Archiv článků
   za měsíc červenec 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


POZOR! Sběrné středisko odpadů se stěhuje!

Odbor komunální údržby Města Blansko upozorňuje občany Blanska a městských částí, že z provozních důvodů se sběrné středisko odpadů (dále jen SSO) na ul. Luční k 31. 8. 2006 uzavírá a nově otevřené bude SSO v Horní Lhotě v areálu bývalého překladiště komunálních odpadů, a to již od 15. 8. 2006.


Centrální registrační místo usnadní život podnikatelům

Dne 1. 8. 2006 nabude účinnosti zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění živnostenský zákon a mnoho dalších zákonů, které společně vytvářejí právní prostředí, ve kterém budou podnikatelé moci využít možnosti registrovat se k podnikání, případně provést změny údajů v registraci, prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM) na obecních živnostenských úřadech. CRM je součástí širšího projektu „zjednodušení administrativní náročnosti při podnikání“ (ZAP), vypracovaného ministerstvem průmyslu a obchodu.


Rybářské lístky nově

Od 1. 7. je možné vydat osobám do 15 let lístek i na dobu tří roků za poloviční sazbu 100 Kč a též i na dobu 10 let, ale bez slevy, tzn. za 500 Kč. Ostatní sazby a doby platnosti rybářských lístků zůstávají beze změn.


Uzavírka v Dolní Lhotě

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu během opravy silnice s doprovodnými činnostmi na silnici (provádění stavebních prací ze silničního tělesa, stání mechanizmů na silnici) bude od pondělí 17. 7. zřízena uzavírka v Dolní Lhotě na silnici III/37435.


Střípky ze zastupitelstva

Souhrn nejdůležitějších usnesení z posledního zastupitelstva.


Pozvánka na slavnostní otevření koupaliště

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného městského koupaliště, na něž jste všichni srdečně zváni, se uskuteční v pátek 14. 7. 2006 v 9.00 hod. v areálu městského koupaliště, Mlýnská 15, Blansko. Od 9.00 hodin bude hrát hudební skupina Trio Velvet. Poté dojde k přestřižení pásky, a tím i oficiálnímu otevření areálu. Cca do 13.00 hodin vás budou bavit hudební skupiny Dobří bobři a Trio Velvet.


LOVĚTÍN – oprava provedena

Ilustrační foto k článku: LOVĚTÍN – oprava provedena

Jednou z nenápadných akcí realizovaných z rozpočtu města Blansko v roce 2006 byla oprava chodníku v lokalitě Lovětín. Pro ty, kterým se pod tímto označením nevybaví příslušná lokalita, jen připomenu, že se jedná o oblast, která se nachází v Horní Palavě a spojuje ji chodníkem s Domovem důchodců Blansko.