Detail usnesení


Usnesení rady č. 79 ze dne 11. 4. 2022

Usnesení č. 1

Rada dle ustanovení § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) rozhodla o námitkách proti vyloučení účastníka BauSystem CZ s. r. o., sídlo: Rybkova 948, 602 00 Brno, IČO: 05060770, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Obnova blanenského podzámčí – Zámek 3“, a to tak, že podané námitky odmítá.

PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 12. 4. 2022, 07:20 h