Archiv článků
   za měsíc únor 2008

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Deratizace ve městě Blansku

V období březen-červen bude v Blansku pracovníky specializované firmy prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Ochrana ovzduší

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko eviduje ve svém správním území celkem 107 provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší, 31 z nich v minulém roce vyměřil poplatky ve výši 66.500 Kč a zálohy na poplatky ve výši 46.500 Kč.


Bytová situace v roce 2007

Odbor komunální údržby, oddělení bytového a nebytového hospodářství, v loňském roce přidělil celkem 32 bytů.


Pokuty vymáhané finančním odborem

Na pokutách za přestupky ve městě Blansku v roce 2007 bylo celkem uloženo cca 5.350 tis. Kč, z toho bylo na místě zaplaceno pouze 965 tis. Kč. Celkové nezaplacené pokuty činí cca 2.950 tis. Kč.


Mapy na webu nejen pro projektanty

Od února jsou na oficiálním webu města Blanska www.blansko.cz přístupné nové mapy. Zájemci je najdou na stránkách stavebního odboru.


Dobrodružství mění dětem život

Třicet jedna dětí z rodin klientů Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko se účastnilo během loňského roku akcí v rámci projektu prevence kriminality. K jeho vzniku vedla snaha řešit nepříznivý stav v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Aktivity jsou cíleně určeny dětem tzv. vyžadujících zvýšenou pozornost.


Město postaví kompostárnu

Kompostárna je jedním z projektů připravovaných prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Je nejvíce připravený a mohl by být zahájen letos.


Obliba malých domovních čistíren odpadních vod roste

Z ročních přehledů výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství vyplývá, že obliba malých domovních čistíren odpadních vod na území obce s rozšířenou působností Blansko roste.


O živnostenské podnikání je stále zájem

Na základě vyhodnocení počtu nově vzniklých živnostenských oprávnění na území správního obvodu obecního živnostenského úřadu Blansko za stejná období let 2004–2007 lze konstatovat, že zájem o podnikání roste.


Kontrolní činnost Obecního živnostenského úřadu Blansko

Živnostenský úřad provádí kromě běžné kontrolní činnosti jsou prováděny kontroly na základě nařízení k provedení kontrol Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajským živnostenským úřadem, společné kontroly s ČOI a kontroly, ke kterým dávají podnět ostatní orgány státní správy, popř. občané.


Svatební obřady na zámku zatím jen do poloviny roku

Páry, které letos plánují svatbu a chtěly by obřad uskutečnit v blanenském zámku, by si měly zřejmě pospíšit. Vzhledem k jeho plánované rekonstrukci jsou termíny v hudebním salonu zámku rozepsány jen do června.


Obyvatel města za rok přibylo jen málo

21.042 – tolik má Blansko obyvatel k 4. lednu 2008. Ve srovnání se stavem před rokem jich přibylo 11.


Činnost městské policie v lednu 2008

V uvedené období byl celkem v pěti případech proveden odchyt volně pobíhajících psů a byly odstraněny tři vraky motorových vozidel. Strážníci MP řešili také mj. osm drobných krádeží v obchodních domech.


Výběrové řízení na funkci – informatik

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: informatik oddělení informatiky odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.