Detail usnesení


Usnesení rady ze dne 15. 6. 2000

mimořádné zasedání

Usnesení č. 1
Rada využívá svého práva a v souladu se zadávacími podmínkami ruší veřejnou soutěž na zhodnocení volných finanční prostředků města ve výši 61.052.500,- Kč na dobu 14 let.

Usnesení č. 2
Rada revokuje usnesení č. 16 z 36. zasedání městské rady konaného dne 13. 6. 2000.

Usnesení č. 3
Rada revokuje usnesení č. 17 z 36. zasedání městské rady konaného dne 13. 6. 2000.

Usnesení č. 4
Rada ukládá odboru FIN vypsat veřejnou soutěž na zhodnocení volných finančních prostředků města.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h