Zprávy za rok 2023

V blanenské nemocnici došlo k přesunu ambulancí

V Nemocnici Blansko došlo k přesunu tří ambulancí, a to interní a diabetologické ambulance, které doposud sídlily v přízemí budovy polikliniky, dále pak ambulance dětské neurologie, která bývala ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy A. Interní ambulance nyní sídlí ve třetím nadzemním podlaží lůžkového traktu budovy A (vedle urgentního příjmu). V budově A najdete také ambulanci dětské neurologiev prvním nadzemním podlaží (v prostorách očkovacího místa). Ambulance diabetologie je přemístěna do prvního nadzemního podlaží budovy B (prostor oddělení klinických laboratoří, naproti pokladně).

planek-14742-7820_800.jpg

20. 3. 2023


Dopravu na přemostění omezí natírání konstrukce

Dopravní omezení na přemostění na Staré Blansko budou pokračovat ještě v příštích dvou týdnech. Kvůli nátěru mostní konstrukce budou provoz na komunikaci kyvadlově řídit semafory. Práce budou probíhat vždy na jedné polovině mostu. Na pravé polovině mostu se bude pracovat od pondělí 20. do neděle 26. března a na levé polovině od pondělí 27. do neděle 2. dubna.

17. 3. 2023


Na železnici od pátku platí výlukový jízdní řád

Upozorňujeme, že od pátku 17. do neděle 26. března 2023 z důvodu nedostatečné kapacity trati platí výlukový jízdní řád na vlakových linkách S2 a R19. V úseku Brno hl. n. – Skalice nad Svitavou jsou vybrané vlaky odřeknuty a vlaky linky S2/4041, 4043, 4045, 4047 budou v úseku Brno hl. n. – Rájec-Jestřebí nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS2.

Navíc v pracovní dny:

1. Vybrané vlaky linky R19 pojedou z Brna hl.n. o 11 minut dříve.

2. Vybrané vlaky linky S2 pojedou z Blanska o 2 minuty dříve.

3. Vybrané vlaky linky S2 nebudou zastavovat na zastávce Babice nad Svitavou

Podrobnosti najdete na webu IDS JMK.

Jízdní řád linky S2

Jízdní řád linky R19

17. 3. 2023


Město nabízí pronájem kanceláře

Město Blansko oznamuje záměr pronajmout nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy č. p. 1413 v ul. K. J. Mašky 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 1451-zast. plocha v k.ú. Blansko). Jedná se o kancelář o výměře 21 m2 + ostatní (chodba a WC) o výměře 7,56 m2 .

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "K.J.Mašky – NEOTVÍRAT" do 3. dubna 2023 do 10:00 hodin.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

16. 3. 2023 | SRM


Na radnici nyní vlají vlajky všech partnerských měst

Vlajku města Blanska, českou státní vlajku a vlajku partnerského města Komárna, kterou si letos připomínáme 30. výročí od rozdělení Československa a vzniku samostatné České republiky, dnes doplnily vlajky dalších partnerských měst. Vlajky polské Legnice, italského Scandiana a rakouského Mürzzuschlagu vlají na balkoně radnice dočasně také s vlajkou Tibetu, vyvěšenou u příležitosti výročí Tibetského národního povstání. 

vlajky-79480-5992_800.jpg

10. 3. 2023


Město nabízí odprodej rodinného domu

Město Blansko vypisuje výběrové řízení na odprodej pozemku p. č. st. 302, jehož součástí je stavba č. p. 319, Komenského 24, Blansko, a to včetně součástí a příslušenství. Jedná se rodinný dům Komenského 24, Blansko o velikosti 3+kk na pozemku p. č. st. 302, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 193 m².  Minimální výše kupní ceny musí činit 2.600.000 Kč.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Komenského 24 – NEOTVÍRAT" do 5. dubna 2023 do 16:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Bližší informace podá Martina Kučerová (tel.: 516 775 151) nebo Ing. Ilona Peterková (tel.: 516 775 132).

Seznamte se s podmínkami výběrového řízení.

Videoprohlídku domu najdete v tomto odkazu.

