Archiv článků
   za měsíc prosinec 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Střípky ze zastupitelstva

Krátce se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou o některých usneseních z posledního letošního zasedání zastupitelstva města.


Svozy odpadů o vánočních svátcích

Odpad se bude svážet i ve dnech 25. a 26. 12. 2007 i 1. 1. 2008. Na Štědrý den 24. 12. a na Silvestra 31. 12. (pondělky) nebudou provedeny svozy a posouvají se v tyto týdny o jeden den – začnou v úterý!


Úřední hodiny o Silvestru

Městský úřad Blansko oznamuje, že v pondělí 31. 12. 2007 na Silvestra se na Městském úřadě Blansko ruší úřední den. Výjimku tvoří tři pracoviště, a to podatelna v budově na nám. Republiky 1, úsek občanských průkazů a úsek řidičských průkazů, které budou otevřeny v době od 8.00 do 14.00 hodin.


Povinná výměna občanských průkazů

Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.


Město pořadník na byty na Písečné nevede

V poslední době se na odboru komunální údržby MěÚ Blansko objevilo několik žádostí o zařazení do pořadníku na byty v lokalitě Písečná. Nevíme, které byty mají žadatelé na mysli, ale Město Blansko na Písečné žádné bytové domy v blízké době budovat nebude. Pokud tam stavba nějakého bytového domu bude probíhat, pak ji budou zajišťovat pouze soukromé firmy, a proto záleží na nich, jak s byty v bytových domech naloží a osloví případné zájemce. Posílat žádosti tohoto typu na Město Blansko je tedy bezpředmětné.


Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva

7. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 11. 12. 2007 od 15.30 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu.


Město zruší výtokový stojánek u vodárny

Ilustrační foto k článku: Město zruší výtokový stojánek u vodárny

Auta stojící na trávníku nebo v silnici, ucpaná ulice, problémy autobusů městské dopravy projet touto ulicí. Taková situace nezřídka nastává u výtokového stojánku pod vodárnou u Kauflandu.


Povolené skládky a terénní úpravy

Níže uvedená zařízení sloužící k odstraňování odpadů mohou využít fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání i právnické osoby. Jedná se o trvalé a řízené uložení vybraných druhů inertních odpadů ze stavebních a demoličních prací, které nelze již dále využít.


Neházejte zářivky do popelnic

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Luční (dále jen SSO), které slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností.