Archiv článků
   za měsíc listopad 2012

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Blanska

10. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 04.12.2012 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.
Souhrn letošních největších investic

Ilustrační foto k článku: Souhrn letošních největších investic

Na letošní investice, skončené či ještě probíhající, se zaměřila jedna z nedávných tiskových konferencí města, jejíž videozáznam si můžete přehrát. Informace o dalších investicích, které nejsou v reportáži z tiskové konference zmíněny, doplnil starosta města Blanska Lubomír Toufar.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

V těchto dnech na MěÚ stále přibývá žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Příslušné formuláře k žádostem tohoto typu pro občany i podnikatelské subjekty jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí, na podatelně MěÚ na nám. Republiky 1, anebo na internetových stránkách města Blansko.


Základní školy v působnosti MěÚ Blansko v číslech

Do působnosti MěÚ Blansko spadá 22 základních škol (z toho 9 neúplných). Kolik dětí plní ve školním roce 2012/13 na základních školách povinnou školní docházku, v kolika třídách, jaké ročníky jsou nejsilnější, které jsou naopak nejslabší a jaký je vývoj v této oblasti od školního roku 2007/2008 vám přináší následující článek.


Burza středních škol v Blansku

V pátek dne 16. listopadu 2012 se v Dělnickém domě Blansko uskuteční v době od 8:00 do 17:00 hodin Burza středních škol. Slavnostní zahájení proběhne v 8:30 hodin. Pro všechny návštěvníky bude připravený přehled studijních a učebních oborů středních škol okresu Blansko a okolních regionů. Zájemci z řad vycházejících žáků na burze získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách.Odprodej nebytových prostor

Město Blansko v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění zveřejňuje záměry na odprodej nebytových prostor (nebytových jednotek), které jsou umístěny v bytových domech, ve kterých vzniklo společenství vlastníků.