7. 3. 2023 | SRM


Odběratelé mohou požádat o splátkový kalendář za dodávky tepla

Zástupci bytových družstev a sdružení vlastníků jednotek si mohou požádat o splátkový kalendář související s vyúčtováním za dodávky tepla ze soustavy Centrálního zásobování teplem za rok 2022. Díky dohodě vedení města zastoupeného místostarostkou Lenkou Dražilovou a firmy ZT enegry, s.r.o. zastoupené jednatelkou Renatou Nezvalovou postačí, když zájemci o splátkový  kalendář zašlou svou žádost na e-mail: nezvalova@zt-blansko.cz nejpozději do pátku 10. března 2023.

nezvalova-drazilova-76871-9687_800.jpg

6. 3. 2023


Na přemostění začala montáž osvětlení, dopravu řídí semafory

Řidiče projíždějící přes nové přemostění na Staré Blansko v příštích dvou týdnech čekají omezení v dopravě. Dělníci totiž zahájili práce na montáži osvětlení mostu. Práce probíhají vždy na jedné polovině komunikace a dopravu tak řídí semafory. Na pravé polovině mostu ve směru od centra města se bude pracovat od pondělí 6. do pátku 10. března, na levé polovině pak od pondělí 13. do pátku 17. března. Další omezení v dopravě na přemostění naváže v příštích týdnech, kdy se bude provádět ochranný nátěr konstrukce.

Plán dopravních omezení na mostě v pdf

6. 3. 2023


Město hledá správce dětských hřišť

Město hledá správce dětských hřišť na sídlišti Písečná. K povinnostem správce patří každodenní odemykání a zamykání oplocených areálů, úklid odpadků, zakrývání pískoviště, zametání dopadových ploch nebo hlášení případných vad na herních prvcích. Bližší informace poskytne Ing. Pavel Viktorin, tel.: 516 775 126, 725 116 563, e-mail: viktorin@blansko.cz.

27. 2. 2023 | SRM


Zastupitelstvo města bude jednat v úterý 28. února

Zastupitelé města Blanska se v úterý 28. února sejdou na svém 3. zasedání. Jednání se koná od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Zastupitelé budou mít na programu dvacítku bodů. Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti, k dispozici bude také internetový on-line přenos. Podklady pro jednání zastupitelů jsou k dispozici na webu města.

21. 2. 2023


Blansko také letos podpoří styky s partnerskými městy

Město vyhlásilo dotační program Podpora zahraničních styků pro rok 2023. Určený je pro fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města a účastní se sportovní, kulturní, vzdělávací nebo společenské akce v některém z partnerských měst Blanska. Žádat lze o příspěvek na úhradu části nákladů na dopravu do Legnice v Polsku, Komárna na Slovensku, Scandiana v Itálii a do Mürzzuschlagu v Rakousku.

Zájemci mohou své žádosti o finanční podporu podávat od 15. března do 14. dubna 2023. V uvedeném termínu musí být řádně podaná jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Podrobnosti k dotačnímu programu Podpora zahraničních styků ve městě Blansko pro rok 2023 najdete v tomto odkazu.

17. 2. 2023 | OVV


Hledá se nájemce občerstvení v aquaparku

Služby Blansko, s.r.o. vyhlašují výběrové řízení na podnájem občerstvení v aquaparku. Nabízené nebytové prostory jsou o celkové výměře 474,7 m² a k dispozici budou od 1. května 2023. Zájemci o podnájem mohou své nabídky posílat do 15. března 2023.

Podmínky výběrového řízení najdete na webu Služeb Blansko.

16. 2. 2023


Lidé mohou přispět na pomoc Turecku a Sýrii zasaženým zemětřesením

Oblastní charita Blansko ve spolupráci s městem Blanskem organizuje pomoc lidem v Turecku a Sýrii zasaženým ničivým zemětřesením. Na čtyřech místech v Blansku mohou lidé přispět do pokladniček. Výtěžek Charita použije na pomoc lidem zasaženým zemětřesením k zajištění jejich základních životních potřeb, jako je voda, potraviny, léky či bezpečná přístřeší. Pokladničky jsou umístěné na podatelnách Městského úřadu Blansko v budovách na náměstí Svobody 3 a na náměstí Republiky 1, v Informační kanceláři Blanka v Rožmitálově ulici a ve vestibulu Nemocnice Blansko. Přispět lze i on-line.

