Archiv článků
   za měsíc říjen 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Velkokapacitní kontejnery v listopadu

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci listopadu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.Město plánuje změnit dvě křižovatky v centru

Ilustrační foto k článku: Město plánuje změnit dvě křižovatky v centru

Do rozpočtu pro příští rok jsou připravovány dvě akce, které by měly zlepšit dopravu v samotném centru města. Jedná se o dlouho diskutovanou okružní křižovatku u bývalého okresního úřadu a hned navazující křižovatku u gymnázia.


Novým ředitelem Nemocnice Blansko je Ing. Milan Klusák

Usnesením č. 2 na svém 18. zasedání jmenovala rada města do funkce ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pana Ing. Milana Klusáka, a to s účinností od 17. 10. 2007.


Pietní vzpomínka

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany. Uskuteční se v neděli 28.10.2007 ve 14.00 hodin v areálu městského hřbitova.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Z hlediska ochrany přírody je říjen měsícem, kdy začíná období vegetačního klidu dřevin, kdy se začíná příroda ukládat k zimnímu spánku. V tomto měsíci se již pravidelně zvyšuje počet žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které upravují platné předpisy o ochraně přírody a krajiny.


Výběrové řízení na sociálního pracovníka

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci sociální pracovník v oddělení dávek pro zdravotně postižené odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.


Okružní křižovatku vyhodnotí kamery

Autorizované nasnímání provozu na nejvytíženější komunikaci ve městě a jeho vyhodnocení chce mít před rozhodnutím o semaforech vedení Města Blansko. Kamery by snímaly hlavní okružní křižovatku a pak křižovatku Mlýnská–Poříčí (u lázní).


Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek

Od 1. ledna letošního roku došlo k zásadním změnám v systému sociálních služeb a sociálních dávek, a to zejména v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), zákona o životním a existenčním minimu (č. 110/2006 Sb.) a zákona o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.).


První fáze rekonstrukce zámku končí, připravuje se další

Ilustrační foto k článku: První fáze rekonstrukce zámku končí, připravuje se další

V září byla dokončena rekonstrukce blanenského zámku, která byla zahájena v květnu 2007. Město Blansko uspělo mezi 165 žadateli v rámci 1. výzvy, která byla vyhlášena 18. 5. 2005 z Finančních mechanismů EHP/Norska. Tyto fondy pokrývají oblasti, které nejsou zahrnuty ve strukturálních fondech. Získalo příslib dotace ve výši maximálně 282.839 EUR.


Povinná výměna starých občanských průkazů

V kampani za výměnu starých řidičských průkazů tak trochu zaniká jiná povinnost, a to výměna občanských průkazů. Posledním dnem tohoto roku totiž skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998!


Poplatek za odpad

V první polovině měsíce října 2007 budou občanům města Blanska, kteří mají platbu rozdělenu na dvě splátky (vícečlenná rodina), distribuovány složenky na platbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Finanční prostředky fondu jsou určeny k poskytování účelových půjček pro rok 2008 na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu.


Ve školách se o prázdninách nezahálelo

Ilustrační foto k článku: Ve školách se o prázdninách nezahálelo

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol, mateřských škol a kulturních zařízení v majetku Města Blansko. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců.