Archiv článků
   za měsíc leden 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Občan a mimořádné situace – díl první: Štěstí přeje připraveným!

V letošním roce bychom Vám na internetových stránkách rádi nabídli zcela nový seriál článků, který jak už sám název napovídá, bude věnován v posledních letech opět frekventovanému a závažnému tématu našeho každodenního života — občan a jeho příprava na mimořádné a krizové situace.


Dávky sociální péče z titulu sociální potřebnosti

Podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů se občanům, kteří jsou považováni za sociálně potřebné, poskytují jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb a zajištění nezbytných nákladů na domácnost. Poslední dvě novely zákona o sociální potřebnosti přinesly mnoho změn.


Upozornění: mění se provozní doba ve výkupně druhotných surovin

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko oznamuje, že firma SITA MORAVIA, a.s. byla nucena z provozních důvodů změnit provozní dobu ve výkupně druhotných surovin Horní Palava. Od 1. února 2004 bude v provozu výkupna papíru pouze ve středu od 14 do 18 hodin. Sobotní výkupy jsou až do odvolání zrušeny.


Důležité změny v živnostenském podnikání v roce 2004

Odbor obecní živnostenský úřad informuje na svých stránkách o změnách, které od Nového roku přinesl živnostenský zákon. Jedná se především o změny v podnikání v oblasti výroby lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, dále pro podnikatele v oboru silniční motorové dopravy a změny ve výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


Historická budova blanenského zámku bude patřit Městu

Ilustrační foto k článku: Historická budova blanenského zámku bude patřit Městu

Historická budova blanenského zámku, který stojí v centru Blanska, bude patřit Městu. Zastupitelé totiž na svém 10. zasedání rozhodli o tom, že schválili záměr bezúplatného nabytí nemovitého majetku obou budov zámku a uložili Radě města Blanska tento záměr realizovat.


Základní informace k budování studní

V poslední době je stále větší zájem občanů o budování studní. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo, které má určitá specifika (vedle stavby též nakládání s vodami), je příslušný k povolování studní vodoprávní úřad — dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon).


Dávky státní sociální podpory – změny platné právní úpravy od 1. 1. 2004

Zákonem č. 453/2003 Sb. se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2004 vstupují v účinnost pouze některá ustanovení novely, zbývající mají stanovenou účinnost od 1. 4. 2004 a od 1. 7. 2004.


Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Blanska

10. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 19. 1. 2004 v 17.00 h ve velké zasedací místnosti budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Návrh programu...


Investiční akce budou probíhat i letos

I když ještě není schválen rozpočet města na rok 2004 a vzhledem k jeho úvěrovému a splátkovému zatížení se předpokládá, že v něm na nové investiční akce bude možno vyčlenit mnohem menší částku, než tomu bylo v minulých letech, přesto nelze říci, že investiční výstavba bude výrazně omezena.


Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2004/05

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 3. února 2004 od 14.00 do 17.00 hodin na všech ZŠ v Blansku provedou zápis dětí do 1. ročníku základních škol.Fond rozvoje bydlení Města Blansko opět poskytne půjčky

Zastupitelstvo města Blanska vydalo přijetím usnesení č. 44 na 9. zasedání dne 15. 12. 2003 obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003. Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blanska“ (dále jen FRB) k poskytování účelových půjček určených k financování obnovy, oprav a modernizace bytového fondu včetně nákladů na zlepšení ekologických a estetických vlastností souvisejících staveb na území města Blanska.


Počet žadatelů o byt loni mírně vzrostl

Odbor KOM v roce 2003 sestavil 4 pořadí žadatelů o pronájem bytu a bytové náhrady. Pořadí bylo sestaveno pro jednotlivá čtvrtletí.