Zprávy za rok 2023

Blansko uctí památku obětí tragických událostí v Praze

Město Blansko v sobotu 23. prosince uctí památku obětí tragických událostí v Praze. Vláda na tento den vyhlásila den státního smutku. Před blanenskou radnicí a před budovami základních a mateřských škol budou vyvěšené státní vlajky na půl žerdi nebo smuteční prapory. V poledne se navíc rozezní zvony blanenských kostelů.

22. 12. 2023


Odpad se bude svážet i o vánočních svátcích

Upozorňujeme, že svoz komunálního odpadu bude zajištěn i o vánočních svátcích ve dnech 25. a 26. prosince 2023. V posledním týdnu roku město také posílí svoz tříděného odpadu – papíru, plastu nebo skla. Svoz směsného komunálního odpadu bude zajištěn také v pondělí 1. ledna 2024. Vzhledem předpokládanému k množství odpadu a posílení svozu separovaných komodit se v prvním týdnu roku 2024 dají očekávat zpozdění. Děkujeme za pochopení.

Ke konci roku bude mít Sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě omezený provoz. Od středy 27. do pátku 29. prosince bude otevřeno od 10:00 do 14:00 hodin. V sobotu 23., v úterý 26. a v sobotu 30. prosince bude sběrné středisko odpadů uzavřené. Běžný provoz bude obnoven od úterý 2. ledna.

18. 12. 2023 | SRM


Předvánoční sbírky pomáhají opuštěným dětem, seniorům i zvířatům

Podpořit opuštěné děti, seniory i zvířecí obyvatele útulků lze před vánočními svátky hned na několika místech v Blansku. Splnit přání dětem z dětského domova v Hodoníně u Kunštátu můžete v hračkářství Pompo na náměstí Svobody 8b, kde jsou až do soboty 16. prosince připravené dárky, o které opuštěné děti psaly Ježíškovi.

Udělat radost dětem z dětských domovů a z nemocnic můžete také v hračkářství Wiky na ulici Rožmitálova 5/7. Zakoupit dárek do Vánoční sbírky hraček lze už jen do pátku 15. prosince.

Splnit přání seniorům z domů s pečovatelskou službou Pod Javory a 9. května můžete prostřednictvím restaurace Pizzazz. Konkrétní přání visí na stromečku před restaurací, kartičku s přáním a zakoupený dárek pak stačí přinést do restaurace až do 18. prosince.

V prodejnách Albert na ulici Rožmitálova 1812/5 a Nádražní 2318/4 můžete přispět do Nadačního fondu Albert. Za peníze ze sbírky získají opuštěné děti z dětských domovů štědrovečerní večeři.

Pomoci můžete také opuštěným zvířatům. Těm, o které pečují v hospici Dejte nám šanci z. s., zpříjemní život sbírka prodejny Super zoo v OC Poříčí. Zakoupit produkt (nejčastěji psí konzervy, granule nebo pamlsky) lze až do konce roku. Opuštěná zvířata podpoříte i nákupem horkého nápoje v Baru U Stromku Blansko, který je otevřený v rámci adventních trhů na náměstí Republiky. Dvě koruny z každého svařáku, moštu nebo punče získá Psí útulek města Blanska

pompo-72913-4539_800.jpg

stromecek-seniori-72020-4373_800.png

12. 12. 2023


V úterý 19. prosince se koná zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Blanska se v úterý 19. prosince 2023 sejde na svém 7. zasedání. Jednání se koná od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Zasedání je veřejně přístupné, k dispozici bude také on-line přenos. Zastupitelé budou mít na programu třicítku bodů, mezi nimi i schválení rozpočtu města na rok 2024. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici na webu města.

12. 12. 2023


Město vypsalo termíny svatebních obřadů na I. pololetí 2024

Město stanovilo termíny svatebních obřadů na první pololetí roku 2024. Na základě rozhodnutí rady města bude manželství  možné uzavírat v těchto termínech:

20. 1. 2024, 10. 2. 2024, 2. 3. 2024, 9. 3. 2024, 23. 3. 2024, 13. 4. 2024, 27. 4. 2024, 11. 5. 2024, 25. 5. 2024, 8. 6. 2024, 22. 6. 2024, 29. 6. 2024.

Místem určeným pro konání slavnostních obřadů je obřadní síň města Blanska, případně hudební salon blanenského zámku. Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli jiném vhodném místě ve správním obvodu, povolit lze také termín mimo dobu stanovenou radou. V takovém případě je ovšem vybírán v souladu s příslušnými právními předpisy správní poplatek ve výši 3 000,- Kč.

7. 12. 2023 | VNV


Nové jízdní řády přinesou změny v MHD

Se změnou jízdních řádů od 10. prosince 2023 dojde k úpravám také v městské hromadné dopravě v Blansku. Změny se podařilo dojednat se společností Kordis a vycházejí z požadavků obyvatel města.

Linka 221 – Spoj číslo 1, který byl výchozí z autobusového nádraží, bude nově vyjíždět ze sídliště Písečná, a to v čase 5:07 hodin. Zajistí tak možnost včasného příchodu na ranní směnu, mimo jiné zdravotníkům v Nemocnici Blansko nebo zaměstnancům firmy Pyrotec a dalších společností.

Linka 221/222 – Nově bude z ulice Okružní na sídlišti Zborovce veden spoj číslo 602 linky 221 v 7:26 hodin, na zastávce Zborovce se překlopí do spoje č. 124 linky 222. Spoj bude veden mimo zastávky Hřbitov a Sever tak, aby absolvoval cestu k ZŠ Dvorská a zbytek trasy obsloužil dříve a umožnil tak mimo jiné i včasný příjezd k poliklinice, do centra města nebo na autbusové nádraží, kde navazují další spoje. Cestující ze sídliště Zborovice mířící na sídliště Sever mohou využít následného spoje č. 12 linky 222, který ze zastávky Zborovce vyjíždí o pět minut později než spoj č. 124.

Linka č. 223 – Spoj číslo 6 bude na základě podnětů obyvatel Těchova nově veden z této místní části o 7 minut dříve, tedy v 6:33 hodin. Zajistí tak lepší přestup na návazné vlakové spoje v železniční stanici Blansko nádraží.

Linka č. 224 – První spoj číslo 56 bude z autobusového nádraží nově veden o 10 minut dříve, tedy v 5:36 hodin. Zajistí tak lepší časovou dostupnost pro zaměstnance průmyslové zóny na Starém Blansku při současném zachování přípojných vazeb na autobusovém nádraží.

4. 12. 2023


Nominujte Sportovce roku 2023 okresu Blansko

Veřejnost může posílat návrhy na držitele ocenění Sportovec roku 2023 okresu Blansko. Anketu organizuje Česká unie sportu. Nominace lze posílat v kategoriích: sportovec okresu, sportovní talent, sportovec s handicapem, mládežnický tým, seniorský tým, sportovní akce roku, trenér, osobnost sportu a sympaťák (cena veřejnosti).

Pravidla nominace a nominační formulář naleznete na webu www.sportovecjmk.cz.

Do formuláře nezapomeňte napsat jméno sportovce, bydliště, rok narození, sportovní odvětví, sportovní klub, dosažené výsledky a kontakt na nominovaného sportovce (e-mail, tel.), aby jej v případě postupu do další fáze soutěže mohli pořadatelé kontaktovat.

Návrh odešlete elektronicky přes  http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu, nebo na e-mail: cus.musilova@gmail.com a nebo písemně na adresu OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, Blansko 678 01 a to nejpozději do 7. ledna 2024.

sportovec-roku-91911-8590_800.png

3. 12. 2023


Železničáři upozorňují na změnu nástupiště na nádraží v Blansku

Připomínáme změnu v zastavování vlaků v železniční stanici Blansko. Pokud nenastane mimořádná událost, všechny soupravy ve směru na Českou Třebovou zastavují na první koleji na prvním nástupišti u staniční budovy. Opatření se týká osobních vlaků i rychlíků. Cestující by měli na změnu pamatovat a vlaky přijíždějící z Brna očekávat vždy u prvního nástupiště, aby nedocházelo ke kolizi s přijíždějící soupravou. 

1. 12. 2023


V Dolní Lhotě začne rekonstrukce mostu u mlýna

Upozorňujeme, že v pondělí 4. prosince 2023 začne rekonstrukce mostu přes náhon u mlýna v místní části Dolní Lhota. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku mostu. Objízdná trasa není stanovena, ale do části Dolní Lhoty za uzavřeným mostem lze přijet po veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí od silnice II/374 u Ráječka k železniční zastávce Dolní Lhota.

Průchod pro pěší během stavby zajistí provizorní lávka vedle mostu. Po celou dobu trvání uzavírky bude také zajištěn svoz odpadů z lokality dotčené uzavírkou.

Podrobnosti o uzavírce (pdf)

mapa-dl-99197-2215_800.jpg

30. 11. 2023 | SRM


Nový strategický plán lze připomínkovat do středy 29. listopadu

Upozorňujeme, že se blíží uzávěrka pro podávání připomínek ke Strategickému plánu rozvoje města Blanska na rok 2024 – 2033. Dokument mohou lidé připomínkovat do středy 29. listopadu 2023, a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Strategický plán rozvoje města Blanska bude zastupitelstvo města projednávat na svém jednání 19. prosince 2023.

Pracovní verze dokumentu je dispozici v tomto odkazu (pdf).

28. 11. 2023


Spolky mohou žádat o dotace

Kulturní a zájmové spolky, sportovní kluby i jednotlivci mohou žádat o finanční podporu na příští rok. Peníze bude město rozdělovat v dotačních programech Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2024Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2024.

Sportovní organizace působící na území města mohou žádat o podporu na pronájem a provoz sportovišť i o peníze na vlastní činnost. Subjekty, které se věnují kulturní a zájmové činnosti, mohou peníze z dotací využít na pravidelnou činnost i na jednorázové akce. Žádosti lze podávat od 4. prosince 2023 od 7:30 hodin do 3. ledna 2024 do 16:00 hodin.

Formuláře v elektronické podobě jsou k dispozici na webu města.

Bližší informace podá: Marcela Horáková, tel.: 516 775 272, e-mail: horakova@blansko.cz.

28. 11. 2023


Město podpoří bruslení dětí do 6 let

Možnosti natrénovat bruslení mimo hodiny pro běžnou veřejnost budou mít nejmenší děti v Blansku. Město totiž od prosince připravuje jednou týdně vždy v pondělí od 10:00 do 11:00 hodin veřejné bruslení určené výhradně pro děti do 6 let s doprovodem. Bruslení bude zdarma.  Předškoláci tak budou mít možnost získat jistotu na ledě v časech, kdy ledovou plochu nevyužívají zkušenější bruslaři. V rozpisu ledu je každý týden nabízen také prostor pro hokejové kluby a bruslení veřejnosti. Pokud bude o bruslení nejmenších do 6 let zájem, zůstane v nabídce až do konce ledové sezony.

Podrobnosti najdete zde.

Popis není dostupný.

27. 11. 2023


Čtvrtletní a roční jízdenky budou k dostání už jen v elektronické podobě

Společnost Kordis oznamuje, že od 1. prosince 2023 nahradí papírové kupony u čtvrtletní a roční předplatní jízdenky výhradně elektronické jízdné. Stejná změna nastane od 1. března 2024 také u měsíčních předplatních jízdenek. Ostatní jízdenky zůstávají nadále i v papírové podobě.

Předplatní jízdenky si můžou cestující zakoupit přes eshop.idsjmk.cz nebo osobně v Kontaktních centrech IDS JMK. Stávající centra (v Blansku, Boskovicích, Brně, Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Vyškově a Znojmě) se do konce listopadu rozrostou o další místa: Hustopeče, Letovice, Mikulov, Moravský Krumlov, Tišnov, Veselí nad Moravou (vždy pokladna na nádraží).

S nákupem jízdenky pomůžou nejen pracovníci center, ale i nově vzniklé stránky www.jezdijednoduse.cz. Všechny potřebné informace obsahují také letáčky na nádražích i ve vlacích Moravia nebo třeba reklamy na obrazovkách krajských autobusů.

27. 11. 2023


Město v pondělí nabídne školákům bruslení zdarma

V reakci na stávku pedagogů, do které se v pondělí 27. listopadu zapojí všechny blanenské základní školy i většina mateřských škol, nabídne město dětem i studentům bruslení zdarma. Ledovou plochu na zimním stadionu bude možné využít od 9:00 do 12:00 hodin. Veřejné bruslení zdarma budou moci využít žáci základních a středních škol i děti z mateřinek v doprovodu rodičů.

Rozpis ledu najdete zde.

24. 11. 2023


Blanenské školy se v pondělí 27. listopadu zapojí do stávky

Všechny čtyři městem zřizované základní školy se v pondělí 27. listopadu zapojí do výstražné jednodenní stávky, kterou organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Provoz na všech základních školách bude přerušen, ke stávce se nepřipojí pouze vedení základních škol.

Do stávky se zapojí také většina mateřských škol. V provozu zůstane pouze MŠ Těchov a MŠ Údolní, v níž zaměstnanci stávku sice podporují, aktivně se do ní ale zapojí pouze jedna zaměstnankyně mateřské školy. Stávkující chtějí zabránit snižování výdajů ve školství, které by podle nich negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Odmítají také, aby se v roce 2024 snížily platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů. Podrobnosti najdete zde.

23. 11. 2023 | SRM


K podání žádosti o výměnu řidičského průkazu již není nutná datová schránka

Ministerstvo dopravy zjednodušilo podávání on-line žádostí o výměnu řidičského průkazu. Aktuálně již není potřeba mít pro odeslání žádosti na Portálu dopravy zřízenou datovou schránku. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy například pomocí bankovní identity a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz.

Podání on-line žádosti o nový řidičský průkaz je snadné. Žádost je totiž kompletně předvyplněná, a to včetně nejnovější fotografie a podpisu. Na žadateli je pouze volba místa, na kterém si chce nový průkaz vyzvednout, popř. vyplnění kontaktních údajů pro zasílání notifikací, pokud již tyto nemá uložené v registru obyvatel. Pro doručení nového řidičského průkazu si každý může vybrat kterýkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jejich seznam najdete na webu Ministerstva dopravy.

Ačkoliv od 1. ledna 2024, díky novele zákona o silničním provozu, již nebude nutné mít u sebe fyzicky při řízení řidičský průkazu, nic se nemění na povinnosti platným řidičským průkazem disponovat. Periodické výměny průkazů tedy budou probíhat stejně jako doposud.

Do Portálu dopravy se občané mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, identity občana, mobilním klíčem eGovernmentu nebo pomocí eObčanky. Kromě samotné žádosti o nový řidičský průkaz z důvodu vypršení platnosti, změny údajů, krádeže nebo ztráty si mohou zájemci vyřídit přes Portál dopravy další desítky služeb ze všech dopravních oblastí.

