Archiv článků
   za měsíc březen 2008

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Trénink paměti pro seniory

Nabízíme blanenským seniorům účast v novém běhu kurzu tréninku paměti, který bude zahájen 17. 4. 2008 v Domě s pečovatelskou službou 9. května 1.


Statistika kácení dřevin mimo les

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich pokácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady již každoročně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.


Regenerace sídliště Písečná – II. etapa

V měsíci březnu bude městem podána žádost o dotaci na II. etapu regenerace sídliště Písečná. Celkové investiční náklady jsou stanoveny na základě zpracovaných projektových dokumentací ve výši 13,5 mil. Kč, požadovaná výše dotace činí 4 mil. Kč.


Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2008

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.Střípky ze zastupitelstva

Krátce se starostkou PhDr. Jaroslavou Královou o usneseních přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva města Blanska.


Platba poplatku formou SIPO

Upozorňujeme občany, že v květnu 2008 bude probíhat placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Vypouštění přehrad Palava I a Palava II

Vypustit postupně obě dvě přehrady Palavu I a Palavu II je nyní potřebné pro zjištění základních údajů o nánosech, které se v nich za mnoho let nastřádaly. Město hodlá využít možnosti čerpat finanční prostředky na odbahnění v rámci obnovy retenčního prostoru přehrad z dotačních programů ministerstva životního prostředí.


Nové formuláře k žádostem na vodní díla

Dne 30. ledna 2008 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR vyhlášku č. 40/2008, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Jedná se o upřesnění dokladů potřebných k povolení, která vydává vodoprávní úřad.


Svoz odpadů na velikonoční pondělí nebude

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. nebude proveden svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů ve svátek, v pondělí 24. 3. 2008. Náhradní svoz bude proveden v prodloužené směně následující den. To znamená, že v úterý 25. 3. 2008 se uskuteční současně pondělní i úterní svoz.


Zápis dětí do mateřských škol na rok 2008/09

Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/09. Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovily termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009 na pondělí 31. března 2008 v době od 12.00 do 16.00 hodin.


Osoby v hmotné nouzi neplatí regulační poplatky ve zdravotnictví

S účinností od 1. ledna 2008 byly zavedeny v souvislosti s poskytováním hrazené péče zdravotnickému zařízení regulační poplatky, které je nutno hradit při návštěvě lékaře, v lékárně, v nemocnici a na pohotovosti. Podle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z úhrady poplatku vyloučeny některé osoby.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

9. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 18. 3. 2008 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...Hledáme brigádnice/ky do informační kanceláře

Odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko hledá brigádnice/ky pro příležitostnou externí spolupráci v rámci Blanenské informační kanceláře Blanka. Upřednostňujeme studenty VŠ nebo OSVČ, zejména z důvodu požadavku časové flexibility uchazeče.Výšková budova

V médiích je frekventovaná problematika plánované přestavby výškové budovy a jejího okolí. Celek je dle závazné části ÚPn SÚ Blansko situován v plochách vyšší občanské vybavenosti OB, které jsou primárně určeny pro situování funkcí neslučitelných s bydlením. Plochy ležící západně od západního průčelí výškové budovy nelze považovat za plochy stabilizované. Funkce bydlení má být v plochách OB pouze doplňková, přímo byl projektantem ÚPD zmíněn pouze služební byt správce.Parkové parkoviště Dvorská

Ilustrační foto k článku: Parkové parkoviště Dvorská

Město Blansko připravilo v rámci komplexních úprav veřejných prostranství ve městě Blansku projekt Parkového parkoviště Dvorská, na který bude žádat o podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV), oblast podpory 3.2. – rozvoj regionálních středisek.


Činnost městské policie

Výtah z činnosti za období od 20. 1. 2008 do 15. 2. 2008.