Archiv článků
   za měsíc prosinec 2010

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Provoz městského úřadu o Vánocích

Ve dnech 27. 12. a 29. 12. 2010 jsou zachovány úřední dny na všech odborech MěÚ Blansko od 8 do 17 hodin. Provozní doba na některých specializovaných pracovištích bude v týdnu od 27. 12. 2010 do 2. 1. 2011 následující:


Svoz vánočních stromků v lednu

Žádáme občany města Blanska i městských částí aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. Odtud budou v lednu sváženy každé úterý svozovou firmou.


Připomínky k MHD Blansko

Vážení občané, jak již všichni víte, od 12. 12. 2010 byl ve městě Blansku zaveden nový systém MHD. Tímto si vás dovolujeme požádat o zasílání připomínek, a to jak záporných, tak i kladných na odbor KOM MěÚ Blansko.


Provoz informační kanceláře Blanka o Vánocích

Informační kancelář Blanka bude mezi svátky uzavřena. Posledním dnem, kdy si u nás budete moci zakoupit vstupenky či případné vánoční dárky, bude středa 22. 12. 2010, kdy bude otevřeno do 12.00 hodin. Znovu otevřeme v pondělí 3. 1. 2011. Do roku 2011 vám za celý kolektiv informační kanceláře přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. Krásné svátky!


Svoz komunálního odpadu ve svátek 24. prosince 2010

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů v pátek 24. 12. 2010. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním jako v běžných termínech svozu.


Připomínky k MHD budou zapracovány v únoru

Od 12. prosince se mění organizace městské hromadné dopravy v Blansku. Proč k tomu dochází, jaké budou ceny za dopravu a kam zasílat připomínky. Na otázky odpovídá místostarosta Jiří Crha.Pozvánka na zasedání zastupitelstva

2. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 14. 12. 2010 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu:


Do Němčic autem jen se zimním obutím

V úseku silnice III. třídy č. 373 60 (Kuničky – Němčice), byla osazena svislá dopravní značka C 15a – Zimní výbava. Tato značka platí pro zimní období roku 2010–2011 a to od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011. V tomto úseku silnice je řidič povinen používat zimní pneumatiky.


Outdoorové akce prevencí kriminality

Město Blansko si uvědomuje skutečnost, že při řešení problematiky vzniku negativních jevů nelze efektivní řešení očekávat pouze od opatření založeného na administrativně represivních metodách. Již několik roků realizuje projekt se zajímavým programem. Ten se odehrává v přírodě a účastní se ho děti vyžadující zvýšenou pozornost.


Před Vánoci přibývá krádeží, varuje policie

Každoročně v předvánočním čase dochází k nárůstu počtu podobných krádeží. Pachatelé využívají nepozornosti, lehkomyslnosti nebo roztržitosti nakupujících občanů, kteří ve vánočním shonu zapomínají na základní zásady obezřetného chování, které pomáhá snižovat riziko okradení.


Nezapomněli jste uhradit poplatek za odpad?

Upozorňujeme občany, že 31. října 2010 byl termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2010. Pokud nebude v nejbližší době poplatek uhrazen těmi, kteří opomněli, hrozí jim navýšení poplatku za neplnění této povinnosti.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Projekt Ministerstva průmyslu o obchodu ČR k zajištění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byl zahájen v dubnu 2008. Pro zajištění fungování projektu bylo vytvořeno 22 kontaktních míst. Jedná se o 14 informačních míst Hospodářské komory a 8 informačních míst nevládních spotřebitelských organizací.


Výzva k výměně řidičských průkazů – „Nevyměníš-nepojedeš“

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010! Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013! Přinášíme stav zpracování a úřední hodiny.