Archiv článků
   za měsíc únor 2011

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Kryté lázně dostanou novou vzduchotechniku

Ilustrační foto k článku: Kryté lázně dostanou novou vzduchotechniku

V r. 2008 byla vypracována kompletní projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci vzduchotechniky v objektu krytých lázní s rozdělením do dvou postupných etap. První etapa v hodnotě 1,5 mil. Kč byla realizována v r. 2008. Dnes se připravuje etapa druhá.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

3. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 8. 3. 2011 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.Změny v MHD – zapracované připomínky

V souvislosti se změnami městské hromadné dopravy v Blansku bylo na Město Blansko a společnost KORDIS JMK doručeno cca 40 připomínek k vedení spojů městské, případně i regionální dopravy v Blansku. Změny budou platné od 21. února 2011.


Množí se krádeže zboží v blanenských obchodech

Strážníci Městské policie Blansko i několikrát denně řeší případy krádeží zboží v některém z blanenských obchodů. Situaci ilustrují dva případy z nedávné doby.


Trénink paměti nejen pro seniory

Jak je paměť důležitá, si každý z nás uvědomuje mnohokrát během každého obyčejného dne. Je jednou z nejzajímavějších a nejdůležitějších schopností mozku. Pomáhá nám orientovat se v situacích, ve světě, ale také v sobě samých.Bezdomovci jsou na úřední adrese v menšině

Úřední adresa nebo sídlo ohlašovny, zde jsou hlášeni lidé nejen bez trvalého pobytu, ale i ti, kteří tím řeší hrozící exekuci nebo chtějí získat nějaké výhody. Další skupiny zde co do počtu již dávno předběhly dříve početnější skutečné bezdomovce.


Obnova zámeckého parku a parčíku u rudoarmějce

Ilustrační foto k článku: Obnova zámeckého parku a parčíku u rudoarmějce

Město Blansko získalo ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 90 % na obnovu zeleně v zámeckém parku, v parčíku u rudoarmějce a na ošetření vzrostlých stromů rostoucích na náměstí Svobody.


Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2010

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) bylo za rok 2010 vydáno 160 souhlasů k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, přičemž 156 souhlasů bylo k trvalému odnětí o celkové výměře 9,7725 hektarů a 4 souhlasy k dočasnému odnětí o celkové výměře 33,3389 hektarů.