Archiv článků
   za měsíc srpen 2010

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Podnikatelům přidělí identifikační čísla provozoven

Od 1. 7. 2010 přidělují živnostenské úřady podnikatelům pro každou jejich provozovnu „identifikační číslo provozovny“ (IČP), které jsou povinni používat. Tuto povinnost ukládá zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.


Náměty pro Územní plán Blansko

Ilustrační foto k článku: Náměty pro Územní plán Blansko

Projektant Územního plánu Blansko (ÚP Blansko) dokončil v polovině srpna 2010 práce na doplňujících průzkumech a rozborech a oznámil Pořizovateli ÚPD (odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko, odpovědná osoba Ing. arch. Jiří Kouřil) zahájení práce na konceptu řešení ve variantách. V souvislosti s tímto krokem došlo k dohodě o termínu, ke kterému bude ukončeno shromažďování námětů pro řešení ÚP Blansko, na 15. 9. 2010.


Kontejnery na odpad v září 2010

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Analogová ČT z Olešné skončí na konci ledna

Ilustrační foto k článku: Analogová ČT z Olešné skončí na konci ledna

Plánované ukončení analogového vysílání programů veřejnoprávní služby, tedy programů České televize, se odkládá na 31. ledna 2011. Od této doby budou v Blansku zmíněné programy z převaděče Olešná šířeny již jen v digitální podobě.


Příspěvky z rozpočtu na sociální služby a humanitární pomoc

Město Blansko poskytuje ze svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.


Pečovatelka získala ocenění

Ilustrační foto k článku: Pečovatelka získala ocenění

Ocenění za nejlepší kazuistickou práci, kterou vypracovala jako účastnice kvalifikačního kurzu, získala pracovnice Pečovatelské služby Města Blansko paní Lucie Konečná. V této práci popsala životní příběh klientky, o kterou pečovala.


Školení již absolvovala polovina z plánované tisícovky účastníků

Ilustrační foto k článku: Školení již absolvovala polovina z plánované tisícovky účastníků

Projekt vzdělávání v e-Governmentu v ORP Blansko zdárně pokračuje. Dnes je zhruba v polovině. Zahájen byl v září 2009 a k 30. 5. 2010 bylo v e-GON centru proškoleno 575 účastníků z plánovaných 584, což je 98,4 %. Z toho je 116 mužů a 459 žen. Tato skladba odpovídá skladbě podpořených osob.


Změna úředních hodin

MěÚ Blansko, odbor vnitřních věcí informuje občany, že ve středu 18. 8. 2010 nebudou k dispozici systémy evidence vozidel, evidence řidičských průkazů a cestovních dokladů, tj. systémy napojené na MVČR z důvodu přerušení dodávky elektrické energie do řídícího počítače. Z tohoto důvodu nebude možné žádnou z výše popsaných agend v tento den na MěÚ Blansko vyřídit.


Výzva na výpomoc pro práce v lesích Města Blansko

Město Blansko odbor Komunální údržby hledá nejen pro rok 2010 pracovníky na výpomoc pro práce v lesích města Blanska. Nutný je živnostenský list na práce v lese – „Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost“. Svoje nabídky adresujte na Město Blansko, odbor KOM, nám. Svobody 3, 678 24.