Archiv článků
   za měsíc květen 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Velkoobjemové kontejnery a svoz odpadu o svátcích v červenci

Na základě sdělení zástupce svozové firmy SITA Moravia, a. s. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí 5. 7. a v úterý 6. 7. 2004. To znamená, že proběhne svoz ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic (hl. pondělní svoz) v brzkých ranních hodinách!


Zájem o živnostenské podnikání neklesá

Přinášíme srovnání některých statistických údajů z činnosti oddělení registrace obecního živnostenského úřadu za období prvních čtyř měsíců let 2003 a 2004.


Odbor komunální údržby – starost nejen o pěkný vzhled města

Ilustrační foto k článku: Odbor komunální údržby – starost nejen o pěkný vzhled města

Odbor komunální údržby Městského úřadu v Blansku má celkem devět lidí a dvě oddělení, a to oddělení komunální údržby (vedoucím je Ing. Marek Štefan) a oddělení bytového a nebytového hospodářství (vedoucí Ing. Ilona Peterková). O chodu odboru jsme debatovali s jeho vedoucím Ing. Miroslavem Pokorným.


Město vymáhá dlužné částky exekucí

Od ledna 2004 byla prováděna kontrola pohledávek (dlužných částek) na poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. K 30. 4. 2004 činil dluh na tomto poplatku 536.676,-- Kč.


Pronájmy nebytových prostor

Odbor komunální údržby má v kompetenci pronájem nebytových prostor a objektů, které jsou v majetku města. V současnosti je uzavřeno 109 smluv na pronájem nebytových prostor a objektů (15).


Provoz MŠ v Blansku o letních prázdninách

V důsledku čerpání řádné dovolené zaměstnanci jednotlivých zařízení bude omezen provoz mateřských škol o letních prázdninách.


Informační volební linka

Na telefonním čísle 810 800 000 je zřízena informační modrá linka k červnovým volbám do Evropského parlamentu. Operátoři na této lince jsou připraveni poskytovat občanům České republiky základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8.00 do 20.00 hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory během následujícího dne. Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.


Nedodržování zákona stojí živnostníky peníze

Základní činností oddělení kontroly a správního řízení OŽÚ Blansko je kontrolní činnost, zaměřená na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní činnost zahájili v roce 2004 pracovníci odd. kontroly a správního řízení OŽÚ Blansko u fyzických a právnických osob podnikajících v správním obvodu OŽÚ Blansko. K datu 23. 4. 2004 bylo provedeno celkem 181 kontrol.


Kvůli rally se o víkendu uzavřou některé silnice

V sobotu 15. května 2004 se koná motoristická soutěž „IV. AUTOTEC Rally Brno“. Jedna z rychlostních zkoušek povede z Blanska do Vavřince. Z tohoto důvodu je na této trase povolena úplná uzavírka.


Služby pro seniory v Blansku

Být starší neznamená být starý. Radost ze života a jeho kvalita závisí na vitalitě a aktivitě, která předurčuje životní styl každého seniora. Při zachování zdraví a přizpůsobení se i zdravotnímu omezení, které nám život přináší, může každý v tomto období prožít příjemné chvíle například v Městském klubu důchodců, který zajišťuje vedle stravování také kulturní, zábavně umělecké či literárně dramatické činnosti, půjčování knih, poznávací zájezdy.


Občan a mimořádné situace – díl čtvrtý: Ochrana obyvatelstva

Prakticky všechny vyspělé státy na světě se snaží vytvářet podmínky pro to, aby při vzniku mimořádné události byly její následky co nejmenší. Jedním z prvořadých úkolů na tomto poli je ochrana obyvatel, kteří se nebudou bezprostředně podílet na likvidaci mimořádné události. Tato ochrana spočívá především na třech principech: varování, evakuace, ukrytí.


Změna ve vydávání rybářských lístků

Dnem 1. dubna 2004 nabyl účinnosti nový zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. Podle § 20 odst. 2 tohoto zákona od 1. dubna 2004 nevydávají rybářské lístky všechny obecní úřady, ale pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností.


Dětské hřiště na Písečné bude letos dokončeno

Ilustrační foto k článku: Dětské hřiště na Písečné bude letos dokončeno

V loňském roce byla v rozpočtu města vyčleněna částka 250.000 Kč na realizaci dětského hřiště na Písečné, kde tento druh občanské vybavenosti citelně chyběl a i ze strany občanů sídliště bylo na toto často poukazováno.