Videonávod k ePodání skrze Portál dopravy naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

23. 11. 2023 | VNV


Rozsvícení vánočního stromu omezí dopravu v centru

Upozorňujeme na změny v organizaci dopravy v centru města v pátek 24. listopadu v souvislosti s konáním akce Rozsvícení vánočního stromu. Na náměstí Republiky budou od 6:00 do 19:00 hodin uzavřena všechna parkoviště. Od 15:00 do 18:00 hodin bude pro dopravu uzavřen úsek od ulice Rožmitálova u drogerie po budovu městského úřadu na náměstí Republiky. Objízdná trasa povede ulicemi Mlýnská, Vodní a Smetanova a po místní komunikaci na náměstí Svobody. Autobusy veřejné linkové osobní dopravy, MHD Blansko a vozidla IZS uzavřeným úsekem projedou. 

Plán dopravních omezení (pdf)

22. 11. 2023


Město nabízí pronájem nebytových prostor

Město Blansko pronajme nebytové prostory v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko o celkové výměře 200 m². Jedná se o prostory, které byly dosud užívány jako vývařovna se zázemím (kanceláře, soc. zařízení). Prostory vyžadují úpravy.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

 • jednoduchý podnikatelský záměr
 • návrh nájemného v Kč/měsíc
 • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (tel. 516775132), a to v zalepené obálce s heslem “K. J. Mašky (po vývařovně) – NEOTVIRAT“ do 4. prosince 2023 do 16:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

21. 11. 2023 | SRM


Oprava okružní křižovatky u přemostění skončila dříve

Kruhový objezd ve Svitavské ulici u přemostění na Staré Blansko už je opět průjezdný bez omezení. Stavební práce, které měly trvat až do konce listopadu, se podařilo dokončit dříve. Dělníci upravovali středový prstenec tak, aby byl odolnější a zvládl nápor tisíců vozidel, které denně průtah městem využívají. Dopravu to zjednoduší v nejbližším okolí opraveného rondelu i v celém centru Blanska, které řidiči využívali při objížďkách.

kruhac-opraveny-52326-1529_800.png

20. 11. 2023


Poplatky za odpad musejí platit také cizinci

Upozorňujeme občany cizích národností s pobytem v Blansku, že mají povinnost platit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Tato povinnost se týká cizinců, kteří podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než tři měsíce, jimž byl přidělen azyl nebo dočasná ochrana a také cizinců, kteří mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dní.

Tito cizinci mají oznamovací povinnost. Formulář je na webu města, nebo si ho mohou osobně vyzvednout přímo na městském úřadu. Cizincům ukrajinské národnosti, kteří zde pobývají v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, byl tento poplatek prominut pouze do 31. prosince 2022. Bližší informace Vám podá Bc. Švancarová tel. 516 775 213, nebo Ing. Šustáček tel. 516 775 194. Případné dotazy je možno psát na e-mail: odpad@blansko.cz.

Плата за побутові відходи – іноземці

Громадянам інших держав, які проживають у мiстi Бланско, повідомляємо, що вони зобов’язані сплачувати місцевий збір за систему вивозу побутових відходiв. Цей обов’язок поширюється на іноземців, які відповідно до закону тимчасово проживають у місті протягом періоду, що перевищує 3 місяці, яким надано притулок або тимчасовий захист, а також іноземців, які мають дозвіл на тимчасове перебування сроком більше 90 днів. Ці іноземці зобов’язані інформувати місто про своє перебування.

Форма для оплати знаходиться на www.blansko.cz, або вони можуть забрати її безпосередньо в мiському управлiннi за адресою площа Республіки 1316/1. Для громадян Украïни, які перебувають тут у зв’язку з військовим конфліктом в Україні, цей збір скасовано лише до 31.12.2022. Більше інформації надасть пані Ленка Шванцарова (Bc. Lenka Švancarová) за телефоном  516775213, або пан Ян Шустачек (Ing. Jan Šustáček) за телефоном 516775194. Будь-які запитання можна надсилати на електронну адресу: odpad@blansko.cz.

15. 11. 2023 | FIN


Nafukovací halu si mohou zájemci rezervovat také on-line

Milovníci tenisu si mohou v zimním období zahrát v moderní přetlakové hale, která je umístěná na Sportovním ostrově. K dispozici mají dva antukové kurty. Pro hráče jsou k dispozici i šatny a sociální zázemí.

Zájemci o pronájem haly si mohou objednávat termíny prostřednictvím on-line rezervačního systému na webu společnosti Služby Blansko. Individuální rezervace lze provádět také telefonicky denně od 8:00 do 20:00 hodin na tel.: 737 239 074, dlouhodobé rezervace (určené zejména pro sportovní kluby) pak lze objednávat písemně na e-mail: info@sluzby-blansko.cz.

hala-99254-4657_800.jpg

15. 11. 2023


Vyšlapanou cestičku u nemocnice nahradil šlapákový chodník

Před blanenskou nemocnicí město vybudovalo nový šlapákový chodník. Zpevněná cesta vede přes travnatou plochu a spojuje prostor před hlavním vchodem šikmo na Sadovou ulici. Chodci dosud měli k dispozici jen vyšlapanou cestu v trávě, která před lety vznikla spontánně a byla hojně využívaná. Nový šlapákový chodník její trasu kopíruje a umožňuje zkrácení cesty k parkovišti nad nemocnicí, kde řidiči zaplatí 10 Kč za čtyři hodiny stání.

9. 11. 2023 | SRM


Dopravu v centru omezí akce Vítání sv. Martina

Víkendové Vítání sv. Martina si vyžádá omezení v dopravě. V sobotu 11. listopadu bude z důvodu konání akce Na víno s Martinem uzavřeno parkoviště v Rožmitálově ulici, které navazuje na Wanklovo náměstí.

V neděli 12. listopadu bude v době od 10:30 do 11:15 hodin uzavřena část Rožmitálovy ulice poblíž vlakové zastávky Blansko-město. Na místě se budou řadit účastníci historického průvodu sv. Martina, který v 11:00 hodin vyrazí na cestu centrem města.

Řidiči musejí počítat s krátkodobými uzavírkami na trase průvodu, který půjde po Rožmitálově ulici, dále přes náměstí Republiky, ulici Sadovou, Seifertovu, náměstí Svobody a ulice Bezručova a Dvorská do zámeckého parku. Dopravu budou řídit strážníci městské policie a policisté.

Plán dopravních omezení v sobotu

Plán dopravních omezení v neděli

6. 11. 2023


V listopadu se bioodpad vyváží každý týden

Připomínáme, že během listopadu došlo k navýšení četnosti svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných domů. Pracovníci svozové firmy obsah hnědých kontejnerů vyvážejí každý týden. Termíny svozu pro jednotlivé části města zůstávají v platnosti – úterý: Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany), středa: město Blansko, čtvrtek: Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota, pátek: Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice.

Od prosince 2023 do začátku dubna 2024 bude svoz BRO přerušen.

Podrobnosti najdete na webových stránkách města.

5. 11. 2023 | SRM


V charitativním utkání se představí legendy českého fotbalu a blanenského hokeje

Na zimním stadionu v Blansku se v pátek 1. prosince 2023 od 17:00 hodin uskuteční charitativní utkání v ledním hokeji, které mezi sebou sehrají legendy HC Blansko a fotbalový Team 96. Výtěžek benefice pořadatelé věnují dětskému hospici Dům pro Julii. Vstupné činí pro dospělé 150 korun, pro děti 50 korun. Předprodej vstupenek zajišťuje Informační kancelář Blanka.

Za Team 96 nastupují hráči Pavel Kuka, Karel Poborský, Jaroslav Poborský, Jaroslav Černý, Jiří Novotný, Ladislav Šmicer, Jan Koller, Patrik Berger, Ivan Hašek, Tomáš Ujfaluši, Milan Baroš, Horst Siegl, Jaroslav Bednář, Jiří Hudler, Ladislav Vízek a další. Na programu bude také autogramiáda.

charitativni-utkani-56470-6197_800.jpeg

4. 11. 2023


Dopravu na průtahu omezí oprava kruhového objezdu

Upozorňujeme na dopravní omezení v okolí okružní křižovatky ve Svitavské ulici poblíž obchodního domu Penny. V souvislosti s opravami středového prstence bude rondel od 6. listopadu částečně uzavřený. Průjezd na přemostění na Staré Blansko zůstane po celou dobu stavby zachovaný. Práce potrvají do konce listopadu 2023.

„Ukázalo se, že tvar okružní křižovatky v kombinaci s výškovým převýšením navádí řidiče k automatickému najíždění na vnitřní prstenec kruhového objezdu. Byť je kruhový objezd provedený dle všech norem a předpisů, dochází tak k vyššímu mechanickému namáhání středového žulového prstence a k jeho poškozování. Rozhodli jsme se proto celý vnitřní prstenec včetně žulové obruby provést v mechanicky odolnější variantě,“ vysvětli Daniel Hynk ze Správy a údržby silnic, která opravu zadává.

Opravy si vyžádají uzavírku části Svitavské ulice v délce asi 60 metrů před a za okružní křižovatkou. Neprůjezdný bude také úsek Fügnerovy ulice od vjezdu na parkoviště obchodního domu Penny k rondelu. Oprava okružní křižovatky bude rozdělená na dvě části.

Na základě jednání zadavatele, zhotovitele a vedení města byla zvolena varianta bez úplného uzavření okružní křižovatky. „Naší snahou bylo, aby Blansko zůstalo průjezdné. V první fázi bude přemostění na Staré Blansko přístupné ze směru od autobusového nádraží, v druhé fázi pak od centra města,“ vysvětlil stavbyvedoucí firmy Metrostav DIZ Robert Škarecký.

Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla (mimo BUS) bude vedena od uzavřené okružní křižovatky po silnici II/374 ulicí Svitavskou, dále ulicí Masarykova a Smetanova až k okružní křižovatce se silnicí III/37440, po které pokračuje vlevo ulicí Smetanovou k okružní křižovatce silnic II/374 x III/37440 x III/37937 a dále po silnici II/374 ulicí Svitavskou až k jejímu uzavřenému úseku u obchodního domu Penny.

Obousměrná objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy je vedena po ulici. Mahenova – Antonína Dvořáka – Tovární.

Průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému k přímým zásahům bude uzavřeným úsekem okružní křižovatky umožněn.

Plán dopravních omezení část 1

Plán dopravních omezení část 2

30. 10. 2023


Do Údolní a Čapkovy ulice se vrátil jednosměrný provoz

Od pátku 27. října je opět průjezdná celá ulice Údolní. V části v úseku od ulice 9. května po sportovní halu již skončily stavební práce. Do doby kolaudace ale zůstává úsek přístupný v režimu „projíždíte/procházíte stavbou“.  V souvislosti s ukončením stavebních prací se změnila také organizace dopravy v celé lokalitě. Do celé Údolní i do části Čapkovy ulice se vrátil jednosměrný provoz. Žádáme řidiče i chodce, aby respektovali dopravní značení. 

27. 10. 2023 | SRM


V Dolní a Horní Lhotě proběhne vyhledávání a zaměřování sítí nízkého napětí

Upozorňujeme, že od 25. října do 30. listopadu 2023 bude firma ADITIS s.r.o. v lokalitách Horní Lhota a Dolní Lhota provádět práce spojené s vyhledáním a zaměřením stávajících sítí nízkého napětí pro společnost EG.D a.s.

Na tomto území se budou pohybovat zaměstnanci firmy. Vyhledání a zaměření stávajících sítí nízkého napětí neomezí dodávky elektrického proudu. Značení bude prováděno ekologickým smývatelným sprejem.

Výsledek těchto prací je určen pro interní potřeby firmy EG.D (E.ON) a po jejich ukončení nebudou následovat žádné stavební práce.

24. 10. 2023


Tenisté budou mít k dispozici nafukovací halu

Nafukovací tenisová hala bude přes zimu opět v provozu. O víkendu ji spolu se zástupci společnosti Služby Blansko zprovoznili členové tenisového klubu TK Blansko a rodiče dětí, které tenisový klub navštěvují. Dvě desítky brigádníků zvládly nafukovací halu na antuce sportovního stadionu v Mlýnské ulici vztyčit během soboty. Nyní pracovníci společnosti Služby Blansko zajišťují čištění haly a další přípravné práce. V průběhu posledního říjnového týdne bude na webu Služeb Blansko spuštěn také on-line rezervační systém. Individuální rezervace je možné provádět také telefonicky denně 8:00 – 20:00 hodin na tel.: 737 239 074. V provozu bude dvoukurtová nafukovací tenisová hala od pondělí 30. října

23. 10. 2023


Řidiči již mohou využívat nové parkoviště ve vnitrobloku v ulici Poříčí

Obyvatelé bytových domů v ulici Poříčí již mohou využívat nově vybudované parkoviště. Plocha ve vnitrobloku je od pondělí 23. října otevřena prozatím v režimu „projíždíte stavbou“. Definitivně bude parkoviště zprovozněné až po kolaudaci, která se plánuje během listopadu.

Regenerace vnitrobloku v ulici Poříčí začala letos v červenci. Kromě nových parkovacích stání zahrnuje také vybudování nových chodníků pro pěší, veřejného osvětlení, kontejnerového stání nebo úpravu zeleně v celém vnitrobloku.

23. 10. 2023 | SRM


Na hřbitově se uskuteční tradiční pietní vzpomínka

Komise pro občanské záležitosti, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou na Pietní vzpomínku za zesnulé občany. Setkání se uskuteční v neděli 29. října 2023 ve 14:30 hodin v areálu městského hřbitova v Blansku. Od 14:00 hodin bude na hřbitově hrát Dechová hudba Blansko.

pietni-vzpominka-81696-7525_800.jpg

23. 10. 2023


Město zve na připomínku vzniku československého státu

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt ke 105. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Akce se uskuteční v sobotu 28. října 2023 na náměstí Svobody. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války. Od 9:30 hodin zahraje Dechová hudba Blansko.

statni-svatek-32378-4594_800.jpg

20. 10. 2023


V úterý 24. října bude uzavřené pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů

Upozorňujeme, že v úterý 24. října 2023 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů na Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko. V tento den nebude možné podávat žádosti o vydání nového dokladu, nebude také možné vyzvednout již hotové občanské průkazy či cestovní pasy. Pracoviště bude opět otevřené ve středu 25. října 2023. Děkujeme za pochopení.

16. 10. 2023 | VNV


V rekonstruované části Údolní ulice se bude pokládat nový asfalt

V rekonstruované části Údolní ulice se budou ve čtvrtek 19. října 2023 pokládat nové asfaltové vrstvy. V tento den nebude možný průjezd přes komunikaci, ale pouze přes přilehlé parkoviště u kuželny. S omezením musejí počítat řidiči také v pátek 20. října, kdy vizodla ještě nebudou vpuštěna na nový asfalt.

16. 10. 2023 | SRM


V listopadu se bude bioodpad vyvážet každý týden

Upozorňujeme, že během listopadu dojde k navýšení četnosti svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných domů. Pracovníci svozové firmy budou obsah hnědých kontejnerů vyvážet každý týden. Termíny svozu pro jednotlivé části města zůstávají v platnosti – úterý: Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany), středa: město Blansko, čtvrtek: Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota, pátek: Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice.

Od prosince do začátku dubna bude svoz BRO přerušen.

Podrobnosti najdete na webových stránkách města.

