 2006.


Uzavírky komunikací

Na Starém Blansku je od května uzavřena komunikace Na Brankách a Na Lukách, kde probíhá rekonstrukce kanalizace a povrchu vozovky. Tato uzavírka je naplánována do 1. září. Uzavírka je povolena jako úplná, nicméně do firem a sběrného dvora je průjezd umožněn dle aktuálních prací a možností.


Blansko se promění na olympijské město

Vedení Města Blansko při ukončení loňské olympiády převzalo olympijskou vlajku, a tím i záštitu nad Olympiádou dětí a mládeže v roce 2006. Uskuteční se 4. – 6. června na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.


Činnost městské policie v dubnu

Za uvedené období mj. strážníci MP řešili pět přestupků proti občanskému soužití, devět přestupků proti majetku (drobné krádeže v OD) a odchytili šest volně pobíhajících psů, které umístili v městském útulku. Za měsíce březen a duben 2006 bylo v Blansku a městských částech zadokumentováno celkem 87 dopravních přestupků překroční povolené rychlosti.


Městská oslava Dne vítězství 8. 5. 2006

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají v pondělí 8. května 2006 u památníku Rudoarmějce VZPOMÍNKOVÝ AKT K 61. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ
Program:
9.30 h – koncert dechové hudby
10.00 h – položení věnců k památníku padlých spoluobčanů
projev starostky města


Projekt Pracovní rehabilitace – výstupní anketa

Obracíme se na vás s prosbou o vyplnění krátké ankety týkající se projektu „Pracovní rehabilitace“ v Blansku. Jedná se o stejnou anketu jako před několika měsíci. Důvodem je porovnání výsledků ankety při započetí projektu a po jeho několikaměsíčním průběhu. Cílem ankety je opět zjistit, jak je veřejnost o tomto projektu informována a jaké je mínění občanů o cílové skupině projektu (sociálně vyloučení, dlouhodobě nezaměstnaní). Děkujeme za vaši pomoc.