Archiv článků
   za měsíc únor 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Město ročně využije asi 13 nezaměstnaných

Město každoročně zaměstnává asi 13 nezaměstnaných, které přebírá na veřejně prospěšné práce. Po tuto dobu se stávají zaměstnanci Města. „Nemáme je všechny po celý rok, ale nabíráme část v lednu, část zase v létě, podle druhu práce, jakou potřebujeme udělat,“ sdělil tajemník MěÚ Blansko Ing. Josef Kupčík.


Domovní čistírny odpadních vod

Pokud se stavebník rozhodne likvidovat odpadní vody ze svého rodinného domu pomocí malé domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV), která je vodním dílem, musí o povolení její stavby včetně povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních požádat příslušný vodoprávní úřad. Tím je pro správní obvod pověřeného obecního úřadu Blansko Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.


Činnost městské policie v prosinci a lednu

Za uvedené období strážníci městské policie řešili tři přestupky proti občanskému soužití, 25 přestupků proti majetku a ve 12 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů. Dále bylo na území města a integrovaných obcí vyhledáno a označeno 18 vraků motorových vozidel. Tyto jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.


Neotálejte s výměnou řidičských průkazů

Ilustrační foto k článku: Neotálejte s výměnou řidičských průkazů

Pokud jste držiteli řidičského průkazu vydaného od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, máte povinnost si jej vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007. Typy ŘP, kterým letos končí platnost, jsou vyobrazeny na fotografiích.


Termíny svatebních obřadů na první pololetí 2007

Rada města Blanska pravidelně schvaluje termíny svatebních obřadů, a to v souladu s ustanovením zákona o obcích a v návaznosti na zákon o správních poplatcích. Jedná se o stanovení termínů jak pro obřadní místnost, tak i pro zámek.


Řidič rekordman nasbíral již 10 bodů

Ve správním obvodu Městského úřadu Blansko je evidováno k začátku roku 2007 celkem 35 279 řidičů, z toho 348 řidičů jiné národnosti.