Archiv článků
   za měsíc listopad 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Komunitní plánování sociálních služeb Města Blansko

První Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko je připraven k projednání samosprávou. Ačkoliv je Komunitní plán sociálních služeb pro období 2008-2009 zpracován, každý má možnost se k němu vyjádřit, případně vznést připomínky.


Vyměnit si řidičský průkaz je nyní možné i v úterý

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 za nový řidičský průkaz. Za zmínku stojí, že výměna je bezplatná pouze do konce roku 2007!


Zájem o podnikání roste

Ilustrační foto k článku: Zájem o podnikání roste

Do Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu Blansko přichází stále větší počet žadatelů o živnostenské oprávnění. Na základě vyhodnocení počtů nově vzniklých živnostenských oprávnění na území správního obvodu obecního živnostenského úřadu Blansko za stejná období let 2004–2007 můžeme konstatovat, že zájem o podnikání roste.


Výběrové řízení na pronájem bytu 2+1

Město Blansko v souladu se Směrnicí č. 8/2005 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko a na základě usnesení č. 6 z 20. schůze rady města konané dne 13. 11. 2007 vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pronájem bytu č. 45, na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2 + 1 o výměrách: kuchyň – 16,80 m2, pokoje 17,84 m2 a 18,99 m2, s balkonem.


Prezentace z dopravního průzkumu

Výsledná prezentace průzkumu provedeného Útvarem dopravního inženýrství – Brněnské komunikace a.s. Názorně ukazuje a vysvětluje zdržení vozidel před přechody pro chodce u okružní křižovatky Svitavská – Smetanova v době špiček.


Činnost městské policie v říjnu 2007

Za uvedené období byl proveden v osmi případech odchyt volně pobíhajících psů a bylo odstraněno pět vraků motorových vozidel. Strážníci MP řešili mimo jiné patnáct drobných krádeží v obchodních domech a tři přestupky na úseku občanského soužití.


Studie semafory nedoporučila

Otázku, zda ponechat na okružní křižovatce u bývalé pošty semafory, zdá se, vyřešila studie provozu zadaná Městem Blansko. Průzkum dopravního zatížení byl proveden v pondělí 8. 10. a ve středu 10. 10. V pondělí po celý den se zapnutými semafory, ve středu s vypnutými.