13. 10. 2023 | SRM


Na mostě přes Svitavu se bude vyměňovat vodovodní potrubí

Na mostě přes řeku Svitavu v Rožmitálově ulici v neděli 15. října 2023 začne výměna vodovodního potrubí, které je uložené na mostní konstrukci. Stavební práce potrvají do středy 15. listopadu 2023. Během této doby bude na mostě v délce asi 50 metrů z jedné strany zúžena vozovka. Po celou dobu ale zůstanou zachované dva jízdní pruhy, každý v šířce tří metrů. Pohyb chodců na chodníku stavební práce neomezí.

Plán dopravního značení najdete v tomto odkazu.

12. 10. 2023


Opravy povrchu uzavřely hřiště v Krajní ulici

Upozorňujeme, že z důvodu opravy povrchu je od čtvrtka 12. října uzavřené víceúčelové hřiště v Krajní ulici na sídlišti Zborovce. Sportoviště se veřejnosti znovu otevře v pondělí 16. října. Děkujeme za pochopení. 

12. 10. 2023 | SRM


Vedení města ruší regulaci veřejného osvětlení

Vedení města rozhodlo o zrušení regulace veřejného osvětlení. K vypnutí necelé třetiny lamp veřejného osvětlení město přistoupilo na začátku letošního roku v souvislosti s nárůstem cen elektrické energie. Lampy byly vypínány na území celého Blanska včetně místních částí, plné osvětlení ale po celou dobu zůstalo zachováno v blízkosti křižovatek, zastávek MHD, podél hlavních průtahů i krajských silnic. Regulace byla plně nastavena letos v březnu. Podle předběžných podkladů se díky ní od začátku roku do konce září ušetřila oproti loňskému roku asi čtvrtina spotřeby. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku došlo také k poklesu ceny elektrické energie zhruba o 20 %, rozhodlo vedení města o zrušení regulace veřejného osvětlení. Lampy budou zapínány postupně. K obnovení plného osvětlení by mělo dojít v průběhu listopadu. V souvislosti se zavedením regulace veřejného osvětlení město evidovalo zhruba tři desítky stížností obyvatel.

11. 10. 2023


Nový provozovatel CZT již rozesílá přihlášky k odběru tepla

Městská společnost Teplo Blansko s.r.o. pokračuje v přípravách na převzetí systému centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku, který začne provozovat od 1. ledna 2024. Společnost budoucím odběratelům v současnosti rozesílá přihlášky k odběru tepelné energie. Bytová družstva nebo společenství vlastníků je vyplněné mohou poslat nejlépe do konce října 2023 na e-mail: info@teploblansko.cz, do datové schránky firmy nebo odevzdat do schránky, která je umístěná v sídle firmy na adrese Chelčického 56, Blansko. Následně pak od nového provozovatele CZT obdrží návrh smlouvy na dodávku tepelné energie. Případné dotazy lze směřovat přímo na jednatele společnosti Teplo Blansko s.r.o. Vlastimila Vaníčka (vanicek@teploblansko.cz). 

Formulář přihlášky k odběru tepelné energie

Přihláška k odběru tepelné energie v pdf

9. 10. 2023


Burza v Blansku představí žákům i jejich rodičům nabídku středních škol

V Dělnickém domě v Blansku se ve čtvrtek 12. října od 9:00 do 17:00 hodin koná Veletrh středních škol. Žáci základních škol i jejich rodiče na jednom místě najdou informace o možnostech středoškolského vzdělání v regionu. Střední školy nabídnou podrobné prezentace i atraktivní představení vyučovaných oborů včetně praktických ukázek.

veltrh-ss-91334-7684_800.jpg

9. 10. 2023


Při placení poplatků lze využít i portál občana

Pro platbu místních poplatků za odpad a ze psů mohou občané využít novinku, a to Portál občana města Blanska. Na tento portál se lze přihlásit například pomocí bankovní identity. Aplikace umožňuje kontrolu výše poplatku, případných dluhů a také tisk potvrzení o platbě poplatku pro sběrný dvůr. Lidé tak nemusí využívat výpis z účtu, útržek složenky nebo pokladní doklad. Tento doklad si mohou vytisknout v průběhu celého roku. Portál mohou využít také vlastníci rekreačního objektu, bytu nebo rodinného domu bez trvalého pobytu.

Všichni občané mají také možnost platit poplatky pomocí SIPO, nebo si požádat o e-mailovou komunikaci, ve které je městský úřad bude upozorňovat na blížící se splatnost poplatku a také na případné nedoplatky poplatku. Tuto možnost měli občané již v minulosti. V případě zájmu o změnu doručování upozornění lze využít e-mail: odpad@blansko.cz.

7. 10. 2023 | FIN


Pódium na Poduklí se bude opravovat

Upozorňujeme, že od pondělí 9. října do neděle 29. října bude uzavřeno pódium na Poduklí. Plocha pod kovovou konstrukcí se bude opravovat. Dřevěnou podlahu čeká broušení a impregnace, poškozená prkna výměna. V uvedených dnech bude platit zákaz vstupu na pódium.

6. 10. 2023 | SRM


Nominujte dobrovolníky z Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj v těchto dnech přijímá nominace na ocenění Křesadlo – ceny pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji. Smyslem ocenění je přinést symbolické poděkování a uznání těm, kteří svůj volný čas a energii věnují zdarma druhým – pomáhají, organizují, chrání, budují, vzdělávají – a právě díky těmto příkladům podpořit další občany v zapojování do dobrovolnických aktivit.

Pokud se s takovými lidmi v profesním, ale i osobním životě setkáváte, využijte možnosti jejich nominace do 15. října na adrese Nominační formulář :: Kresadlojmk (kresadlo2019-jmk.cz). Nominovaným dobrovolníkům tím zajistíte nejen pozvání na slavnostní večer, ale především povzbuzení do dalších dnů dobrovolnické činnosti.

Aktuální informace o ocenění Křesadlo jsou k dispozici také na Facebooku

kresadlo-16573-5527_800.png

5. 10. 2023


Havárie omezí dopravu v ulici Mánesova

Upozorňujeme, že v noci ze středy 4. října na čtvrtek 5. října dojde k opravě havárie na optickém kabelu firmy O2 v Mánesově ulici. Kvůli opravě bude v místě dočasně částečně omezena doprava na nezbytně nutnou dobu, ulice ale zůstane i po dobu opravy průjezdná.

4. 10. 2023


Do konce října je nutné uhradit druhou splátku za odpad

Upozorňujeme občany, že 31. října 2023 je termín splatnosti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato druhá splátka se týká pouze občanů, kteří si rozložili možnost platit uvedený poplatek na polovinu a v květnu uhradili pouze první splátku. Tato druhá splátka se také týká občanů, kteří hradí poplatek pomocí SIPO. Těmto občanům byla v květnu inkasována pouze polovina ročního poplatku.

Současně upozorňujeme, že na složenkách a v e-mailové komunikaci bude uvedena celková částka, tzn. nejen neuhrazená druhá splátka za rok 2023, ale pokud má poplatník nějaké dluhy na tomto poplatku, bude mít na složence uvedenu celou dlužnou částku. Pro rok 2023 činí částka poplatku 760 Kč za jednu osobu, tj. druhá splátka ve výši 380 Kč.

Případné dotazy odpoví Ing. Šustáček tel 516775194, nebo Bc. Švancarová tel. 516775213, e-mail: odpad@blansko.cz.

4. 10. 2023 | FIN


V Dělnickém domě se koná oslava Dne seniorů

Město Blansko zve všechny blanenské seniory při příležitosti Mezinárodního dne seniorů na městský Den seniorů. Setkání se uskuteční v pondělí 2. října 2023 od 15:00 hodin v hlavním sále Dělnického domu. V kulturním programu vystoupí Vladimír Walda Nerušil. Vstup a drobné občerstvení bude v průběhu hlavního programu zajištěno zdarma. Otevřen bude také bar u hlavního sálu.

swn-asenioru-97187-2055_800.png

29. 9. 2023


O víkendu bude otevřené dopravní hřiště

Tento víkend si mohou děti naposled užít dopravní hřiště. Otevřené bude v sobotu 30. září i v neděli 1. října od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Podmínkou účasti je vlastní kolo, koloběžka nebo odrážedlo a ochranná přilba. 

28. 9. 2023


Půlmaraton Moravským krasem omezí dopravu v Blansku

Upozorňujeme, že z důvodu konání tradičního Půlmaratonu Moravským krasem budou ve čtvrtek 28. září 2023 pro dopravu uzavřené některé ulice v centru Blanska. Řidiči neprojedou od 6:00 do 21:00 hodin přes náměstí Republiky a parkoviště u Poduklí. Od 12:30 do 17:00 hodin bude uzavřena ulice Vodní (od křižovatky s K.J. Mašky po ul. Rožmitálova) a od 13:30 do 17:00 hodin ulice Tovární (od ul. Masarykova po křižovatku s  Ant. Dvořáka) a ulice Ant. Dvořáka (od křižovatky s ul. Tovární po křižovatku s ul. Nádražní). V den akce bude v čase od 7:00 do 19:00 hodin autobusová zastávka Blansko, náměstí Republiky zrušena bez náhrady. Vozidlům IZS bude k přímým zásahům průjezd zajištěn.

S částečnými uzavírkami musejí řidiči počítat od 12:30 hodin do 16:30, resp. do 17:00 hodin na silnici II/374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Brno) od ul. Mlýnská po křižovatku s ul. Vodní (levá část vozovky ve směru běhu), ul. Poříčí v Blansku, ul. Masarykova od křižovatky se silnicí III/37440 po křižovatku s ul. Tovární (pravá část vozovky při výběhu z nám. Republiky), ul. Nádražní od křižovatky s ul. Ant. Dvořáka po křižovatku se silnicí II/374 (u hotelu Macocha, pravá část vozovky ve směru běhu), ul. Ed. Beneše od křižovatky se silnicí II/374, kolem železniční stanice Blansko po křižovatku se silnicí II/379 (pravá část vozovky). Osobní linkové dopravě bude průjezd částečně uzavřenou komunikací umožněn. Vozidlům IZS při jízdě k přímým zásahům bude průjezd zajištěn.

Úplná uzavírka bude platit na silnici III/37920 (Blansko-Skalní mlýn) od křižovatky se silnicí II/379 (Starohraběcí) po parkoviště u Skalního Mlýna. Omezení platí i pro osobní linkovou dopravu, pro kterou ovšem nebude celodenní, ale proběhne pouze v době nutné z důvodu konání uvedené sportovní akce, tj. od 13:30 hod. do 17:00 hod.; spoje linky 226 pojedou v tomto období dle výlukového jízdního řádu. Vozidlům IZS při jízdě k přímým zásahům bude průjezd zajištěn.

Úplná uzavírka bude od 13:30 do 17:00 hodin platit také na silnici II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov) mimo osobní linkovou dopravu v km cca 40,070 – 42,502;  tj. od křižovatky se silnicí II/374 v Blansku (u ředitelství ČKD) po křižovatku se silnicí III/37920 (Starohraběcí). Objízdná trasa vede po silnici II/379 z Blanska na křižovatku se silnicí III/37444 a po ní přes Olomučany na křižovatku se silnicí III/37922 přes Rudici na křižovatku se silnicí II/379 a po ní zpět do Blanska přes místní část Blanska Lažánky – obousměrně.

Pro autobusovou veřejnou linkovou osobní dopravu bude uzavírka bez objízdných tras. V obou směrech jízdy bude autobusová doprava vedena po své obvyklé trase. Vozidlům IZS při jízdě k přímým zásahům bude průjezd zajištěn.

Podrobnosti o uzavírkách najdete v tomto odkazu.

Propozice Půlmaratonu Moravským krasem najdete v tomto odkazu.

27. 9. 2023


Spouští se evidence ukrajinských vozidel

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR (nemusí být majiteli), a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění.  Občané Ukrajiny, kteří zde již pobývají, mohou vozidla do systému registrovat od 1.října 2023. Zápis do evidence provádí bezplatně obce, kde je registr vozidel. Od 1. ledna 2024 je řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem. 

ua1-80711-3023_800.jpg

ua2-60339-1119_800.jpg

27. 9. 2023 | VNV


I na dluhy vůči městu lze použít Daňové milostivé léto

Dlužníci mohou k umoření některých dluhů vůči městu Blansku využít takzvané Daňové milostivé léto 3. Využití zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů schválili na svém posledním jednání blanenští zastupitelé.

Podle tohoto zákona mohou dlužníci umořit závazky, které byly splatné do 30. září 2022. Zásadní podmínkou je, že dluhy musí být uhrazeny, případně musí být podepsán splátkový kalendář, nejpozději k 30. listopadu 2023.

V Blansku by se to mohlo týkat zhruba 770 občanů, kteří dluží na poplatcích za odpad a ze psů. Celková výše dluhu činí asi 2,5 milionu korun, z toho příslušenství je zhruba třetina dlužné částky.

Podmínkou pro mimořádné odpuštění příslušenství daně je podání žádosti.

Daňové milostivé léto 3 – další podmínky

1.            Musí se jednat o dluh, který není vymáhaný soudním exekutorem.

2.            U místního poplatku se jedná o vyměřené navýšení a exekuční náklady při daňové exekuci

3.            Dluh musel vzniknout nejpozději do 30. září 2022.

4.            Dlužník musí podat žádost do 30. listopadu 2023.

5.            Dlužník musí uhradit jistinu dluhu nejpozději do 30. listopadu 2023.

6.            Podání žádosti bude možné učinit všemi standardními způsoby i prostřednictvím e-mailu.

7.            Po uhrazení jistiny dluhu bude zbytek dluhu (tedy navýšení poplatku a exekuční náklady), odpuštěn.

Splátky

Zákon alternativně počítá s možností rozložení úhrady nedoplatku na 12 měsíčních splátek při splnění následujících podmínek:

•             Je potřeba podání žádosti o rozložení na splátky v období do 30. listopadu 2023,

•             jednotlivý nedoplatek, o jehož „splátkování“ je žádáno, musí být vyšší než 5 000 Kč,

•             nejedná se o nedoplatek, v jehož případě již bylo povoleno posečkání dle daňového řádu, nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

•             první splátka je splatná již k 30. listopadu 2023.

Formuláře

K podání žádosti je možné využít níže uvedené formuláře

•             Milostivé léto 3 – Žádost o odpuštění příslušenství daně dle zákona č. 182/2023 Sb.

•             Milostivé léto 3 – Žádost o rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky

K podání žádostí použijte emailovou adresu: sustacek@blansko.cz

Kontakty

•             516775194 Ing. Jan Šustáček, sustacek@blansko.cz

•             516775213 Bc. Lenka Švancarová, svancarova@blansko.cz

25. 9. 2023 | FIN


Nad chodníkem kolem budovy VZP vyroste průchodové lešení

Pohyb chodců mezi náměstím Svobody a ulicí Bezručova v centru města částečně omezí obnova fasády budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP). V části nad chodníkem se v pondělí 25. září začne stavět „průchodové lešení“, pod kterým budou chodci kolem budovy procházet. Samotná obnova nátěru fasády bude zahájena ve středu 27. září. Čištění fasády budovy začalo v minulých dnech na části nad pozemkem VZP. Práce potrvají do začátku listopadu.

