Archiv článků
   za měsíc květen 2007

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Městská policie Blansko slaví 15 let

Ilustrační foto k článku: Městská policie Blansko slaví 15 let

Dne 6. prosince loňského roku uplynulo již patnáct let od doby, kdy byl přijat zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který vytvořil legislativní prostor pro působení strážníků v jednotlivých obcích a městech České republiky.


Povolení vypouštění odpadních vod

Díky masívní kampani ve sdělovacích prostředcích má veřejnost značné povědomí o zániku platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod k datu 1. ledna 2008, pokud tyto zdroje nejsou určeny pro individuální zásobování domácností. Jestliže nebylo povolení k odběru vod dříve vydáno, musí si o ně občané zažádat na příslušném vodoprávním úřadu.


Záměr na odprodej výškové budovy

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích oznamuje Město Blansko podle § 39, odst. 1, citovaného zákona, že zveřejňuje záměr odprodat id. 8/9 budovy čp. 1588 na ul. Smetanova 3 na pozemku parc. č. st. 2122/1-zast. pl. a nádvoří o výměře 393 m2 v k.ú. Blansko. Budova je na cizím pozemku.


Provoz mateřských škol v Blansku o prázdninách

Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenci a srpnu 2007.


Poplatek za odpad

Počátkem měsíce května jsou všem občanům města Blanska distribuovány složenky na platbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2007. Výše poplatku pro letošní rok činí 480 Kč za občana.


Výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2007/08

V pondělí 2. dubna 2007 proběhl v mateřských školách v Blansku a v městských částech zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/08. V případě, že u zápisu do mateřské školy bylo podáno více žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než je volná kapacita příslušné MŠ, rozhodne o přijetí dítěte ředitelka této MŠ ve správním řízení na základě předem stanovených kritérií.


Výběrové řízení na funkci právník

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci právník v právním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko.


Parkoviště pod hřbitovem už slouží motoristům

Ilustrační foto k článku: Parkoviště pod hřbitovem už slouží motoristům

Nákladem 1,178 mil. Kč bylo vybudováno parkoviště pod hřbitovem, které slouží zejména pro návštěvníky hřbitova. Kolaudační řízení proběhlo 10. dubna, do konce tohoto měsíce budou ještě dokončeny drobné terénní úpravy.


Jarní ohnisková deratizace

V měsících duben–květen–červen a září–říjen–listopad bude pracovníky firmy SENTRAC spol. s.r.o. Boskovice prováděna ohnisková deratizace. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Cestovní doklady si nově vyřídíte i v pátek

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, správní oddělení – úsek cestovních dokladů, počínaje měsícem dubnem 2007 rozšířil stávající úřední hodiny. Občané si mohou své záležitosti přijít vyřídit v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a nově také v pátek od 8 do 12 hodin.Rybáři zahájili sezonu

Každý rybář s očekáváním sleduje v kalendáři datum 16. dubna, kterým začíná lov na pstruhových vodách. Jedná se o potoky, řeky, obecně řečeno o vody tekoucí. Tento den je pro rybáře prostě tzv.„Zahájená“.


Nájemné za pozemky pod garážemi se zvyšuje

Ve výměru Ministerstva financí číslo 01/2007 z 6. 12. 2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, je stanovena maximální výše nájemného u pozemků nesloužících k podnikání pro města, která byla k 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů, tj. tedy i pro město Blansko, 20 Kč/m2/rok. Cenový výměr nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Neotálejte s výměnou řidičského průkazu

Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 je nutné vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007! Do konce března bylo vyměněno 1.026 dokladů z celkem 7.776, které výměně podléhají. To je 342 řidičských průkazů za měsíc.