Archiv článků
   za měsíc květen 2005

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Studentský průvod omezí dopravu ve městě

Hlavní blok oslav 100. výročí povýšení Blanska na město bude zahájen v pátek 27. května 2005 majálesem žáků blanenských základních a středních škol. Hlavním organizátorem této studentské veselice je Obchodní akademie a SZdŠ Blansko, od které ve 12.00 hodin vyjde průvod, do kterého se budou postupně zařazovat i žáci dalších středních a základních škol. Z důvodu potřeby uzavření některých komunikací se nebudou konat trhy na ulici Hybešově.Blansko a Komárno podepíšou partnerskou smlouvu v prezidentském voze

Účastníky hlavních oslav 100. výročí povýšení Blanska na město se stanou i zástupci jednotlivých partnerských měst. Pro naše hosty je připraven zajímavý program, počítá se s jejich aktivní účastí zejména na Pivním a historickém jarmarku, který proběhne v sobotu dne 28. 5. 2005. Zde se budou mimo jiné také podílet na zasazení stromu 100. výročí.


Hřbitov bude rozšířen o nová hrobová místa

Kapacita hřbitova v Blansku je téměř vyčerpaná. Z toho důvodu zadalo Město Blansko v minulém roce vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na rozšíření hřbitova o cca 285 hrobových míst, 251 epitafních desek a 130 urnových míst (pomníčků).


Novinky při žádostech o cestovní doklady

Zákonem č. 559/2004 Sb. byl mimo jiné novelizován i zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Jedním z nových ustanovení výše citovaného právního předpisu je povinnost prokázat při podání žádosti o vydání prvého cestovního dokladu státní občanství České republiky.Činnost městské policie v dubnu 2005

V uvedeném období prováděli strážníci městské policie mj. měření rychlosti na území města Blanska a obcí Lažánky, Dolní Lhota a Horní Lhota. Bylo zjištěno celkem 148 přestupků týkajících se nedodržení předepsané rychlosti, které byly postoupeny správnímu orgánu MěÚ Blansko k vyřešení.


Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva města

Dnes v 17.30 hod. se ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko uskuteční 17. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Na programu jsou tři body: Zahájení, Udělení čestného občanství a Rozpočtové opatření. Zasedání zastupitelstva města jsou přístupná veřejnosti.