sbirka-charita-27530-4272_800.jpg

13. 2. 2023


Blansko si připomíná 30. výročí od vzniku samostatného státu

Letos si připomínáme 30. výročí od rozdělení bývalého Československa a vzniku samostatné České republiky. V návaznosti na to rada města rozhodla, že na budově radnice bude vyvěšena vlajka České republiky, vlajka města Blanska a také vlajka Komárna, našeho partnerského města ze Slovenska. Ty zdobí balkon historické budovy radnice. Výzdoba bude v průběhu roku doplněna také o vlajky dalších partnerských měst.   

vlajky-radnice-80505-1799_800.jpg

radnice-vlajky-16357-3718_800.jpg

13. 2. 2023


Nemocnice Blansko obnovila možnost návštěv

Od středy 8. února 2023 obnovuje blanenská nemocnice možnost návštěv u hospitalizovaných pacientů. Návštěvy probíhají vždy ve středu a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin. Návštěvy, které za hospitalizovanými pacienty zamíří, ovšem nesmí vykazovat příznaky respiračního onemocnění. Nemocnice prosí všechny příchozí o ohleduplnost vůči pacientům i ošetřujícímu personálu a reálné zvážení aktuálního zdravotního stavu. 

7. 2. 2023


Vichřice poničila skatepark. Na opravě se pracuje

Výpadky elektrického proudu po celém městě ale také pád stromu a poškození jedné z hlavních překážek skateparku má za následek silný vítr, který v noci z pátku na sobotu 4. února řádil na Blanensku. Vzrostlou břízu, která spadla na hlavní rozjezdový bank, na místě už v sobotu rozřezali dobrovolní hasiči z SDH Klepačov. Ti poškozenou překážku také zajistili a obehnali páskou. Rozřezané kusy padlého stromu dnes odstranili pracovníci Technických služeb Blansko. Náraz poškodil zábradlí a také část nosné konstrukce, rozjezdový bank je proto nyní mimo provoz. Dodavatel už pracuje na výrobě náhradních dílů, k výměně by mělo dojít do konce února.

Výrobci překážek stejně jako provozovatel důrazně varují před jízdou ve skateparku, pokud jsou překážky mokré či namrzlé. Hrozí vážné zranění. Jízdu za nepříznivého počasí nedovoluje ani provozní řád.

7. 2. 2023


Český statistický úřad provádí šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v době od 4. února do 18. června 2023 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2023 (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetřeni se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření probíhá prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna v souladu evropským právním rámcem ochrany osobních údajů (GDPR). Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1 995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

4. 2. 2023


Na Palavě budou pokračovat práce na dětském hřišti

Na dětském hřišti v rekreační oblasti Palava budou pokračovat úpravy herních prvků. Práce by měly začít v pondělí 6. února. Žádáme návštěvníky hřiště, aby respektovali značení, které bude páskou vymezovat prvky nebezpečné k užívání (v opravě). Celá horní část hřiště v prostoru amfiteátru je již opravena a je možné ji plně využívat, taktéž nové houpačky a točidla jsou všem návštěvníkům plně k dispozici.

V předjaří dojde také k osetí upravovaných ploch trávou. Prosíme návštěvníky, aby omezili vstup na osetá místa.

O modernizaci dětského hřiště na Palavě jsme psali zde.

3. 2. 2023 | SRM


Město hledá úspory, nastavuje regulaci veřejného osvětlení

Připomínáme, že v ulicích celého Blanska včetně jeho místních částí nyní probíhá zkušební regulace výkonu veřejného osvětlení. Vybrané lampy jsou vypínány a označovány oranžovou páskou. V průměru se jedná zhruba o každou třetí lampu. Cílem je zajištění úspor ve výdajích za energie v řádu milionů korun ročně.

Osvětlení v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, na páteřních komunikacích v majetku Jihomoravského kraje (ulice Svitavská, Poříčí, Sadová, průjezd místními částmi) atp. zůstává v provozu beze změn.

V případě, že obyvatelé mají připomínky ke konkrétním lokalitám, kde došlo k regulaci veřejného osvětlení, mohou své připomínky napsat do konce února 2023 na e-mailovou adresu: vitek@blansko.cz.

