Archiv článků
   za měsíc říjen 2005

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: „K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz (dále jen OP) se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část.“ Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat OP typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů.


Senioři starší 70 let si nemusí měnit občanský průkaz

Úprava zákona o občanských průkazech, která nabyla platnosti 1. 10. 2005, se týká občanů s datem narození před 1. lednem 1936. Poslanci, kteří s novelou přišli, tvrdí, že ne všichni důchodci vědí, že si do konce listopadu mají požádat o výměnu průkazů. Kdyby to neudělali, spáchali by přestupek a navíc by to mohlo ohrozit i pobírání penzí či přijímání seniorů do zdravotnických a sociálních zařízení.


Školské rady na blanenských základních a středních školách

Nový školský zákon ukládá povinnost ustavit do 31. 12. 2005 školské rady, které se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Oslavy „Dne vzniku samostatného československého státu“

V letošním roce uplyne 87 let od vzniku samostatného československého státu. Tyto události, které byly důležitým mezníkem v dějinách naší svébytnosti, budou připomenuty na vzpomínkové akci, která se bude konat 28. října 2005. V předvečer těchto oslav bude odhalena pamětní deska na hlavním vlakovém nádraží. Připomínat má návštěvu prezidenta Beneše v Blansku.


Projekt Pracovní rehabilitace

O projektu Pracovní rehabilitace, který je plně financován z prostředků EU prostřednictvím Jihomoravského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), jsme psali již dříve. Projekt je určen lidem ohroženým sociálním vyloučením, dlouhodobě nezaměstnaným, zcela závislým na sociální pomoci. Jeho cílem je podpořit a obnovit kompetence, schopnosti a návyky, které umožní uživatelům programu lepší uplatnění a začlenění na trhu práce i ve společnosti. Nedílnou součástí celého projektu je i anketa na těchto internetových stránkách. Tímto vás prosíme o její vyplnění. Děkujeme za vaši pomoc.


Komunální odpad bude svážen i ve svátek 28. října

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i v pátek 28. 10. 2005. To znamená, že páteční svoz proběhne i ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


Svoz ovoce a odpadů ze zahrad v říjnu

Vzhledem k tomu, že v podzimních měsících se v odpadových nádobách určených na svoz komunálního odpadu opět ve větší míře vyskytuje odpad ze zahrad, a to především jablka a jiné ovoce, žádáme občany, aby tento odpad nebyl do odpadových nádob ukládán. Svoz tohoto druhu odpadu bude zajištěn následujícím způsobem.


Svoz nebezpečných odpadů

Upozorňujeme občany města Blanska na svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 7. 10. do 15. 10. 2005. Dny, časy a trasy jsou uvedeny v článku. Jde například o svoz televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, zaolejovaných filtrů, olejů atd. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován pro občany města Blanska a jeho městských částí.