Archiv článků
   za měsíc prosinec 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 

Příspěvky zájmovým organizacím

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2007 je stanoven do 31. 1. 2007.


Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB). Finanční prostředky fondu jsou určeny k poskytování účelových půjček pro rok 2007 na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu dle níže uvedeného účelu.POZOR! Svoz odpadů proběhne i o svátcích!

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o svátcích, a to v pondělí 25. 12., v úterý 26. 12. 2006 i v pondělí 1. 1. 2007. To znamená, že proběhnou svozy i ve svátky a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

Dovoluji si vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se koná v úterý 12. 12. 2006 v 15.30 h, v sále S2 Dělnického domu na ul. Hybešova 1. Návrh programu...


Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek

Od začátku příštího roku nás čekají radikální změny v celém systému sociálních služeb a poskytování sociálních dávek. Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek přinesou nové právní normy, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2007. Jedná se o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.