22. 9. 2023


Blanenský koncert Pavla Žalmana Lohonky podpoří charitní poradnu

Oblastní charita Blansko pořádá benefiční koncert Pavla Žalmana Lohonky. Folková legenda s kapelou vystoupí v pátek 29. září v 19:00 hodin v blanenském kině. Výtěžek benefičního koncertu poslouží na podporu nové charitní Poradny pro pozůstalé Křídla vážky, která od letošního roku bezplatně pomáhá lidem v regionu se zármutkem po odchodu blízkého člověka.
Vstupenky na koncert lze v předprodeji zakoupit v Informační kanceláři Blanka v Rožmitálově ulici v Blansku nebo v Městském informačním středisku Boskovice. Cena v předprodeji je 350 Kč, na místě 400 Kč.

zalman-55735-9105_800.png

22. 9. 2023


V pátek 29. září bude městský úřad uzavřen

Upozorňujeme, že v pátek 29. září 2023 budou obě budovy Městského úřadu Blansko z technických důvodů uzavřeny. Písemnosti lze vhodit do označené schránky, umístěné vedle vchodu na budově radnice na náměstí Svobody 3 nebo na budově městského úřadu na náměstí Republiky 1. 

21. 9. 2023


Rezervujte si místo na debatu s prezidentem

Spuštění rezervace míst na besedu s prezidentem ČR Petrem Pavlem, který Blansko navštíví 26. září 2023, je naplánováno na úterý 19. září od 9:00 hodin. Na besedu, která začne příští úterý ve 20:00 hodin v blanenském kině, si lze místo rezervovat na stránkách Kina Blansko (https://program.kinoblansko.cz). Z jedné IP adresy je možné zarezervovat pouze dvě místa.

Zájemci o účast na besedě s hlavou státu si před debatou na pokladně kina na základě rezervace vyzvednou vytištěnou vstupenku. Ta je zdarma. Pokladna bude otevřena od 19:00 hodin. Vstup bude možný do 19:45 hodin.

Podrobnosti o návštěvě prezidentského páru najdete na webu města.

19. 9. 2023


Charita do sbírky potřebuje hlavně potraviny a nádobí

Oblastní charita Blansko pořádá ve středu 27. září sbírku trvanlivých potravin, oblečení, textilu, domácích potřeb a elektroniky. Věci se budou shromažďovat na několika místech po celém regionu, konkrétně v Blansku, Boskovicích, v Doubravici nad Svitavou, v Jedovnicích, v Olešnici, ve Sloupu, Lipovci a v Rájci-Jestřebí.
„Chybí nám běžné nádobí do domácností a drobná elektronika, jako jsou například rychlovarné konvice. Do sbírky uvítáme také teplejší oblečení hlavně pro dospělé, deky, povlečení, ručníky,“ upřesnila vedoucí Charitního šatníku Jana Drápalová. Žádané jsou také trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy všeho druhu, instantní polévky, marmelády, dále olej, mléko, dětské výživy a další.

V Blansku mohou lidé přinést darované věci od 9:00 do 16:00 hodin do Nízkoprahového denního centra Stará Fabrika v Sadové ulici č. 149/2 nebo od 12:00 do 18:00 hodin do Charitního šatníku v Blansku v Jasanové ulici vedle nábytku Nejči.
„Prosíme o to, aby věci byly funkční a použitelné. Darované věci pak využívají klienti Charity a sociálně slabí lidé z regionu do běžných domácností. Věci jim zprostředkováváme nebo si je můžou sami přijít vybrat do Charitního šatníku v Blansku na Jasanové ulici a do Charitní pomoci v Boskovicích," dodala mluvčí blanenské Charity Vladěna Jarůšková.

sbirka-charita-22035-8356_800.png

18. 9. 2023


Městská policie informuje: Žáci na ZŠ a MŠ Dvorská zažili projektový den

Netradiční zahájení školního roku připravili blanenští strážníci pro žáky na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26. Spolu s dětmi a dalšími pracovníky bezpečnostních složek besedovali v úterý 5. září dopoledne o bezpečném chování na veřejnosti, v dopravě ale také v kyberprostoru. Akce se konala jako součást projektového dne zaměřeného na tuto problematiku.

zs-dvorska-94925-2934_800.jpg

5. 9. 2023 | MP


Kulturní středisko hledá produkční/ho a správce/kyni budovy

Kulturní středisko města Blanska hledá nového kolegu/kolegyni na pozici: Produkční

Hlavní pracovní náplní je:

 • Zodpovědnost za realizaci programového plánu (hudební a divadelní představení pro děti i dospělé, venkovní akce,…).
 • Organizace a koordinace kulturních, společenských a podnájemních akcí (technické a programové zajištění, řízení pořadatelské služby, publicita,…).
 • Komunikace s umělci a agenturami, propagace akcí. Práce se sociálními sítěmi.

Pro přihlášení do výběrového řízení požadujeme:

 • Středoškolské vzdělání, čistý trestní rejstřík, řidičský průkaz skupiny B,
 • Základní znalost Office.
 • Schopnost být časově flexibilní.
 • Komunikační a vyjednavací dovednosti, reprezentativní vystupování.
 • Schopnost převzít odpovědnost za svěřené úkoly.
 • Tvůrčí a inovativní schopnosti.
 • Organizační dovednosti a schopnost přizpůsobit se krizové situaci.

Nabízíme:

 • Různorodou, inovativní a kreativní práci v oblasti kultury a společenského života.
 • Práce na HPP.
 • Platová třída 9 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., možnost osobního ohodnocení.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Příspěvek na stravování.
 • Služební telefon a notebook.

Předpokládaný nástup: říjen/listopad 2023

Místo výkonu práce: Blansko

E-mail se strukturovaným životopisem včetně fotografie zašlete nejpozději do 17. září 2023 na e-mailovou adresu: mokry@blansko.cz.


Kulturní středisko města Blanska hledá nového kolegu/kolegyni na pozici: Správce budovy – údržbář

Hlavní pracovní náplní je:

 • Pravidelná kontrola a údržba objektů KSMB. 
 • Příprava sálů pro podnájemní akce, otevírání a uzavírání objektů organizace.
 • Provádění běžných oprav budov vč. nátěrů, výmalby apod.
 • Asistence řemeslníkům a opravářům při specializovaných opravách budov či zařízení.
 • Spolupráce na venkovních kulturně-společenských akcí organizace.
 • Stavba stánků – farmářské trhy, kulturní akce,...
 • Úklid a údržba kolem budov organizace.

Pro přihlášení do výběrového řízení požadujeme:

 • Středoškolské vzdělání, čistý trestní rejstřík, řidičský průkaz skupiny B, základní znalost Office.
 • Řemeslná a manuální zručnost.
 • Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (výhodou).
 • Schopnost být časově flexibilní.
 • Komunikační a vyjednávací dovednosti, reprezentativní vystupování.
 • Schopnost převzít odpovědnost za svěřené úkoly.
 • Organizační dovednosti a schopnost přizpůsobit se krizové situaci.

Nabízíme:

 • Práce na HPP, plný nebo zkrácený úvazek (0,25-0,5)
 • Platová třída 6 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., možnost osobního ohodnocení.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Příspěvek na stravování.
 • Služební telefon.

Předpokládaný nástup: říjen/listopad 2023

Místo výkonu práce: Blansko

E-mail se strukturovaným životopisem včetně fotografie zašlete nejpozději do 17. září 2023 na e-mailovou adresu: mokry@blansko.cz.

5. 9. 2023


Město nabízí pronájem nebytových prostor

Město Blansko pronajme nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy č.p. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 1451-zast. plocha v k.ú. Blansko) a to kancelář o výměře 18,72 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 6,74 m².

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „K. J. Mašky – 18,72 m² – NEOTVIRAT“ do 20. září 2023 do 16:00 hodin.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

Město Blansko pronajme  také nebytový prostor o celkové výměře 45,50 m² v přízemí budovy č.p. 149 na ul. Sadová 2, Blansko na pozemku parc. č. st. 174-zast. plocha a nádvoří v k.ú. Blansko.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Sadová 2 – NEOTVIRAT“ do 20. září 2023 do 16:00 hodin.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

2. 9. 2023 | SRM


Městská policie informuje: Strážníci odchytávali opeřence, sbírali také infekční materiál

Městská policie Blansko řeší dodržování pořádku ve městě, strážníci se zabývají přestupky proti občanskému soužití i přestupky v dopravě. Mimo svou běžnou činnost v průběhu letních měsíců zaznamenali strážníci také několik oznámení o volně pohozených použitých injekčních stříkačkách. V případě takového nálezu je lepší s jehlami nijak nemanipulovat a neprodleně volat bezplatnou linku městské policie 156. Strážníci na místě zajistí sběr infekčního materiálu a jeho následnou odbornou likvidaci.

Strážníci městské policie jsou mimo jiné vyškolení také na odchyty zvířat. Nejčastěji jsou povolaní k volně pobíhajícím psům, které odchytávají a umísťují do městského útulku. Jednoho červencového dopoledne se ale na službu městské policie obrátil muž s prosbou o pomoc při vyproštění opeřence neznámého druhu, který mu uvízl v komínu jeho rodinného domu v Blansku v Žižkově ulici. Hlídka strážníků na místě ověřila situaci a přes instalovaný krb se jí podařilo vyprostit dospělého jedince straky obecné. Pták byl evidentně v dobré kondici a nezraněný, proto byl vypuštěn do volné přírody.

1. 9. 2023 | MP


Dopravní hřiště bude o víkendech přístupné i během září

Dětské dopravní hřiště v Blansku bude o víkendech otevřené také v září. Děti si mohou situace ze silničního provozu vyzkoušet každou zářijovou sobotu a neděli v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Podmínkou návštěvy je vlastní kolo, koloběžka či odrážedlo a také přilba.

ddh-96509-2073_800.jpg

30. 8. 2023


Termíny svatebních obřadů

Odbor vnitřních věcí MěÚ připomíná, že si zájemci o uzavření manželství mohou vybrat z termínů svatebních obřadů, stanovených do konce roku 2023. Obřady se plánují na soboty 9., 16. a 23. září, 7. a 21. října, 4. a 25. listopadu a 16. prosince.

Svatební obřady probíhají vždy v čase mezi 11:00 a 15:00 hodin. Domluvit se lze i na jiném čase či termínu svatby, v takovém případě ale snoubenci zaplatí správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Podrobnosti při sjednávání svatebních termínů zajišťují matrikářky na telefonním čísle 516 775 807 nebo 516 775 808. Využít můžete také elektronický formulář.

30. 8. 2023 | VNV


O výměnu řidičského průkazu lze požádat osobně na úřadě i elektronicky

Ministerstvo dopravy upozorňuje řidiče na nutnost vyměnit si řidičské průkazy, kterým letos končí platnost. Do konce roku 2023 zbývá požádat si o výměnu dokladů zhruba půl milionu řidičů, nejvíce ve Středočeském a v Jihomoravském kraji.

O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Řidiči si o nový řidičský průkaz mohou zažádat buď fyzicky na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky s využitím datové schránky přes nový Portál dopravy. Při elektronické žádosti si řidič vybere, na kterém úřadu si chce svůj nový řidičský průkaz vyzvednout. Vybrat si může z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jejich seznam najdete na webu Ministerstva dopravy. Na Městském úřadu Blansko výměnu řidičských průkazů zajišťuje odbor dopravy.

K žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé již nemusejí přikládat papírovou fotografii, systém automaticky nahrává nejnovější digitální fotografii, kterou má stát k dispozici, případně žadatele vyfotí úředník přímo na místě.

Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dní (bez poplatku), tak ale i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 Kč, přičemž při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu.

Pokud zvolíte osobní návštěvu a o řidičiský průkaz budete chtít požádat na MěÚ Blansko, můžete se objednat na konkrétní termín elektronicky.

29. 8. 2023 | DOP


Hřiště dostane nový povrch

Město chystá rekonstrukci běžecké dráhy v areálu Základní školy a Mateřské školy Dvorská. Obnova povrchu sportoviště přijde na asi 600 tisíc korun. V současnosti už je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Firmy se mohou hlásit do středy 6. září do 10:00 hodin. Zahájení stavby se předpokládá do konce září. Rekonstrukce běžecké dráhy by měla skončit nejpozději 3. listopadu.

28. 8. 2023 | SRM


Výrobci si mohou požádat o udělení značky Moravský regionální produkt

Místní akční skupina Moravský kras přijímá žádosti o regionální značku Moravský kras regionální produkt®. Označení mohou získat produkty, služby nebo zážitky. Podmínkou je, aby byly tradiční, vyrobené z lokálních surovin, kvalitní a šetrné k životnímu prostředí. Uzávěrka příjmu žádostí je 8. září 2023.

Přihlášku a další potřebné informace najdete v tomto odkazu.

28. 8. 2023


Stavební práce omezí průjezd Těchovem

Částečná uzavírka silnice III/37440 (Blansko-Těchov-Sloup) v délce asi 60 metrů a úplná uzavírka chodníku na pozemku parc. č. 177/10 v k.ú. Těchov v úseku dlouhém cca 25 metrů omezí průjezd a pohyb chodců v místní části Těchov v termínu od pondělí 21. 8. 2023 do pátku 8. 9. 2023 včetně. Součástí stavebních prací bude podélný výkop v silnici III/37440 a protlak pod dotčenou silnicí, startovací a cílová jáma bude umístěna v silnici a v přilehlém chodníku. Provoz v částečně uzavřeném úseku silnice III/37440 bude po dobu trvání prací veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému bude částečně uzavřeným úsekem silnice možný po celou dobu trvání uzavírky.

techov-uzavirka-86260-5999_800.png

16. 8. 2023 | SÚ


Město pronajme nebytový prostor v ulici Sadová

Nebytový prostor o celkové výměře 45,50 m² v přízemí budovy čp. 149 v ul. Sadová 2 hodlá pronajmout město Blansko na pozemku parc. č. St. i74-zast. plocha a nádvoří v k.ú. Blansko. Žádosti o pronájem musí obsahovat jednoduchý podnikatelský záměr, návrh nájemného v Kč/m2/rok (minimální nájemné musí činit 800 Kč/m2/rok; nájemné je osvobozeno od DPH, energie jsou hrazeny zvlášt‘), kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku. Průkaz energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí na odboru správy a rozvoje města.
Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor odboru správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem “Sadová 2 – NEOTVIRAT“ do 28. 8. 2023 do 16.00 hod. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

15. 8. 2023 | SRM


V září se uskuteční svoz rozměrných a nebezpečných odpadů

Během září se v ulicích Blanska i v místních částech objeví velkoobjemové kontejnery na ukládání rozměrného odpadu. Přesný rozpis termínů a míst je zveřejněný na stránkách odboru správy a rozvoje města.

V září se koná také svoz nebezpečného odpadu. Mobilní sběr tohoto typu odpadu se uskuteční v ulicích města i v místních částech podle zveřejněného rozpisu.

Připomínáme, že občané Blanska mohou rozměrný odpad i nebezpečné odpady ukládat po celý rok také ve sběrném středisku odpadu v Horní Lhotě.