Poruchy a závady na páskami neoznačených lampách mohou hlásit Technickým službách Blansko na tel.: 516 415 385.

lampy-57845-8068_800.jpg

1. 2. 2023 | SRM


V knihovně probíhá výprodej knih, časopisů, LP, CD a DVD

Městská knihovna Blansko pořádá od dnešního dne do pátku 3. února zimní výprodej vyřazených knih, časopisů, LP desek, CD a nově také DVD. Nabídku najdete ve výstavní místnosti ve čtvrtém patře knihovny vždy od 8:30 do 18:00 hodin. Cena za kus je 5 Kč. Knihy budou průběžně doplňovány.

vyprodej-knih-83705-7707_800.jpg

1. 2. 2023


Město připravilo dárek za vysvědčení - páteční bruslení zdarma

Dárek pro všechny školáky a studenty ale i jejich rodiče si připravilo město ve spolupráci se Službami Blansko. Pololetní prázdniny si v pátek 3. února 2023 mohou zpestřit bruslením na zimním stadionu. Jako dárek za vysvědčení budou mít veřejné bruslení v čase od 12:30 do 15:15 hodin zdarma. Veřejné bruslení bude přerušeno pouze v čase od 13:45 do 14:00 hodin, na kdy je kvůli úpravě ledu naplánovaná technická přestávka. Srdečně zveme všechny příznivce bruslení, aby si přišli vybrat odměnu za své pololetní úsilí. Brusle s sebou, vysvědčení můžete nechat doma.

brusleni2-70016-9275_800.jpg

31. 1. 2023


Průjezd Rožmitálovou ulicí ke sportovnímu ostrovu je obnoven

Část Rožmitálovy ulice u vlakové zastávky Blansko-město je od úterý 31. ledna opět průjezdná. V místě napojení na komunikaci, která směřuje ke Sportovnímu ostrovu Ludvíka Daňka, docházelo v uplynulých dvou týdnech k dopravním omezením včetně dočasného zákazu vjezdu. Nyní je průjezd opět obnoven. V okolí komunikace budou i nadále nyní už za provozu probíhat stavební práce až do dubna letošního roku, kdy v místě přibydou nová parkovací stání a vlakovou zastávku doplní nové parkoviště nahrazující původní drážní budovu.

31. 1. 2023


Prezidentské volby: Na Sportovním ostrově hlasují voliči v karanténě

Na Sportovním ostrově v Blansku mohou ve středu 25. ledna až do 17:00 hodin odvolit ve druhém kolem volby prezidenta voliči, kteří jsou v izolaci nebo karanténě z důvodu onemocnění covid-19. Volební stanoviště pro hlasování ze silničního motorového vozidla se nachází na parkovišti u baseballového hřiště a je určené pro celý okres Blansko.

Voliči, kteří pobývají na území Jihomoravského kraje a jsou v karanténě nebo izolaci, si také mohou telefonicky zažádat na Krajském úřadu Jihomoravského kraje o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Telefonní čísla 730 113 677 nebo 730 113 663 jsou v provozu do čtvrtka 26. ledna 2023 v pracovní dny v době od 8:00 do 14:30 hodin, pouze ve čtvrtek 26. ledna 2023 v době od 8:00 do 20:00 hodin. Volič krajskému úřadu sdělí své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje a telefonní číslo.

Druhé kolo voleb prezidenta se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023  od 08:00 do 14:00 hodin. Přehled volebních okrsků v Blansku najdete v tomto odkazu.

drive-in-51906-4662_800.jpg

25. 1. 2023


Uzamykatelná dětská hřiště jsou nově otevřená i v zimním období

Dětská hřiště v Blansku jsou nově zpřístupněná i v zimních měsících. Otevírací doba uzamykatelných ploch je denně cca od 8:00 hod do 16:00 hodin. Otevřená bude vždy pouze hlavní branka. V případě extrémně nepříznivého počasí budou hřiště uzavřená. Otevírání a zamykání v zimním období zajišťují strážníci Městské policie Blansko, od března do října správci jednotlivých hřišť. Rozšířením otevírací doby se město snaží vyhovět požadavkům občanů, kteří chtějí dětská hřiště i v zimním období využívat. Konkrétně se jedná o hřiště v ulicích Krajní a Kamnářská na sídlišti Zborovce, v ulicích Jasanová a Pod Javory na sídlišti Písečná, v ulici Horní Palava a v ulici Absolonova na sídlišti Sever.

