Archiv článků
   za měsíc leden 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 




Výběrová řízení na volná místa

Výběrová řízení na volná místa na MěÚ Blansko. Jedná se o asistenta/ku v odboru sociálních věcí, sociálního pracovníka v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a strážníka městské policie.


Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva

3. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 30. 1. 2007 od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu:



Město proškolí své zaměstnance

MěÚ Blansko se zapojuje do projektu Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům. Jmenovaný projekt je realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.


Práce za radnicí se znovu rozjedou

Ilustrační foto k článku: Práce za radnicí se znovu rozjedou

Vzhledem k nezvykle teplému počasí plánují Dopravní stavby Brno pokračovat v dokončení akce Rekonstrukce ulic za radnicí již během ledna. Z těch zbývá již jen ulice Vodní.


Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek – 5. část

Dnem 1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.