12. 8. 2023 | SRM


Prodloužení vodovodu a kanalizace uzavře část komunikace v Dolní Lhotě

Od pondělí od 28. srpna do pondělí 11. září 2023 bude uzavřena část místní komunikace v Dolní Lhotě. Jedná se o úsek v blízkosti sportovního areálu. Důvodem uzavírky jsou stavení práce na prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu pro novostavbu rodinného domu. V rámci uvedené akce budou prováděny otevřené výkopy.

EDIT: Začátek prací byl původně avizován na termín od 14. srpna do neděle 27. srpna 2023, zhotovitel jej ovšem posunul. 

Po celou dobu trvání uzavírky bude uzavřeným úsekem umožněn průjezd vozidel IZS k přímým zásahům.

Pro ostatní účastníky silničního provozu bude průjezd uzavřeným úsekem možný mimo pracovní dobu stavby, tj. denně od 16:00 do 7:00 hodin. Po celou dobu trvání uzavírky žadatel zajistí možnost svozu odpadu.

Rozhodnutí o uzavírce najdete v tomto odkazu.

dl-uzavirka-43194-3519_800.jpg

11. 8. 2023 | SÚ


Na území Jihomoravského kraje již neplatí zvýšené nebezpeční vzniku požáru

Na základě žádosti Hasičského záchranného sboru JMK odvolal statutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Lukáš Dubec pro celé území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti v pátek 11. srpna 2023 ve 12:00 hodin. Hasiči svou žádost odůvodnili současnou meteorologickou situací s delším obdobím dešťových srážek a klesajícím počtem evidovaných požárů.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

Zvýšené nebezpečí vzniku požáru a s tím spojená omezení na území Jihomoravského kraje platila od 11. července 2023.

11. 8. 2023


Muzika pro Karolínku nabídne ve středu koncert Nezmarů

Letní hudební festival Muzika pro Karolínku, který se v Blansku koná už více než dvacet let, uvede ve středu 9. srpna v 19:00 hodin koncert folkové kapely Nezmaři. POZOR! Akce se nekoná na nádvoří blanenského zámku, z důvodu špatného počasí koncert přesunutý do Dělnického domu!! Celoprázdninový cyklus hudebních zážitků pod širým nebem pořádá klub Ulita Blansko ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska, Muzeem Blanenska a Společností katolického domu. Koncertem Nezmarů ale festival nekončí. Do konce léta mohou příznivci nejen folkové hudby navštívit ještě další tři koncerty. Ve středu 16. srpna zahraje irskou akustickou hudbu kapela Rí Ra, trio Loes & The Acoustic Engineers vystoupí 23. srpna a festival uzavřou 30. srpna folkové Mošny. Začátky koncertů jsou v 19:00 hodin.

karolinka-90261-8575_1600.jpg

8. 8. 2023


Před topnou sezónou město zrekonstruuje dvě kotelny

Společnost Teplo Blansko ve spolupráci s městem Blanskem pokračuje v přípravách na převzetí soustavy centrálního zásobování teplem (CZT). K tomu má dojít od 1. 1. 2024. V rámci těchto příprav dojde k opravě kotlů na kotelně K09 v ulici 9. května a k posílení kotelny K32 na sídilišti Písečná o další kotel. Opravy jsou naplánovány mimo topnou sezónu tak, aby rekonstrukce nijak neomezily odběratele a aby nedošlo k narušení startu nové topné sezony. Opravy a doplnění mají posílit bezpečnost provozu soustavy CZT.

Společnost Teplo Blansko v uplynulých týdnech také zahájila nákup zemního plynu na příští rok. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Pražská plynárenská, která měla nejlepší cenové i platební podmínky pro nákup plynu. Cílem postupného nákupu už před topnou sezónou jsou příznivější ceny a snaha o jistotu a stabilitu, pokud jde o dodávky tepla v roce 2024. S podrobnostmi budou odběratelé seznámeni na podzimním setkání.

Bližší informace najdete na nových webových stránkách společnosti Teplo Blansko s.r.o. (www.teploblansko.cz).

7. 8. 2023


V centru města probíhají výkopové práce

Upozorňujeme na výkopové práce, které z důvodu rekonstrukce kabelových rozvodů probíhají v centru města. Stavební úpravy jsou spojené s výkopy v chodnících a omezeními pro chodce. Žádáme proto občany, aby při pohybu v centru města dbali své osobní bezpečnosti a respektovali dopravní značení.

Uzavřený pro pěší je chodník v části ulice Svitavská od okružní křižovatky k čerpací stanici. Výkopy probíhají také na parkovišti při ulici Rožmitálova a chystají se v okolí okružní křižovatky Smetanova – Masarykova – Sadová – náměstí Republiky. Výkopové práce, které omezí pohyb chodců, se od 26. července do 3. srpna plánují také v chodníku a v zeleni podél parkoviště Poříčí-Divišova.

planek-60873-4649_800.jpg

planek-51652-1401_800.jpg

20. 7. 2023


Ve Zdíkově ulici bude mimořádný svoz rozměrných a nebezpečných odpadů

Připomínáme mimořádný termín přistavení velkoobjemového kontejneru na rozměrné odpady a svozu nebezpečných odpadů na Starém Blansku. V ulici Zdíkova u kostela bude kontejner přistaven v pátek 21. července od 16:00 do 18:00 hodin, ve stejný čas na tomto místě proběhne také svoz nebezpečných odpadů.

V ostatních částech města budou velkoobjemové kontejnery přistaveny během září, v září se také uskuteční další svozy nebezpečných odpadů.

19. 7. 2023 | SRM


Aquapark chystá akční neděli s programem

Blanenský aquapark zve 16. července od 13:00 do 16:00 hodin na akční neděli. Návštěvníky kromě koupání čekají komentované ukázky záchrany tonoucích, nácvik resuscitace nebo soutěž o ceny v jízdě na paddleboardu. Celé odpoledne bude moderovat DJ Zdeněk Vacek. 

aqp-69881-7615_800.png

12. 7. 2023


Na území kraje platí zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Jihomoravský hejtman Jan Grolich vyhlásil od 11. července 2023 do odvolání na žádost Hasičského záchranného sboru JMK pro celé území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a nárůstu počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje.

V této době je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

 • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
 • kouřit (s výjimkou elektronických cigaret)
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
 • používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí:

 • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů
 • suché travní porosty
 • plochy zemědělských kultur
 • sklady sena, slámy a obilovin
 • další místa, na nichž se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

12. 7. 2023


Dopravní hřiště se o prázdninách otevře návštěvníkům

Dopravní hřiště v Blansku o prázdninách nabídne program pro děti a otevře se návštěvníkům. Děti do šesti let si mohou situace v silničním provozu pod dohledem instruktorů vyzkoušet 25. července a také 1., 8., 15., 21. a 31. srpna 2023 vždy od 9:00 do 12:00 hodin. Pro děti starší šesti let bude dopravní hřiště s instruktorem otevřené 27. července a také 3., 10., 17., 22. a 29. srpna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin.

BESIP a jednotky integrovaného záchranného systému připravují pro děti starší šesti let také Dny otevřených dveří s programem na 20. července a 24. srpna od 12:00 do 17:30 hodin. Podmínkou účasti na akcích je vlastní kolo, koloběžka či odrážedlo, přilba a také doprovod zletilé osoby.

Kromě těchto akcí připravilo město na prázdniny zpřístupnění dopravního hřiště pro veřejnost. Počínaje 15. červencem bude dopravní hřiště otevřené pro všechny děti vždy o víkendu, každou sobotu a neděli v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Podmínkou návštěvy je vlastní kolo, koloběžka či odrážedlo a přilba.

dopravni-hriste-36833-5442_800.jpg

ddh-cervenec-87035-6394_800.jpg

ddh-srpen-48125-1220_800.jpg

dod-ddh-76297-1819_800.jpg

10. 7. 2023


Stavba uzavře příjezd do vnitrobloku v ulici Poříčí

Stavební práce od 10. července do 31. října 2023 omezí příjezd vozidel i příchod pěších do vnitrobloku v ulici Poříčí. Na ploše mezi bytovými domy bude probíhat celková regenerace. Během stavby bude příjezd a příchod z Divišovy ulice na parkoviště ve vnitrobloku úplně uzavřen. Vozidlům IZS bude průjezd uzavřeným úsekem (od ul. Divišova na parkoviště ve vnitrobloku) k přímým zásahům umožněn.

Podrobnosti k dopravním omezením najdete v tomto odkazu.

3. 7. 2023 | SRM


Stavební práce omezí využití toalet na Sportovním ostrově

Z důvodu rekonstrukce fotbalového a atletického stadionu na Sportovním ostrově bude od 10. července 2023 po nezbytně nutnou dobu uzavřen vstup do areálu. Nebude tedy možné využívat ani toalety v budově Zázemí sportovních aktivit. Důvodem je vybudování zpevněných ploch ve vstupu do areálu.

29. 6. 2023


V pátek 7. července bude městský úřad uzavřen

Upozorňujeme, že v pátek 7. července 2023 budou obě budovy Městského úřadu Blansko uzavřeny. Písemnosti lze vhodit do označené schránky, umístěné vedle vchodu na budově radnice na náměstí Svobody 3 nebo na budově městského úřadu na náměstí Republiky 1.

28. 6. 2023


Dárek za vysvědčení: děti budou moci v pátek 30. června do aquaparku zdarma

Speciální odměnu za celoroční snahu a píli připravil pro nejmenší provozovatel blanenského aquaparku, městem založená společnost Služby Blansko, s.r.o..  Vstup do aquaparku budou mít v pátek 30. června zdarma všichni školáci a studenti, kteří navštěvují základní i střední školy. Vůbec poprvé se do aquaparku budou moci díky svému celoročnímu snažení zadarmo podívat také zástupci nejstarší generace – účastníci Sousedské univerzity, ti budou mít vstup zdarma po předložení průkazky Sousedské univerzity. Osvěžit se bez placení vstupného mohou přijít také senioři, kteří si převzali vysvědčení na závěrečném setkání Mezigeneračního klubu.

Na další zpestření se děti mohou těšit i první prázdninový víkend. V sobotu 1. července a v neděli 2. července už sice zaplatí vstupné, návštěvníci si ovšem v aquaparku budou moci zdarma vyzkoušet například skákací hrad, Služby Blansko chystají na zahájení prázdnin ale také další překvapení.

26. 6. 2023


Výzva pro pořadatele kulturních akcí! Dejte nám vědět, co připravujete!

Informační kancelář Blanka připravuje Prázdninový kalendář akcí. Rádi bychom do něj zařadili co největší množství událostí, které se budou v letních měsících v Blansku konat.

Dovolujeme si Vás proto požádat o zaslání informací o termínech kulturních, sportovních a společenských akcí, které plánujete na měsíc červenec a srpen.

Uvítáme, pokud nám zašlete nejen tipy na akce, ale také bližší informace o daných aktivitách – např. kontakty na pořadatele, webové stránky, informace o doplňkových programech apod. Zaslané akce budou automaticky prezentovány v kalendáři akcí na internetových stránkách www.blansko.cz a na regionálním serveru www.blanensko.cz, připravujeme ale také tištěný přehled akcí. Prezentovat jej chceme přímo v Blansku i jeho okolí, určený je totiž nejen pro obyvatele města, ale také pro jeho návštěvníky a turisty.

Informace zasílejte nejpozději do čtvrtka 29. června 2023 včetně, a to nejlépe elektronicky (kontakt: vintrova@blansko.cz, infocentrum@blansko.cz), případně lze přehled doručit také osobně do Blanenské informační kanceláře. Pokud podrobnosti akce nejsou zatím známé, zaslat lze nyní pouze základní informace o akci pro tištěné podklady, detaily mohou být postupně doplňovány v elektronickém přehledu na webu města.

22. 6. 2023 | OVV


Překopy vozovky omezí dopravu v Sadové ulici

Ukládání kabelových rozvodů od soboty 24. do pátku 30. června omezí dopravu v dolní části Sadové ulice. Zhruba v úrovni parčíku nad okružní křižovatkou dojde k překopu vždy jedné poloviny vozovky. Průjezdný bude jeden jízdní pruh.

Od 24. do 28. června bude uzavřen jízdní pruh ve směru jízdy od Těchova. Jednosměrná objízdná trasa pro všechna vozidla povede od křižovatky po ulici po ul. Seifertova, Bezručova, Mlýnská na silnici II/374 (viz příloha). Autobusy linkové osobní dopravy (včetně MHD) pojedou  po trase Seifertova – Rožmitálova – nám. Republiky.

Od 29. do 30 června bude uzavřen jízdní pruh ve směru jízdy do Těchova. Jednosměrná objízdná trasa pro vozidla do 3,5t povede ulicemi Smetanova, Lipová, Hybešova zpět na ulici Sadová. Vozidla nad 3,5t pojedou po jednosměrné objízdné trase silnice II/374 ulice Svitavská, dále ulicí Fügnerova, Hybešova a zpět na Sadovou ulici.

Autobusy linkové osobní dopravy pojedou po dobu této jednosměrné uzavírky od zastávky Blansko, Svitavská po silnici II/374 na okružní křižovatku ul. Svitavská x Vodní x Rožmitálova x Smetanova, kde se autobusy otočí a budou vedeny po objízdné trase ul. Svitavská – Fügnerova – Bartošova – Žižkova – Sadová. Autobusy MHD pojedou po dobu této jednosměrné uzavírky po trase ul. Smetanova – Masarykova – Bartošova – Žižkova – Sadová.

Vozidlům Integrovaného záchranného systému k přímým zásahům bude průjezd dotčeným úsekem silnice III/37440 v ulici Sadová vždy umožněn

18. 6. 2023


Město nabízí pronájem kanceláře

Město Blansko oznamuje záměr pronajmout nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy č. p. 1413 na ul. K. J. Mašky 2, a to kancelář o výměře 10,92 m2 + ostatní (chodba a WC) o výměře 3,93 m2.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

 • jednoduchý podnikatelský záměr
 • návrh nájemného v Kč/měsíc  (min. nájemné musí činit 1.200 Kč/měsíc; nájemné je osvobozeno od DPH, energie jsou hrazeny zvlášť)
 • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "K. J. Mašky – NEOTVÍRAT" do 3. července 2023 do 16:00 hodin.

Celý text oznámení najdete v tomto odkazu.

17. 6. 2023 | SRM


Na Sportovním ostrově probíhají práce na odkanalizování

Na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v současné době probíhají stavební práce, které zajistí odkanalizování lokality. Investice realizuje Svazek vodovodů a kanalizací ve spolupráci s městem. Předmětem je stavba tlakové kanalizace s čerpací stanicí umístěnou v areálu Olympia Blansko z.s.. Hotový je již protlak pod řekou a komunikací v ulici Poříčí. Zbývá ještě osadit šachty na trase výtlaku, vlastní čerpací stanice a dopojení gravitační kanalizace objektu Olympie. Realizace veřejné tlakové kanalizace umožní budoucí napojení dalších objektů a tím zajistí rozvoj ostrova znevýhodněného stávajícím výškovým uspořádáním. 

odkanalizovani-so-13563-2937_800.jpg

odkanalizovani-so-47203-6497_800.jpg

16. 6. 2023 | SRM


Silnice u slévárny už je opravená

Na silnici mezi Blanskem a Lažánkami skončily stavební práce a s nimi spojená omezení. Řidiči v úseku od slévárny až k místní části už jezdí po novém asfaltovém povrchu. Rekonstrukci vozovky prováděla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Ještě před tím majitel areálu ČKD odstranil koleje bývalé železniční vlečky. O likvidaci kolejí a rekonstrukci silnice vedení města usilovalo několik let.

silnice-ii-80103-8234_800.jpg

silnice-34725-5181_800.jpg

14. 6. 2023


Zastupitelstvo města bude jednat v úterý 20. června

Zastupitelé města Blanska se v úterý 20. června 2023 sejdou na svém 5. zasedání. Jednání se koná od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti, k dispozici bude také on-line přenos. Program včetně podkladů pro jednání najdete na webu města.

