Archiv článků
   za měsíc únor 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Blanska

21. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 6. března od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...


Ušetřete za vydání pasu

Plánujete na léto zahraniční dovolenou? Tak myslete současně i na svoji peněženku. Zkontrolujte si platnost cestovních dokladů. Možná s údivem zjistíte, že jejich platnost skončila nebo brzy skončí. Požádáte-li o vydání nového dokladu nyní, vyhnete se tak nejenom nepříjemnému čekání na úřadech, ale také ušetříte.


Změna provozní doby informační kanceláře

Z důvodu nemoci bude ve dnech 28. 2. – 3. 3. 2006 provozní doba Blanenské informační kanceláře Blanka od 9.00 do 16.00 hodin!


Ulice Rožmitálova soutěží o titul Stavba Jihomoravského kraje 2005

Ilustrační foto k článku: Ulice Rožmitálova soutěží o titul Stavba Jihomoravského kraje 2005

Pěší zóna ve středu města, jejíž rekonstrukce byla loni dokončena, reprezentuje Blansko v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2005 vyhlášené hejtmanem Jm kraje a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Přihlášena je v kategorii dopravně inženýrské a vodohospodářské stavby.


Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2006/07

Ve dnech 31. ledna a 1. února 2006 se na blanenských základních školách uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2006/07. Zapsáno bylo celkem 174 dětí, z toho 30 dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky v roce 2005.


Co ukázal průzkum dopravy

Ilustrační foto k článku: Co ukázal průzkum dopravy

V minulém období bylo ve městě provedeno několik úprav v oblasti dopravy. Mám tím na mysli vybudování dvou okružních křižovatek „U Štěpánků“ a „U pošty“. Realita ukazuje, že trend budování kruhových objezdů je krok správným směrem. Cílem takto upravovaných frekventovaných křižovatek je zajištění plynulosti při průjezdu, zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu (hlavně chodců) a snížit emise.


Nový správní řád – díl čtvrtý

Podívejme se nyní stručně na to, jak zákon stanovuje lhůty pro vydání rozhodnutí a jakou poskytuje účastníkům řízení ochranu před nečinností správního orgánu.


Kdy a jak bude dostavěna silnice na Rájec?

Ilustrační foto k článku: Kdy a jak bude dostavěna silnice na Rájec?

Rozpor mezi slovy a činy – tak je možné si vysvětlovat stanoviska zástupců samosprávy města Rájec-Jestřebí. Město Blansko bylo v roce 2000 iniciátorem projektu, který má řešit novou dopravní komunikaci II/374 spojující města Blansko – Ráječko – Rájec – Boskovice. Do celého projektu investovalo mnoho času a nemalé finanční prostředky. Cílem tohoto projektu je zajištění plynulého a kapacitního provozu.


Nový správní řád – díl třetí

V dnešním díle našeho miniseriálu se zaměříme především na některé novinky obsažené v hlavách III – VI nového správního řádu. Nejprve se ale krátce dotkneme jiného tématu – úřední desky.