Archiv článků
   za měsíc říjen 2003

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Prezident republiky Václav Klaus navštíví Blansko

Dne 12. 11. 2003 navštíví město Blansko během svého třídenního pobytu v Jihomoravském kraji prezident republiky Václav Klaus. Jeho pobyt ve městě je vymezen časovým rozpětím 12.00 — 15.30 h.


Pozvánka na vzpomínkovou akci

Město Blansko vás zve na vzpomínkovou akci ke státnímu svátku — DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA, která se uskuteční v úterý 28. října v 10 h na náměstí Svobody v Blansku.
Program:
- koncert dechové hudby
- položení věnců k památníku obětí 1. světové války
- projev starostky města Blanska


Pietní vzpomínka

Pietní vzpomínka na zesnulé spoluobčany se uskuteční v neděli 2. listopadu 2003 ve 14.00 hodin v areálu městského hřbitova. Všechny spoluobčany zve na tuto pietní slavnost Komise pro občanské záležitosti města Blanska společně s Církví římsko-katolickou a Církví československou husitskou.


Říjnový Zpravodaj Plus již ke stažení

Ti z vás, co se vracíte na tyto stránky pravidelně, máte již nyní možnost stáhnout si říjnový Zpravodaj Plus ve formátu PDF. Do schránek v Blansku a v okolních obcích bude distribuován v průběhu příštího týdne.


Euronovela živnostenského zákona

Euronovela živnostenského zákona umožní českým živnostníkům od data vstupu do Evropské unie začít podnikat na trhu všech členských zemí. V současné době je tato důležitá legislativní norma projednávána v Parlamentu ČR a předpokládá se její schválení do konce října t. r.


Investiční akce v Blansku

Přehled plánovaných investičních akcí v termínu od 15. 10. do 15. 11. 2003 v Blansku.


Výkopové práce na nám. Republiky

V souvislosti s propojováním počítačových a telefonních sítí jednotlivých budov městského úřadu optickým kabelem jsou nyní prováděny výkopové práce zasahující od zadního traktu budovy městského úřadu na nám. Svobody až po budovu bývalého „okresu“ na nám. Republiky 1.


V městských lázních vzniklo nové relaxační centrum

Ilustrační foto k článku: V městských lázních vzniklo nové relaxační centrum

Po převzetí provozu městských lázní v loňském roce a úpravách, které již byly realizovány, pokračuje společnost Služby Blansko, s.r.o. i v letošním roce ve zkvalitňování služeb poskytovaných občanům našeho města. Konečnou představou provozovatele je vybudovat v objektu lázní ucelený komplex služeb sloužící k odpočinku a relaxaci blanenských občanů.


Domy zvláštního určení – podmínky a služby

Domy zvláštního určení řeší problematiku bytů určených pro osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku. Žadatelem může být občan, kterému byl přiznán starobní nebo plný invalidní důchod a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby.


Kde se hlavně bude pracovat

S místostarostou Ing. Jindřichem Králem o postupu příprav projektu, který zaručí, že „nic nepůjde do řeky“.


Videožurnál on-line

Pokusně byly na blanenské stránky zařazeny šoty z Blanenského videožurnálu. K dispozici jsou ve formátu WMV. Pokud bude o poskytování těchto videoukázek zájem, setkáte se zde s nimi i v dalších měsících. Nyní máte možnost zhlédnout zářijový díl. Videožurnál on-line najdete na stránkách Blanenské televize.


Letní rekreační sezona pohledem Městské policie Blansko

Ilustrační foto k článku: Letní rekreační sezona pohledem Městské policie Blansko

Prázdninové měsíce červenec a srpen jsou pro většinu lidí ve znamení dovolených, rekreací, turistiky, prostě aktivního či pasivního odpočinku od celoročního pracovního shonu. Pro děti a studenty jsou přestávkou mezi starým a novým školním rokem. Policistům toto období přináší specifické problémy související s nárůstem počtu návštěvníků města. Zvýšený cestovní ruch pak nechává vyniknout různým živlům, a to nejen vandalům, výtržníkům a drobným zlodějíčkům, ale i zkušeným a otrlým pachatelům závažné trestné činnosti.