14. 6. 2023


Cvičení IZS uzavře silnici na Písečné

Z důvodu pořádání taktického cvičení složek IZS bude v úterý 13. června v době od 8:00 do 13:00 hodin uzavřen provoz na veřejně přístupné účelové komunikaci na sídlišti Písečná, v úseku od ulice Pod Javory po ulici Nad Čertovkou a dále až po odbočku na parkoviště u Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy. Od desáté hodiny dopolední se v lokalitě bude pohybovat větší množství vozidel policie, hasičů i záchranářů. Bude také omezeno parkování a vjezd do ulice Nad Čertovkou. Dbejte prosím pokynů zasahujících policistů.

12. 6. 2023


Půlmaratonu Moravským krasem hledá dobrovolníky

Pořadatelé Půlmaratonu Moravským krasem 2023 hledají dobrovolníky, kteří se budou podílet na zajištění běžeckého závodu 28. září 2023. Organizace tak rozsáhlé sportovní akce se neobejde bez pomoci řady dobrovolníků, kteří se budou podílet na zajištění všech nezbytných činností a úkolů při přípravě jednotlivých závodů v místě startu a cíle, organizaci dopravy, obsluhy na občerstvovacích stanicích, v šatnách pro běžce, na parkovištích a dalším zajištěním programu.

Organizátoři hledají dobrovolníky starší 18 let z řad veřejnosti, sportovních oddílů a klubů. Každý dobrovolník obdrží kromě drobné finanční odměny také speciální tričko určené pouze pro dobrovolníky a občerstvení (pitný režim + svačinu).

Zájemci se mohou hlásit vyplněním Přihlášky pořadatele. Přihlášku můžete doručit do 30. června 2023 buď elektronicky na adresu ask.blansko@seznam.cz nebo osobně do schránky umístěné u vchodu do sportovní haly Mlýnská ul. v Blansku.

10. 6. 2023


Čtenáři zhodnotí městskou knihovnu v dotazníku spokojenosti a přání

Městská knihovna Blansko realizuje průzkum k hodnocení svých služeb. Průzkum je zaměřen nejen na čtenáře a uživatele knihovny, ale i na ty obyvatele města, kteří jejich služeb zatím nevyužívají. Cílem je co nejlépe přizpůsobit či zlepšit služby stávající, ale taky nabídnout služby nové.

Pracovníci knihovny proto všechny zájemce prosí a vyzývají, aby vyplnili dotazník na http://bit.ly/Dotaznik-KnihovnaBk-2023 nebo rozklikem QR kódu. Případně je možné jej vyplnit i v papírové podobě, formuláře jsou k dispozici v knihovně, v informační kanceláři Blanka a na podatelnách městského úřadu. Pokud byste s vyplňováním potřebovali pomoci, rádi se vás ujmou knihovníci.

Dotazníky jsou slosovatelné. Zapojením se do průzkumu můžete vyhrát některou z cen, kterou do slosování věnují naši partneři. Dotazníky lze vyplnit do 14. června 2023.

qr-knihovna-37240-7611_800.jpeg

9. 6. 2023


V ulicích Blanska budou trénovat záchranu života

Ve čtvrtek 8. června 2023 pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků. V ulicích města budou rozmístěna soutěžní stanoviště, na kterých budou mladí zdravotníci po celý den plnit jednotlivé úkoly spojené s poskytováním první pomoci. Do krajského kola postoupili vítězové jednotlivých okresních kol konaných po celém Jihomoravském kraji. Soutěžící se v Blansku utkají ve dvou kategoriích, své dovednosti porovnají žáci I. stupně ZŠ a také starší žáci II. stupně. Vítězové krajského finále obou kategorií pak budou reprezentovat Jihomoravský kraj na republikovém kole, které se bude konat 24. června 2023 v Opavě.

5. 6. 2023


Aquapark se otevře v sobotu 3. června

Blanenský aquapark zahájí provoz v sobotu 3. června. V uplynulých dnech probíhalo napouštění a ohřev vody v bazénech, úklid a úprava zázemí pro návštěvníky. Otevírací doba aquaparku bude v měsíci červnu v sobotu a v neděli od 9:00 do 20:00 hodin, od pondělí do pátku od 12:00 do 20:00 hodin. Během letních prázdnin v červenci a srpnu bude pro všechny dny platit víkendová otevírací doba. Bližší informace najdete na webových stránkách společnosti Služby Blansko

aquapark-19677-1880_800.jpg

2. 6. 2023


Na náměstí Svobody se budou 1. června opravovat výtluky

Dopravu na náměstí Svobody ve čtvrtek 1. června omezí opravy výtluků ve vozovce. Z důvodu frézování poškozených míst a jejich následnému asfaltování nebude krátkodobě umožněn průjezd vozidel. Na komunikaci vedoucí podél budovy radnice bude během dopoledne a následně také odpoledne vždy zhruba na půlhodinu zakázán vjezd. Na několika označených místech parkoviště, kde se bude opravovat povrch, bude platit také zákaz zastavení. Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální situaci a pohyb stavebních strojů po náměstí, případně aby ke krátkodobému parkování v centru města využívali jiná parkovací místa než na náměstí Svobody.

31. 5. 2023 | SRM


Město nabízí pronájem nebytového prostoru

Město Blansko oznamuje záměr pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 45,50 m2 v přízemí budovy č.p. 149 v ul. Sadová 2, Blansko. Žádosti o pronájem musí obsahovat:

 • jednoduchý podnikatelský záměr
 • návrh nájemného v Kč/m2/rok (min. nájemné musí činit 800 Kč/m2/rok; nájemné je osvobozeno od DPH, energie jsou hrazeny zvlášť)
 • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Sadová 2 – NEOTVÍRAT" do 26. června 2023 do 16:00 hodin.

Celý text oznámení najdete v tomto odkazu.

30. 5. 2023 | SRM


Na mostě v Dolní Lhotě platí zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny

Upozorňujeme na omezení dopravy na mostě přes náhon u mlýnu v místní části Dolní Lhota. Z důvodu havarijního stavu stavby statik rozhodl o okamžitém zákazu vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny na most. Město v současnosti připravuje rekonstrukci mostu. Začít by měla ještě v letošním roce. O rekonstrukci  budeme podrobně informovat, jakmile budou známé termíny zahájení stavebních prací. 

dl-17509-8673_800.jpg

29. 5. 2023 | SRM


Domov Olga pořádá prodejní výstavu výrobků

Městský klub důchodců od středy 24. do pátku 25. května hostí prodejní výstavu výrobků Domova Olga. Návštěvníci si mohou ve středu a ve čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin a v pátek od 12:00 do 15:00 hodin prohlédnout a zakoupit výrobky dřevěné, látkové, keramické, dále korálky, malované kameny, papírové ozdoby a další. Výstava se koná při příležitosti 30 let provozu Domova Olga. Zakoupením výrobků podpoříte tento denní stacionář pro lidi s mentálním postižením.

24. 5. 2023


Městská policie informuje: Pozor na černé skládky

Městská policie děkuje všem odpovědným občanům, že odpad, který nepatří do kontejnerů na směsný či tříděný odpad, odkládají přímo na sběrném dvoře. Bohužel ne všichni tak činí. Odkládání nadměrného odpadu, například nepotřebného nábytku či vybavení bytu, je zejména v blízkosti bytových domů velmi častý jev. Černou skládku nepotřebných věcí po stěhování z jednoho z bytů v ulici Dvorská řešili strážníci v pondělí 22. května. Přestupce byl zjištěn a pokutován, odložený odpad musel odstranit a zajistit jeho likvidaci.

skladka-dvorska-93732-6935_800.jpg

23. 5. 2023 | MP


Aquapark už se napouští. Sezonu plánuje zahájit 3. června 2023

Blanenský aquapark by letos měl zahájit sezonu už první červnový víkend, konkrétně v sobotu 3. června. Služby Blansko, které koupaliště provozují, už po zimní odstávce vyčistily bazénovou vanu a v úterý 23. května zahájily napouštění vody. Napuštěno by mělo být koncem týdne, vodu pak budou Služby Blansko ohřívat pomocí tepelných čerpadel. Současně finišují další přípravné práce – čištění a údržba okolí bazénu, nátěry a příprava herních prvků či beach volejbalového hřiště. Vstupy do sociálního zařízení a převlékáren ještě v následujících dnech získají nové krytí, bezpečnostní skříňky u toalet zase nové zastřešení. Přesný termín zahájení provozu bude závislý na aktuálních klimatických podmínkách. Bližší informace najdete na webových stránkách společnosti Služby Blansko.

23. 5. 2023


Řidiči se dočkají zrušení přejezdu, silničáři opraví i komunikaci

V souvislosti se zrušením kolejí vedoucích do areálu slévárny u městské části Lažánky bude v době od 29. května do 19. června dočasně omezen provoz na silnici mezi Blanskem a Lažánkami. Kromě odstranění úrovňového vlečkového přejezdu budou dělníci provádět také opravy povrchu komunikace v úseku od slévárny po začátek městské části. Práce budou probíhat postupně vždy na jedné polovině vozovky. Provoz bude v dotčeném úseku řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Po celou dobu trvání částečné uzavírky bude umožněn průjezd všech autobusů linkové osobní dopravy a vozů integrovaného záchranného systému.

leva-strana-57661-5894_800.jpg

Schéma prací na levé straně silnice.

prava-strana-52849-6996_800.jpg

Schéma prací na pravé straně silnice.

19. 5. 2023


Muzeum Blanenska zve na sokolskou muzejní noc

Letošní muzejní noc na blanenském zámku je inspirovaná aktuální výstavou Století blanenské sokolovny. Návštěvníky v pátek 19. května od 18:00 hodin čekají večerní prohlídky zámku zdarma, při kterých nahlédnou i do běžně nepřístupných míst. Ve věži si budou moci prohlédnout hodinový stroj a na zámecké půdě je přivítá výstava blanenského divadla s fotografiemi, divadelními kostýmy a fotokoutkem. V průběhu večera se mohou těšit na rozcvičku se sokolem Břéťou, výuku tanců nebo karneval masek. Nebude chybět ani občerstvení před zámkem. Akce končí ve 22:00 hodin. Místo na prohlídce je možné si rezervovat na telefonním čísle 725 952 592, na e-mailu: info@muzeum-blanenska.cz nebo na muzejním messengeru. 

muzejni-noc-76530-8263_800.jpg

18. 5. 2023


Pivní festival uzavře v sobotu část Hybešovy ulice

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s konáním akce Pivní festival Blansko bude v sobotu 20. května uzavřena pro dopravu ulice Hybešova v úseku od křižovatky s ulicí Havlíčkovou po křižovatku s ulicí Lipovou. První ročník pivního festivalu se odehraje ve venkovních prostorách v okolí kina a Dělnického domu, nabídne padesát druhů pivdvanácti pivovarů, občerstvení a hudbu v podání kapely HD Acoustic.

mapka-78462-6381_800.jpg

plakat-58437-2583_800.jpg

16. 5. 2023


Blansko se připojuje ke sbírce Český den proti rakovině

Město Blansko se letos opět připojuje k již 27. ročníku celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině, který připadá na středu 10. května. Koupí symbolického žlutého kvítku za minimální cenu 20 Kč nebo DMS na sbírkový účet podpoříte neziskovou organizaci Liga proti rakovině v šíření nádorové prevence a zlepšení kvality života onkologických pacientů. Výtěžek ze sbírky poputuje také na podporu onkologického výzkumu a rozšíření vybavenosti onkologických pracovišť. Dobrovolníky s kasičkami a žlutými kvítky můžete potkat v ulicích města, přispět můžete také do soboty 13. května v informační kanceláři Blanka v Rožmitálově ulici.

Pokud chcete přispět na dálku, můžete tak učinit prostřednictvím DMS KVET 30, DMS KVET 60, DMS KVET 90 nebo DMS KVET 190 na číslo 87 777. Cena DMS je 30/ 60/ 90/ 190 Kč.

den-proti-rakovine-17286-2160_800.jpg

10. 5. 2023


Blíží se zápisy dětí do mateřských škol

Zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve čtvrtek 4. května v době od 9:00 do 16:00 hodin. Probíhat budou formou osobního podání žádosti o přijetí. Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, aby v souladu s obecně závaznou vyhláškou dodržovali spádové obvody jednotlivých mateřských škol. Více informací k zápisům a odkaz na seznam spádových mateřských škol najdete v tomto odkazu.

27. 4. 2023 | SRM


Dětské hřiště v ulici Poříčí se v pátek 28. dubna otevře veřejnosti

Nově vybudované dětské hřiště v ulici Poříčí bude od pátku 28. dubna přístupné veřejnosti. Stavebně bylo osazení herních prvků dokončeno v prosinci. Město původně chtělo otevření hřiště odložit až do okamžiku vzrůstu zaseté trávy. V uplynulých dnech ovšem mnozí rodiče s malými dětmi nerespektovali uzavření hřiště a i přes oznámení na brankách na hřiště i oseté plochy vstupovali. Město proto hřiště otevře tento pátek od 9:00 hodin i přesto, že osetá tráva zatím není dostatečně vzrostlá a v případě nepříznivého počasí hrozí vznik blátivých ploch a zanášení umělého povrchu v okolí herních prvků. I nadále prosíme návštěvníky o to, aby prozatím nevstupovali na trávnaté plochy.

porici3-21663-6149_800.jpg

porici2-91818-9540_800.jpg

porici4-67741-5139_800.jpg

26. 4. 2023


Město hledá správce dětských hřišť

Město hledá správce dětských hřišť na sídlišti Zborovce a na sídlišti Písečná. K povinnostem správce patří každodenní odemykání a zamykání oplocených areálů, úklid odpadků, zakrývání pískoviště, zametání dopadových ploch nebo hlášení případných vad na herních prvcích. Správci mají nárok na odměnu. Bližší informace poskytne Ing. Pavel Viktorin, tel.: 516 775 126, 725 116 563, e-mail: viktorin@blansko.cz.

