Zprávy za rok 2023

Prezidentské volby: Na Sportovním ostrově hlasují voliči v karanténě

Na Sportovním ostrově v Blansku mohou ve středu 25. ledna až do 17:00 hodin odvolit ve druhém kolem volby prezidenta voliči, kteří jsou v izolaci nebo karanténě z důvodu onemocnění covid-19. Volební stanoviště pro hlasování ze silničního motorového vozidla se nachází na parkovišti u baseballového hřiště a je určené pro celý okres Blansko.

Voliči, kteří pobývají na území Jihomoravského kraje a jsou v karanténě nebo izolaci, si také mohou telefonicky zažádat na Krajském úřadu Jihomoravského kraje o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Telefonní čísla 730 113 677 nebo 730 113 663 jsou v provozu do čtvrtka 26. ledna 2023 v pracovní dny v době od 8:00 do 14:30 hodin, pouze ve čtvrtek 26. ledna 2023 v době od 8:00 do 20:00 hodin. Volič krajskému úřadu sdělí své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje a telefonní číslo.

Druhé kolo voleb prezidenta se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023  od 08:00 do 14:00 hodin. Přehled volebních okrsků v Blansku najdete v tomto odkazu.

drive-in-51906-4662_800.jpg

25. 1. 2023


Uzamykatelná dětská hřiště jsou nově otevřená i v zimním období

Dětská hřiště v Blansku jsou nově zpřístupněná i v zimních měsících. Otevírací doba uzamykatelných ploch je denně cca od 8:00 hod do 16:00 hodin. Otevřená bude vždy pouze hlavní branka. V případě extrémně nepříznivého počasí budou hřiště uzavřená. Otevírání a zamykání v zimním období zajišťují strážníci Městské policie Blansko, od března do října správci jednotlivých hřišť. Rozšířením otevírací doby se město snaží vyhovět požadavkům občanů, kteří chtějí dětská hřiště i v zimním období využívat. Konkrétně se jedná o hřiště v ulicích Krajní a Kamnářská na sídlišti Zborovce, v ulicích Jasanová a Pod Javory na sídlišti Písečná, v ulici Horní Palava a v ulici Absolonova na sídlišti Sever.

25. 1. 2023 | SRM


O voličský průkaz pro druhé kolo prezidentských voleb lze žádat do 25. ledna

Voliči, kteří se ve dnech druhého kola volby prezidenta republiky budou nacházet mimo místo svého trvalého pobytu a nebudou se moci dostavit do svého volebního okrsku, si mohou požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem lze hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky, případně na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz se podává u obecního úřadu obce, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voliči žijící v zahraničí, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, podávají žádost o voličský průkaz u tohoto zastupitelského úřadu. Ministerstvo vnitra voličské průkazy nevydává.

O voličský průkaz lze požádat osobně, a to nejpozději 25. ledna 2023. V Blansku lze žádosti podávat v budově na náměstí Republiky., v přízemí vlevo. Ve vyvolávacím systému stačí zvolit možnost "Voličský průkaz" a systém žadatele navede do konkrétní kanceláře.

Žádost lze podat také písemně. V takovém případě musí být doručena úřadu nejpozději 20. ledna 2023 do 16:00 hodin. Na písemné žádosti se vyžaduje úředně ověřený podpis voliče. Žádost o voličský průkaz lze podat i pomocí datové schránky voliče. Vzor žádosti je dostupný v tomto odkazu.

Žádost o voličský průkaz lze podat také přes Portál občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Voličský průkaz je tiskopis s ochrannými prvky. Nelze ho vydat elektronicky, ale úřad ho voliči zašle na požadovanou adresu, nebo si ho volič vyzvedne osobně.

18. 1. 2023


Na Sportovním plese město ocení nejlepší sportovce roku 2022

Vyhlášení nejlepších sportovců města Blanska za rok 2022 proběhne v sobotu 21. ledna na Sportovním plese v Dělnickém domě. Sportovci jsou nominováni v kategoriích jednotlivec, trenér, sportovní kolektiv a talent roku do 18 let. Od loňského ročníku město vyhlašuje také kategorii síň slávy. Kromě slavnostního udílení cen se návštěvníci mohou těšit na tanec v hudebním doprovodu kapel HD Acoustic Rosomák Olympic revival nebo na diskotéku DJ Roberta Juřeka. Připravena je také bohatá tombola. Ples začíná ve 20:00 hodin a vstupenky jsou k dostání v Blanenské informační kanceláři Blanka do pátku 20. ledna do 12:00 hodin.

sportovni-ples-74938-7320_800.jpeg

18. 1. 2023


V Rožmitálově ulici u vlakové zastávky dojde k omezení provozu

Upozorňujeme občany, že kvůli budování vodovodu v Rožmitálově ulici bude od 16. ledna po dobu zhruba dvou týdnů docházet k částečným dopravním omezením a krátkodobým přerušením provozu v části napojení na komunikaci, která směřuje kolem železniční trati na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Trasy pro chodce vedoucí do podchodu pod železnicí a na vlaková nástupiště zůstanou zachovány.

9. 1. 2023


V blanenské nemocnici platí zákaz návštěv pacientů na lůžkových odděleních

Z důvodu výrazného nárůstu smíšených respiračních onemocnění v populaci, zejména chřipky, je v Nemocnici Blansko vyhlášen od čtvrtka 5. ledna 2023 do odvolání zákaz návštěv u pacientů na všech lůžkových odděleních. Návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění jsou umožněny, a to vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem a za zvýšených hygienických opatření. 

zakaz-navstev-75516-7803_1600.jpg

6. 1. 2023


Výzva pro pořadatele venkovních veřejných produkcí

Město připravuje i v roce 2023 změnu Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných produkcí v roce 2023 si mohou požádat o zařazení termínu jejich akce do vyhlášky a zajistit si tak v tomto termínu zkrácení nočního klidu.

Žádost s uvedením pořadatele, názvu, termínu a času akce, místem konání a předpokládaným počtem účastníků je třeba zaslat do 20. února 2023 na e-mail: horakova@blansko.cz. Zastupitelstvo potom na svém zasedání v dubnu rozhodne o novém znění obecně závazné vyhlášky.

6. 1. 2023 | SRM