Archiv článků
   za měsíc květen 2011

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

4. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 7. 6. 2011 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.


Na Klepačově opraví vodovod – nepoteče pitná voda

Z důvodu opravy vodovodu bude ve čtvrtek 2.6.2011 v době od 8 do 11 hod. v městské části Blansko-Klepačov (v horní části Klepačova od zvoničky nahoru) omezena dodávka pitné vody.
Výstavba nového bytového domu v Blansku, v lokalitě SEVER III

Dne 11.03.2011 zveřejnilo město Blansko záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem výstavby bytového, popř. bytových domů a souvisejících staveb, tzn. souvisejících komunikací a zelených ploch.Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

Ilustrační foto k článku: Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

Trvalou snahou města Blanska na poli cestovního ruchu je zvyšovat jeho návštěvnost jako brány Moravského krasu. Jednou z aktivit, které budou v roce 2011 s tímto cílem realizovány, je proto i vytvoření sezonní turistické autobusové linky Blansko – Skalní mlýn – Blansko.


Zábrany proti lhostejnosti

Ilustrační foto k článku: Zábrany proti lhostejnosti

I tak lze nazvat opatření probíhající v těchto dnech na novém dětském hřišti Písečná. To bylo vybudováno kromě vlastních zdrojů města (cca 40 %) tak z prostředků státu prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady na toto hřiště činily cca 1,9 mil. Kč.Myslivecký rok 2010/2011

Posledním březnovým dnem roku 2011 skončil myslivecký rok 2010/2011.


Dopravní soutěž mladých cyklistů 2011

Ilustrační foto k článku: Dopravní soutěž mladých cyklistů 2011

Oblastní kolo – 34. ročník „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ (DSMC), se uskutečnilo ve čtvrtek dne 28.04. 2011 v Blansku.


Provoz mateřských škol o letních prázdninách 2011

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2011.Senioři, nedejte se!

Ilustrační foto k článku: Senioři, nedejte se!

Jednou z priorit vedení města Blanska je i zvyšování bezpečnosti obyvatel a ochrana jejich majetku. Vedle opatření investičního charakteru, jako je například další etapa budování městského kamerového systému, na který se nám v letošním roce podařilo získat dotační prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje, věnujeme pozornost i preventivně osvětové činnosti.


Strážníci se zaměřili na rekreační oblast

Nádrž Palava, jakožto rekreační oblast, podléhá přísnému režimu upravenému vyhláškou. Mimo jiné např. vymezuje, kam v této oblasti smí psi.


Vzpomínkový akt ke Dni vítězství

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají v neděli dne 8. května 2011 u památníku Rudoarmějce VZPOMÍNKOVÝ AKT K 66. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ.


Město začne s přípravami na opravu průtahu Blanskem

Ilustrační foto k článku: Město začne s přípravami na opravu průtahu Blanskem

O rekonstrukci průtahu Blanskem – ulice Svitavské a Poříčí, jedná vedení města Blanska se zástupci Jihomoravského kraje již nyní. Přesto, že realizace se uskuteční nejdříve za několik let.


Uzavírky železničních přejezdů

Na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s. o. Správa dopravní cesty Brno, bude pro opravu železničních přejezdů ve Spešově v Dolní Lhotě a v Blansku uzavřena silnice III/37937 (Kateřina – Olešná – Blansko).