12. 4. 2023 | SRM


Zájemci o práci u policie si mohou vyzkoušet fyzické testy

Zájemci o práci u Policie ČR si mohou zkusit testy fyzické kondice, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru. Akce se uskuteční v sídle Územního odboru Blansko v Bezručově ulici v pátek 14. dubna v 10:00 a ve 13:00 hodin. V případě úspěšného splnění testů dostanou zájemci o práci osvědčení, které mohou v průběhu jednoho roku využít při zahájení přijímacího řízení, aniž by museli fyzické testy opakovat. Bezprostředně po splnění testů také mohou přijímací řízení rovnou zahájit. Pro návštěvníky akce policisté také připraví prohlídky výstroje a výzbroje a ukázky vozového parku.

plakat-policie-95292-3108_800.jpg

9. 4. 2023


Stavba uzavře pro dopravu část Komenského a Rožmitálovy ulice

Z důvodu výměny konstrukčních vrstev vozovky a pokládky obrusné asfaltové vrstvy bude od úterý 11. do středy 26. dubna 2023 uzavřena část ulic Komenského a Rožmitálova. Omezení se týká úseku ulice Komenského od bývalého hotelu Hejč po budovu Lotos, v Rožmitálově ulici úseku od začátku mostu přes řeku Svitavu ve směru od centra až po železniční nástupiště. Průjezd staveništěm bude rezidentům a majitelům nemovitostí a garáží v uzavřené lokalitě umožněn pouze v případě naléhavé potřeby a po dohodě se zástupcem zhotovitele. Nutná je předchozí domluva na telefonním čísle: 737 256 196.

První den stavby (11. dubna) a poslední tři dny (24. – 26. dubna) nebude průjezd stavbou z důvodu frézování, resp. pokládky nového povrchu možný ani po dohodě. Průchod pěších i cyklistů zůstane v obou úsecích po celou dobu stavby zachován. Po celou dobu trvání uzavírky silnice bude uzavřenými úseky umožněn průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému (IZS) k přímým zásahům.

Plánek uzavírek v pdf.

6. 4. 2023 | SÚ


Na železnici od čtvrtka platí výlukový jízdní řád

Upozorňujeme, že od čtvrtka 6. dubna 2023 nepřetržitě do středy 19. dubna 2023 z důvodu nedostatečné kapacity trati platí výlukový jízdní řád na vlakových linkách S2 a R19. V úseku Brno hl. n. – Skalice nad Svitavou jsou vybrané vlaky odřeknuty a vlaky linky S2/4041, 4043, 4045, 4047 budou v úseku Rájec-Jestřebí – Brno hl. n. nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy (NAD) jedoucími podle jízdního řádu linky xS2. V úseku Brno hl. n. – Skalice nad Svitavou a Blansko – Skalice nad Svitavou budou vybrané vlaky linky S2 a R19 nahrazeny autobusy NAD jedoucími podle jízdního řádu linky xR19.

Jízdní řád linky R19
Jízdní řád linky S2

5. 4. 2023


Opravy uzavřou železniční přejezd ve Spešově

Železniční přejezd ve Spešově bude od soboty 8. dubna od 7:00 hodin do úterý 18. dubna do 20:00 hodin z důvodu rekonstrukce uzavřen pro veškerou silniční dopravu včetně vozidel IZS. Práce na přejezdu provádí Správa železnic. Upozorňujeme na možnost zvýšeného provozu v Dolní Lhotě, přes kterou povede objízdná trasa. Průchod pro pěší přes koleje zůstane zachovaný pomocí provizorní lávky. Po dobu trvání uzavírky nedojde ke zrušení ani přesunu stávajících autobusových zastávek. Autobusy pojedou po objízdné trase.

5. 4. 2023


Známe výsledky dotazníkového šetření k novému Strategickému plánu

Co se obyvatelům Blanska ve městě nejvíc líbí, s čím jsou spokojeni a co by naopak chtěli vylepšit? Jaké je Blansko pohledem jeho obyvatel? A kam by mělo směřovat? Podívejte se na výsledky dotazníkového šetření, které v únoru mezi obyvateli Blanska realizovala společnost AQE advisors. Jeho závěry poslouží jako jeden z podkladů při zpracování nového Strategického plánu města Blanska pro období 2024-2033.

Přípravy nového dokumentu dál pokračují, jednotlivými tématy se nyní zabývají pracovní skupiny, ve kterých jsou zástupci města, nejrůznějších institucí a organizací, škol a podobně. V průběhu letošního roku město plánuje také další setkávání s obyvateli a diskuze o prioritách, které by nový strategický plán měl obsahovat.

Podrobné výsledky najdete na webových stránkách https://blansko.pincity.cz

4. 4. 2023 | OVV


Odpad se bude svážet i během svátečních dnů

Dle sdělení svozové firmy, proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu během svátečních dnů v pátek 7. dubna i v pondělí 10. dubna 2023 bez omezení. Žádáme občany, aby v tyto dny přistavili popelnice před své nemovitosti a umožnili také svoz z kontejnerových stání a z míst určených na separaci odpadů. 

4. 4. 2023 | SRM


Městský úřad Blansko od dubna rozšiřuje úřední hodiny

Městský úřad Blansko rozšiřuje od dubna úřední hodiny, tedy dobu vyhrazenou pro osobní jednání s klienty. Nově lze agendu v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu, na celém úřadu vyřídit již od 7:30 hodin.

Ranní rozšíření úředních hodin nabídnou také přepážková pracoviště, která jsou veřejnosti k dispozici kromě pondělí a středy také v úterý a v pátek.

 Občanům budou ráno o půl hodiny dříve než dosud nově k dispozici také pokladnavšechny podatelny, tedy podatelna MěÚ v budově na náměstí Republiky, podatelna MěÚ v budově radnice na náměstí Svobody i podatelna stavebního úřadu.

Časy elektronického objednávkového systému se nemění.

Úřední hodiny, které platí pro celý úřad:

PO 7:30 – 17:00 hod

ST 7:30 – 17:00 hod

Rozšířené úřední hodiny – pouze přepážková pracoviště: registr vozidel, řidičů, matrika, občanské a cestovní průkazy, ohlašovna, trvalé podpisy, ověřování podpisů a listin

ÚT 7:30 – 14:00 hod

PÁ 7:30 – 12:00 hod

 

Provozní doba podatelny a pokladny v budově nám. Republiky:

PO 7:30 – 17:00 hod

ÚT 7:30 – 14:00 hod

ST 7:30 – 17:00 hod

ČT 7:30 – 14:00 hod (pokladna přestávka 11:00 – 13:00 hod)

PÁ 7:30 – 12:00 hod

 

Provozní doba podatelny v budově nám. Svobody:

PO 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod

ÚT 7:30 - 11:00 a 12:00 – 14:00 hod

ST 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod

ČT 7:30 – 11:00 a 12:00 – 14:00 hod

PÁ 7:30 – 12:00 hod

 

Provozní doba podatelny stavebního úřadu:

PO 7:30  – 17:00 hod

ÚT 7:30 – 14:00 hod

ST 7:30 – 17:00 hod

ČT 7:30 – 14:00 hod

PÁ 7:30 – 12:00 hod

Přehled úředních hodin najdete také na webu města.

3. 4. 2023


Sezonu zahájí ustavení českého rekordu v počtu „korunovaných“ turistů

Pomozte nám ustavit nový český rekord! V neděli 2. dubna se na nádvoří černohorského pivovaru koná tradiční Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí, které společně pořádají města Blansko, Boskovice a černohorský pivovar. Letos účastníci recesistické akce vytvoří rekord v počtu „korunovaných turistů“ na jednom místě.

Do České knihy rekordů budou nakonec zapsáni všichni, které bude (ideálně na hlavě) zdobit jakákoliv koruna či korunka, budou mít korunu královskou nebo třeba pivní korunku či korunu stromu. Uznávat se ale bude i vše ostatní s korunou či korunkou, co bude možné alespoň krátkodobě umístit na hlavě. Pozor – do rekordu nebude započítána koruna coby měnová jednotka v jakékoliv podobě.

Brána pivovaru se otevře v neděli v 11:00 hodin. Sčítání „korunovaných“ turistů začne o hodinu později. Odpoledne návštěvníkům zpestří kapela Netopýr, prohlídky pivovaru nebo představení novinek z oblasti cestovního ruchu regionu Moravský kras a okolí. Účastníci, kteří se k rekordu připojí nejoriginálnějším způsobem, se mohou těšit na zajímavé odměny.  

Do Černé Hory se turisté z Blanska mohou vydat pěšky. Turistické pochody startují od 7:30 do 9:30 z nádvoří blanenského zámku. Na jednotlivé trasy budou zájemce rozvážet autobusy od parkoviště u restaurace Sýpka. K dispozici budou mít tři trasy různých délek. Po skončení akce bude možné využít rozvoz autobusy na vlak do Rájce-Jestřebí.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

31. 3. 2023 | OVV


V parku v ulici Svatopluka Čecha začne oprava zastropení potoka

Upozorňujeme, že v dubnu budou zahájeny práce na opravě zastropení potoku Palava při ústí do Svitavy. Rekonstruovat se bude úsek od okružní křižovatky podél budovy č.p. 2511/15 v Rožmitálově ulici směrem k řece. Zahájení stavby bude ještě do konce března předcházet pokácení tří stromů, které jsou v kolizi se stavbou.

Během samotných oprav nebude možný průjezd ulicí Svatopluka Čecha na okružní křižovatku. Příjezd a přístup k nemovitostem v ulici zůstane zachovaný. Chodník podél řeky propojující park U Zborováka s Rožmitálovou ulicí bude po dobu stavby pro pěší uzavřen. Práce potrvají do konce června. Předpokládané náklady jsou cca 7,5 milionu korun.

30. 3. 2023 | SRM


Cesta k podchodu pod tratí u Salmova mlýna je opravena

Město zajistilo úpravu bahnitého povrchu přístupu do podchodu pod železniční tratí nedaleko Salmova mlýna. Cestu rozjezdili řidiči, kteří podchod využívali po uzavření přejezdu v zastávce Blansko-města v Rožmitálově ulici. Povrch byl zpevněn a zhutněn tak, aby podchod u Salmova mlýna mohli bez problémů používat chodci, rodiče s kočárky i cyklisté. 

podchod-po-27464-5150_800.jpg

podchod-pred-79385-5841_800.jpg

24. 3. 2023 | SRM


Město hledá správce dětských hřišť

Město hledá správce dětských hřišť na sídlišti Písečná. K povinnostem správce patří každodenní odemykání a zamykání oplocených areálů, úklid odpadků, zakrývání pískoviště, zametání dopadových ploch nebo hlášení případných vad na herních prvcích. Bližší informace poskytne Ing. Pavel Viktorin, tel.: 516 775 126, 725 116 563, e-mail: viktorin@blansko.cz.

21. 3. 2023 | SRM


V blanenské nemocnici došlo k přesunu ambulancí

V Nemocnici Blansko došlo k přesunu tří ambulancí, a to interní a diabetologické ambulance, které doposud sídlily v přízemí budovy polikliniky, dále pak ambulance dětské neurologie, která bývala ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy A. Interní ambulance nyní sídlí ve třetím nadzemním podlaží lůžkového traktu budovy A (vedle urgentního příjmu). V budově A najdete také ambulanci dětské neurologiev prvním nadzemním podlaží (v prostorách očkovacího místa). Ambulance diabetologie je přemístěna do prvního nadzemního podlaží budovy B (prostor oddělení klinických laboratoří, naproti pokladně).

planek-14742-7820_800.jpg

20. 3. 2023


Dopravu na přemostění omezí natírání konstrukce

Dopravní omezení na přemostění na Staré Blansko budou pokračovat ještě v příštích dvou týdnech. Kvůli nátěru mostní konstrukce budou provoz na komunikaci kyvadlově řídit semafory. Práce budou probíhat vždy na jedné polovině mostu. Na pravé polovině mostu se bude pracovat od pondělí 20. do neděle 26. března a na levé polovině od pondělí 27. do neděle 2. dubna.

17. 3. 2023


Na železnici od pátku platí výlukový jízdní řád

Upozorňujeme, že od pátku 17. do neděle 26. března 2023 z důvodu nedostatečné kapacity trati platí výlukový jízdní řád na vlakových linkách S2 a R19. V úseku Brno hl. n. – Skalice nad Svitavou jsou vybrané vlaky odřeknuty a vlaky linky S2/4041, 4043, 4045, 4047 budou v úseku Brno hl. n. – Rájec-Jestřebí nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS2.

Navíc v pracovní dny:

1. Vybrané vlaky linky R19 pojedou z Brna hl.n. o 11 minut dříve.

2. Vybrané vlaky linky S2 pojedou z Blanska o 2 minuty dříve.

3. Vybrané vlaky linky S2 nebudou zastavovat na zastávce Babice nad Svitavou

Podrobnosti najdete na webu IDS JMK.

Jízdní řád linky S2

Jízdní řád linky R19

17. 3. 2023


Město nabízí pronájem kanceláře

Město Blansko oznamuje záměr pronajmout nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy č. p. 1413 v ul. K. J. Mašky 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 1451-zast. plocha v k.ú. Blansko). Jedná se o kancelář o výměře 21 m2 + ostatní (chodba a WC) o výměře 7,56 m2 .

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "K.J.Mašky – NEOTVÍRAT" do 3. dubna 2023 do 10:00 hodin.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

16. 3. 2023 | SRM


Na radnici nyní vlají vlajky všech partnerských měst

Vlajku města Blanska, českou státní vlajku a vlajku partnerského města Komárna, kterou si letos připomínáme 30. výročí od rozdělení Československa a vzniku samostatné České republiky, dnes doplnily vlajky dalších partnerských měst. Vlajky polské Legnice, italského Scandiana a rakouského Mürzzuschlagu vlají na balkoně radnice dočasně také s vlajkou Tibetu, vyvěšenou u příležitosti výročí Tibetského národního povstání. 

vlajky-79480-5992_800.jpg

10. 3. 2023


Město nabízí odprodej rodinného domu

Město Blansko vypisuje výběrové řízení na odprodej pozemku p. č. st. 302, jehož součástí je stavba č. p. 319, Komenského 24, Blansko, a to včetně součástí a příslušenství. Jedná se rodinný dům Komenského 24, Blansko o velikosti 3+kk na pozemku p. č. st. 302, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 193 m².  Minimální výše kupní ceny musí činit 2.600.000 Kč.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Komenského 24 – NEOTVÍRAT" do 5. dubna 2023 do 16:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Bližší informace podá Martina Kučerová (tel.: 516 775 151) nebo Ing. Ilona Peterková (tel.: 516 775 132).

Seznamte se s podmínkami výběrového řízení.

Videoprohlídku domu najdete v tomto odkazu.

7. 3. 2023 | SRM


Odběratelé mohou požádat o splátkový kalendář za dodávky tepla

Zástupci bytových družstev a sdružení vlastníků jednotek si mohou požádat o splátkový kalendář související s vyúčtováním za dodávky tepla ze soustavy Centrálního zásobování teplem za rok 2022. Díky dohodě vedení města zastoupeného místostarostkou Lenkou Dražilovou a firmy ZT enegry, s.r.o. zastoupené jednatelkou Renatou Nezvalovou postačí, když zájemci o splátkový  kalendář zašlou svou žádost na e-mail: nezvalova@zt-blansko.cz nejpozději do pátku 10. března 2023.

nezvalova-drazilova-76871-9687_800.jpg

6. 3. 2023


Na přemostění začala montáž osvětlení, dopravu řídí semafory

Řidiče projíždějící přes nové přemostění na Staré Blansko v příštích dvou týdnech čekají omezení v dopravě. Dělníci totiž zahájili práce na montáži osvětlení mostu. Práce probíhají vždy na jedné polovině komunikace a dopravu tak řídí semafory. Na pravé polovině mostu ve směru od centra města se bude pracovat od pondělí 6. do pátku 10. března, na levé polovině pak od pondělí 13. do pátku 17. března. Další omezení v dopravě na přemostění naváže v příštích týdnech, kdy se bude provádět ochranný nátěr konstrukce.