25. 1. 2023 | SRM


O voličský průkaz pro druhé kolo prezidentských voleb lze žádat do 25. ledna

Voliči, kteří se ve dnech druhého kola volby prezidenta republiky budou nacházet mimo místo svého trvalého pobytu a nebudou se moci dostavit do svého volebního okrsku, si mohou požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem lze hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky, případně na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz se podává u obecního úřadu obce, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voliči žijící v zahraničí, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, podávají žádost o voličský průkaz u tohoto zastupitelského úřadu. Ministerstvo vnitra voličské průkazy nevydává.

O voličský průkaz lze požádat osobně, a to nejpozději 25. ledna 2023. V Blansku lze žádosti podávat v budově na náměstí Republiky., v přízemí vlevo. Ve vyvolávacím systému stačí zvolit možnost "Voličský průkaz" a systém žadatele navede do konkrétní kanceláře.

Žádost lze podat také písemně. V takovém případě musí být doručena úřadu nejpozději 20. ledna 2023 do 16:00 hodin. Na písemné žádosti se vyžaduje úředně ověřený podpis voliče. Žádost o voličský průkaz lze podat i pomocí datové schránky voliče. Vzor žádosti je dostupný v tomto odkazu.

Žádost o voličský průkaz lze podat také přes Portál občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Voličský průkaz je tiskopis s ochrannými prvky. Nelze ho vydat elektronicky, ale úřad ho voliči zašle na požadovanou adresu, nebo si ho volič vyzvedne osobně.

18. 1. 2023


Na Sportovním plese město ocení nejlepší sportovce roku 2022

Vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 2022 proběhne v sobotu 21. ledna na Sportovním plese v Dělnickém domě. Sportovci jsou nominováni v kategoriích jednotlivec, trenér, sportovní kolektiv a talent roku do 18 let. Od loňského ročníku město vyhlašuje také kategorii síň slávy. Kromě slavnostního udílení cen se návštěvníci mohou těšit na tanec v hudebním doprovodu kapel HD Acoustic Rosomák Olympic revival nebo na diskotéku DJ Roberta Juřeka. Připravena je také bohatá tombola. Ples začíná ve 20:00 hodin a vstupenky jsou k dostání v Blanenské informační kanceláři Blanka do pátku 20. ledna do 12:00 hodin.

sportovni-ples-74938-7320_800.jpeg

18. 1. 2023


V Rožmitálově ulici u vlakové zastávky dojde k omezení provozu

Upozorňujeme občany, že kvůli budování vodovodu v Rožmitálově ulici bude od 16. ledna po dobu zhruba dvou týdnů docházet k částečným dopravním omezením a krátkodobým přerušením provozu v části napojení na komunikaci, která směřuje kolem železniční trati na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Trasy pro chodce vedoucí do podchodu pod železnicí a na vlaková nástupiště zůstanou zachovány.

9. 1. 2023


V blanenské nemocnici platí zákaz návštěv pacientů na lůžkových odděleních

Z důvodu výrazného nárůstu smíšených respiračních onemocnění v populaci, zejména chřipky, je v Nemocnici Blansko vyhlášen od čtvrtka 5. ledna 2023 do odvolání zákaz návštěv u pacientů na všech lůžkových odděleních. Návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění jsou umožněny, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem a za zvýšených hygienických opatření. 

zakaz-navstev-75516-7803_1600.jpg

6. 1. 2023


Výzva pro pořadatele venkovních veřejných produkcí

Město připravuje i v roce 2023 změnu Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných produkcí v roce 2023 si mohou požádat o zařazení termínu jejich akce do vyhlášky a zajistit si tak v tomto termínu zkrácení nočního klidu.

Žádost s uvedením pořadatele, názvu, termínu a času akce, místem konání a předpokládaným počtem účastníků je třeba zaslat do 20. února 2023 na e-mail: horakova@blansko.cz. Zastupitelstvo potom na svém zasedání v dubnu rozhodne o novém znění obecně závazné vyhlášky.

6. 1. 2023 | SRM