Archiv článků
   za měsíc leden 2011

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Územně analytické podklady aktualizovány

Koncem listopadu roku 2010 byla dokončena první úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP ORP Blansko).


Senioři si v kurzu procvičí paměť

Trénink paměti pro seniory nabídne speciální kurz, který zahajuje v polovině února.Oficiální dary z partnerských měst přístupné veřejnosti

Ilustrační foto k článku: Oficiální dary z partnerských měst přístupné veřejnosti

Návštěvy ze zahraničních partnerských měst, u příležitosti různých výročí a vůbec všechna slavnostní setkání se neobejdou bez oficiálních upomínkových darů. Výběr z těch, které obdrželo Město Blansko, byl však doposud k vidění jen v kanceláři starosty města.


Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2011/12

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 8. února 2011 od 14.00 do 17.00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2011/12. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 9. února 2011 od 14.30 do 16.00 hodin.


Městská policie bilancuje

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 zaznamenala Městská policie Blansko 3.232 událostí. Z toho počtu bylo 2.534 přestupků, 24 trestných činů (nejčastěji krádež).


Zájmové organizace mohou žádat o příspěvky

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2011 je stanoven do 31. 1. 2011.


Město Blansko zavádí model CAF – jako nástroj ke zvyšování kvality činnosti městského úřadu

Ilustrační foto k článku: Město Blansko zavádí model CAF – jako nástroj ke zvyšování kvality činnosti městského úřadu

Ministerstvo vnitra vydalo v listopadu 2009 výzvu č. 53, která byla určena obcím s rozšířenou působností (ORP). Na základě této výzvy mohly ORP v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost předkládat své grantové projekty zaměřené na zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.


Změny v MHD na lince 222 – od 10. ledna 2011

Na základě nejvíce frekventovaných připomínek k novému systému MHD Blansko jsme připravili změnu jízdních řádů, která bude platit od 10. 1. 2010. Uvedená změna se týká linky 716222 DSB slévárna – Autobusové nádraží – Sever – Horní Lhota – Autobusové nádraží.Koncept Územního plánu Blansko

Ilustrační foto k článku: Koncept Územního plánu Blansko

Na začátku prosince 2010 byla na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko (je Pořizovatelem územně plánovací dokumentace ve smyslu stavebního zákona) postoupena dokumentace Konceptu územního plánu Blansko a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, zpracovaná brněnským Atelierem URBI, s.r.o. Ing. arch. Jany Benešové, ve spolupráci s kancelářemi LÖW & spol., s.r.o. a Ageris, s.r.o. Po kontrole formální a věcné úplnosti a souladu se schválenými zadávacími podklady bylo přistoupeno k přípravě podkladů řádného projednání Konceptu územního plánu Blansko, které Pořizovatel ÚPD, v souladu s ustanovením § 48 stavebního zákona, oznamuje veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání se uskuteční za účasti zástupce zpracovatele Atelier URBI, spol. s r.o., Ing. arch. Jany Benešové, která provede odborný výklad, ve čtvrtek 3. února 2011 ve 14 hodin ve velké zasedací místnosti v 2. podlaží budovy MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1.