Archiv článků
   za měsíc srpen 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Organizace školního roku 2009/2010

Organizace školního roku 2009/10 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Období školního vyučování ve školním roce 2009/10 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009.


Na Písečné začala další etapa regenerace

Začaly práce na již III. etapě regenerace sídliště Písečná. Svým rozsahem je menší než předchozí etapy. Hotová má být do druhé poloviny září.


Příspěvky a dotace v sociální oblasti

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. V souvislosti s připravovaným rozpočtem města na rok 2010 oznamujeme všem poskytovatelům sociálních služeb podmínky a termín předložení žádostí.


Město čekají zřejmě další úsporné škrty

Na zasedání rady je připravena informace o aktuálním stavu naplňování rozpočtu a také několik úsporných opatření ke schválení. Ta bude následně schvalovat zastupitelstvo. Celkové úspory činí kolem 19 milionů korun. Už dnes se ale hovoří o tom, že nemusí být poslední.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2009

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16.00 do 18.00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Pololetní statistika poradny … se zamyšlením

Z čísel v aktuální zprávě o činnostech v Poradně za první pololetí roku 2009 vystupuje zvyšující se poptávka po službách psychologického, sociálního poradenství, zejména v partnerské oblasti (krize vztahu partnerů či manželů, nevěra, téma rozchodu-rozvodu a důsledky z toho plynoucí pro děti v rodině, aj.).