Plán dopravních omezení na mostě v pdf

6. 3. 2023


Zastupitelstvo města bude jednat v úterý 28. února

Zastupitelé města Blanska se v úterý 28. února sejdou na svém 3. zasedání. Jednání se koná od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Zastupitelé budou mít na programu dvacítku bodů. Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti, k dispozici bude také internetový on-line přenos. Podklady pro jednání zastupitelů jsou k dispozici na webu města.

21. 2. 2023


Blansko také letos podpoří styky s partnerskými městy

Město vyhlásilo dotační program Podpora zahraničních styků pro rok 2023. Určený je pro fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města a účastní se sportovní, kulturní, vzdělávací nebo společenské akce v některém z partnerských měst Blanska. Žádat lze o příspěvek na úhradu části nákladů na dopravu do Legnice v Polsku, Komárna na Slovensku, Scandiana v Itálii a do Mürzzuschlagu v Rakousku.

Zájemci mohou své žádosti o finanční podporu podávat od 15. března do 14. dubna 2023. V uvedeném termínu musí být řádně podaná jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Podrobnosti k dotačnímu programu Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2023 najdete v tomto odkazu.

17. 2. 2023 | OVV


Hledá se nájemce občerstvení v aquaparku

Služby Blansko, s.r.o. vyhlašují výběrové řízení na podnájem občerstvení v aquaparku. Nabízené nebytové prostory jsou o celkové výměře 474,7 m² a k dispozici budou od 1. května 2023. Zájemci o podnájem mohou své nabídky posílat do 15. března 2023.

Podmínky výběrového řízení najdete na webu Služeb Blansko.

16. 2. 2023


Lidé mohou přispět na pomoc Turecku a Sýrii zasaženým zemětřesením

Oblastní charita Blansko ve spolupráci s městem Blanskem organizuje pomoc lidem v Turecku a Sýrii zasaženým ničivým zemětřesením. Na čtyřech místech v Blansku mohou lidé přispět do pokladniček. Výtěžek Charita použije na pomoc lidem zasaženým zemětřesením k zajištění jejich základních životních potřeb, jako je voda, potraviny, léky či bezpečná přístřeší. Pokladničky jsou umístěné na podatelnách Městského úřadu Blansko v budovách na náměstí Svobody 3 a na náměstí Republiky 1, v Informační kanceláři Blanka v Rožmitálově ulici a ve vestibulu Nemocnice Blansko. Přispět lze i on-line.

sbirka-charita-27530-4272_800.jpg

13. 2. 2023


Blansko si připomíná 30. výročí od vzniku samostatného státu

Letos si připomínáme 30. výročí od rozdělení bývalého Československa a vzniku samostatné České republiky. V návaznosti na to rada města rozhodla, že na budově radnice bude vyvěšena vlajka České republiky, vlajka města Blanska a také vlajka Komárna, našeho partnerského města ze Slovenska. Ty zdobí balkon historické budovy radnice. Výzdoba bude v průběhu roku doplněna také o vlajky dalších partnerských měst.   

vlajky-radnice-80505-1799_800.jpg

radnice-vlajky-16357-3718_800.jpg

13. 2. 2023


Nemocnice Blansko obnovila možnost návštěv

Od středy 8. února 2023 obnovuje blanenská nemocnice možnost návštěv u hospitalizovaných pacientů. Návštěvy probíhají vždy ve středu a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin. Návštěvy, které za hospitalizovanými pacienty zamíří, ovšem nesmí vykazovat příznaky respiračního onemocnění. Nemocnice prosí všechny příchozí o ohleduplnost vůči pacientům i ošetřujícímu personálu a reálné zvážení aktuálního zdravotního stavu. 

7. 2. 2023


Vichřice poničila skatepark. Na opravě se pracuje

Výpadky elektrického proudu po celém městě ale také pád stromu a poškození jedné z hlavních překážek skateparku má za následek silný vítr, který v noci z pátku na sobotu 4. února řádil na Blanensku. Vzrostlou břízu, která spadla na hlavní rozjezdový bank, na místě už v sobotu rozřezali dobrovolní hasiči z SDH Klepačov. Ti poškozenou překážku také zajistili a obehnali páskou. Rozřezané kusy padlého stromu dnes odstranili pracovníci Technických služeb Blansko. Náraz poškodil zábradlí a také část nosné konstrukce, rozjezdový bank je proto nyní mimo provoz. Dodavatel už pracuje na výrobě náhradních dílů, k výměně by mělo dojít do konce února.

Výrobci překážek stejně jako provozovatel důrazně varují před jízdou ve skateparku, pokud jsou překážky mokré či namrzlé. Hrozí vážné zranění. Jízdu za nepříznivého počasí nedovoluje ani provozní řád.

7. 2. 2023


Český statistický úřad provádí šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v době od 4. února do 18. června 2023 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2023 (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetřeni se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření probíhá prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna v souladu evropským právním rámcem ochrany osobních údajů (GDPR). Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1 995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

4. 2. 2023


Na Palavě budou pokračovat práce na dětském hřišti

Na dětském hřišti v rekreační oblasti Palava budou pokračovat úpravy herních prvků. Práce by měly začít v pondělí 6. února. Žádáme návštěvníky hřiště, aby respektovali značení, které bude páskou vymezovat prvky nebezpečné k užívání (v opravě). Celá horní část hřiště v prostoru amfiteátru je již opravena a je možné ji plně využívat, taktéž nové houpačky a točidla jsou všem návštěvníkům plně k dispozici.

V předjaří dojde také k osetí upravovaných ploch trávou. Prosíme návštěvníky, aby omezili vstup na osetá místa.

O modernizaci dětského hřiště na Palavě jsme psali zde.

3. 2. 2023 | SRM


Město hledá úspory, nastavuje regulaci veřejného osvětlení

Připomínáme, že v ulicích celého Blanska včetně jeho místních částí nyní probíhá zkušební regulace výkonu veřejného osvětlení. Vybrané lampy jsou vypínány a označovány oranžovou páskou. V průměru se jedná zhruba o každou třetí lampu. Cílem je zajištění úspor ve výdajích za energie v řádu milionů korun ročně.

Osvětlení v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, na páteřních komunikacích v majetku Jihomoravského kraje (ulice Svitavská, Poříčí, Sadová, průjezd místními částmi) atp. zůstává v provozu beze změn.

V případě, že obyvatelé mají připomínky ke konkrétním lokalitám, kde došlo k regulaci veřejného osvětlení, mohou své připomínky napsat do konce února 2023 na e-mailovou adresu: vitek@blansko.cz.

Poruchy a závady na páskami neoznačených lampách mohou hlásit Technickým službách Blansko na tel.: 516 415 385.

lampy-57845-8068_800.jpg

1. 2. 2023 | SRM


V knihovně probíhá výprodej knih, časopisů, LP, CD a DVD

Městská knihovna Blansko pořádá od dnešního dne do pátku 3. února zimní výprodej vyřazených knih, časopisů, LP desek, CD a nově také DVD. Nabídku najdete ve výstavní místnosti ve čtvrtém patře knihovny vždy od 8:30 do 18:00 hodin. Cena za kus je 5 Kč. Knihy budou průběžně doplňovány.

vyprodej-knih-83705-7707_800.jpg

1. 2. 2023


Město připravilo dárek za vysvědčení - páteční bruslení zdarma

Dárek pro všechny školáky a studenty ale i jejich rodiče si připravilo město ve spolupráci se Službami Blansko. Pololetní prázdniny si v pátek 3. února 2023 mohou zpestřit bruslením na zimním stadionu. Jako dárek za vysvědčení budou mít veřejné bruslení v čase od 12:30 do 15:15 hodin zdarma. Veřejné bruslení bude přerušeno pouze v čase od 13:45 do 14:00 hodin, na kdy je kvůli úpravě ledu naplánovaná technická přestávka. Srdečně zveme všechny příznivce bruslení, aby si přišli vybrat odměnu za své pololetní úsilí. Brusle s sebou, vysvědčení můžete nechat doma.

brusleni2-70016-9275_800.jpg

31. 1. 2023


Průjezd Rožmitálovou ulicí ke sportovnímu ostrovu je obnoven

Část Rožmitálovy ulice u vlakové zastávky Blansko-město je od úterý 31. ledna opět průjezdná. V místě napojení na komunikaci, která směřuje ke Sportovnímu ostrovu Ludvíka Daňka, docházelo v uplynulých dvou týdnech k dopravním omezením včetně dočasného zákazu vjezdu. Nyní je průjezd opět obnoven. V okolí komunikace budou i nadále nyní už za provozu probíhat stavební práce až do dubna letošního roku, kdy v místě přibydou nová parkovací stání a vlakovou zastávku doplní nové parkoviště nahrazující původní drážní budovu.

31. 1. 2023


Prezidentské volby: Na Sportovním ostrově hlasují voliči v karanténě

Na Sportovním ostrově v Blansku mohou ve středu 25. ledna až do 17:00 hodin odvolit ve druhém kolem volby prezidenta voliči, kteří jsou v izolaci nebo karanténě z důvodu onemocnění covid-19. Volební stanoviště pro hlasování ze silničního motorového vozidla se nachází na parkovišti u baseballového hřiště a je určené pro celý okres Blansko.

Voliči, kteří pobývají na území Jihomoravského kraje a jsou v karanténě nebo izolaci, si také mohou telefonicky zažádat na Krajském úřadu Jihomoravského kraje o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Telefonní čísla 730 113 677 nebo 730 113 663 jsou v provozu do čtvrtka 26. ledna 2023 v pracovní dny v době od 8:00 do 14:30 hodin, pouze ve čtvrtek 26. ledna 2023 v době od 8:00 do 20:00 hodin. Volič krajskému úřadu sdělí své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje a telefonní číslo.

Druhé kolo voleb prezidenta se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023  od 08:00 do 14:00 hodin. Přehled volebních okrsků v Blansku najdete v tomto odkazu.

drive-in-51906-4662_800.jpg

25. 1. 2023


Uzamykatelná dětská hřiště jsou nově otevřená i v zimním období

Dětská hřiště v Blansku jsou nově zpřístupněná i v zimních měsících. Otevírací doba uzamykatelných ploch je denně cca od 8:00 hod do 16:00 hodin. Otevřená bude vždy pouze hlavní branka. V případě extrémně nepříznivého počasí budou hřiště uzavřená. Otevírání a zamykání v zimním období zajišťují strážníci Městské policie Blansko, od března do října správci jednotlivých hřišť. Rozšířením otevírací doby se město snaží vyhovět požadavkům občanů, kteří chtějí dětská hřiště i v zimním období využívat. Konkrétně se jedná o hřiště v ulicích Krajní a Kamnářská na sídlišti Zborovce, v ulicích Jasanová a Pod Javory na sídlišti Písečná, v ulici Horní Palava a v ulici Absolonova na sídlišti Sever.

25. 1. 2023 | SRM


O voličský průkaz pro druhé kolo prezidentských voleb lze žádat do 25. ledna

Voliči, kteří se ve dnech druhého kola volby prezidenta republiky budou nacházet mimo místo svého trvalého pobytu a nebudou se moci dostavit do svého volebního okrsku, si mohou požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem lze hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky, případně na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz se podává u obecního úřadu obce, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voliči žijící v zahraničí, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, podávají žádost o voličský průkaz u tohoto zastupitelského úřadu. Ministerstvo vnitra voličské průkazy nevydává.

O voličský průkaz lze požádat osobně, a to nejpozději 25. ledna 2023. V Blansku lze žádosti podávat v budově na náměstí Republiky., v přízemí vlevo. Ve vyvolávacím systému stačí zvolit možnost "Voličský průkaz" a systém žadatele navede do konkrétní kanceláře.

Žádost lze podat také písemně. V takovém případě musí být doručena úřadu nejpozději 20. ledna 2023 do 16:00 hodin. Na písemné žádosti se vyžaduje úředně ověřený podpis voliče. Žádost o voličský průkaz lze podat i pomocí datové schránky voliče. Vzor žádosti je dostupný v tomto odkazu.

Žádost o voličský průkaz lze podat také přes Portál občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Voličský průkaz je tiskopis s ochrannými prvky. Nelze ho vydat elektronicky, ale úřad ho voliči zašle na požadovanou adresu, nebo si ho volič vyzvedne osobně.

18. 1. 2023


Na Sportovním plese město ocení nejlepší sportovce roku 2022

Vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 2022 proběhne v sobotu 21. ledna na Sportovním plese v Dělnickém domě. Sportovci jsou nominováni v kategoriích jednotlivec, trenér, sportovní kolektiv a talent roku do 18 let. Od loňského ročníku město vyhlašuje také kategorii síň slávy. Kromě slavnostního udílení cen se návštěvníci mohou těšit na tanec v hudebním doprovodu kapel HD Acoustic Rosomák Olympic revival nebo na diskotéku DJ Roberta Juřeka. Připravena je také bohatá tombola. Ples začíná ve 20:00 hodin a vstupenky jsou k dostání v Blanenské informační kanceláři Blanka do pátku 20. ledna do 12:00 hodin.

sportovni-ples-74938-7320_800.jpeg

18. 1. 2023


V Rožmitálově ulici u vlakové zastávky dojde k omezení provozu

Upozorňujeme občany, že kvůli budování vodovodu v Rožmitálově ulici bude od 16. ledna po dobu zhruba dvou týdnů docházet k částečným dopravním omezením a krátkodobým přerušením provozu v části napojení na komunikaci, která směřuje kolem železniční trati na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Trasy pro chodce vedoucí do podchodu pod železnicí a na vlaková nástupiště zůstanou zachovány.

9. 1. 2023


V blanenské nemocnici platí zákaz návštěv pacientů na lůžkových odděleních

Z důvodu výrazného nárůstu smíšených respiračních onemocnění v populaci, zejména chřipky, je v Nemocnici Blansko vyhlášen od čtvrtka 5. ledna 2023 do odvolání zákaz návštěv u pacientů na všech lůžkových odděleních. Návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění jsou umožněny, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem a za zvýšených hygienických opatření. 

zakaz-navstev-75516-7803_1600.jpg

6. 1. 2023


Výzva pro pořadatele venkovních veřejných produkcí

Město připravuje i v roce 2023 změnu Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných produkcí v roce 2023 si mohou požádat o zařazení termínu jejich akce do vyhlášky a zajistit si tak v tomto termínu zkrácení nočního klidu.

Žádost s uvedením pořadatele, názvu, termínu a času akce, místem konání a předpokládaným počtem účastníků je třeba zaslat do 20. února 2023 na e-mail: horakova@blansko.cz. Zastupitelstvo potom na svém zasedání v dubnu rozhodne o novém znění obecně závazné vyhlášky.

6. 1. 2023 | SRM