Archiv článků
   za měsíc říjen 2014

Kategorie: ostatní  

 


Pietní vzpomínka za zesnulé

Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římskokatolická a Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany v areálu městského hřbitova v Blansku. Uskuteční se  2. listopadu od 14:30 hodin na hřbitově v Blansku, od 14:00 hodin hraje Dechová hudba Blansko.


Zubní pohotovost v listopadu 2014

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.


V dřevěném kostele požehnají svatostánku

Ilustrační foto k článku: V dřevěném kostele požehnají svatostánku

Několikaleté úsilí o celkovou obnovu interiéru a zařízení dřevěného kostela v Blansku bylo završeno restaurováním a umístěním původního svatostánku v lodi kostela.
Pro muže bez přístřeší je tu Noclehárna pro muže Blansko

Ilustrační foto k článku: Pro muže bez přístřeší je tu Noclehárna pro muže Blansko

Základním posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“ je poskytnutí pomoci mužům bez přístřeší a vytvoření podmínek pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb, v případě zájmu klienta pak i poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.


„Dvakrát zachráněné dítě“ Tomáš Graumann navštívil Blansko

Ilustrační foto k článku: „Dvakrát zachráněné dítě“ Tomáš Graumann navštívil Blansko

V úterý 7. října 2014 byla pro blanenskou veřejnost a pro žáky základních škol připravena v blanenském kině prezentace Tomáše Graumanna, jednoho z posledních 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Jeho působivý a velmi emotivní výklad byl v závěru doplněn projekcí dokumentu Síla lidskosti, jenž natočil v roce 2000 režisér Matej Mináč.


Svátek seniorů ve Střední škole gastronomické

Ilustrační foto k článku: Svátek seniorů ve Střední škole gastronomické

Starším lidem bývá prokazována úcta různými formami, je oceňována jejich moudrost a životní zkušenost. Úroveň každé společnosti lze mimo jiné posoudit také podle toho, jak se chová k seniorům.


Blanenský chodec – recenze

Pod tímto názvem vyšla počátkem roku 2014 vlastivědná publikace Pavla Svobody. Je to zajímavá, převážně obrázková práce o 114 stranách. Člení se na pět částí: Krok za krokem po památných místech, Živnosti v Blansku, Blansko v datech, Zajímavosti a kuriozity, Když se v Blansku řekne. Nejrozsáhlejší a nejzávažnější jsou první dvě části.


Školáci v Muzeu Blansko

Ilustrační foto k článku: Školáci v Muzeu Blansko

S novým školním rokem začaly opět mířit do zámku skupinky dětí blanenských i okolních škol. Nás to těší a děti se tak mohou nenásilně seznámit s historií našeho města.


Bílá pastelka pomáhá už 15 let

Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná každoročně od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15. října). Probíhá v mnoha městech a obcích po celé naší republice a její výtěžek je věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat pro vidícího člověka jinak zcela běžné činnosti, jako např. samostatně chodit s bílou holí, obsluhovat počítač bez možnosti kontroly zrakem a další dovednosti pro samostatný a nezávislý život.
Nemocnice Blansko připravila pro veřejnost Den srdce

Ilustrační foto k článku: Nemocnice Blansko připravila pro veřejnost Den srdce

Nemocnice Blansko se ke Dni srdce připojila osvětovou akcí pro veřejnost. Návštěvníkům ukázala různé metody vyšetření srdce a lékaři vysvětlovali různé formy léčení srdečních onemocnění. Zaměřili se také na prevenci.


Zisk z ceny vody je u VAS minimální

V minulých dnech deník Mladá fronta DNES zveřejnil článek s titulkem „Až třetina z ceny vody jde na zisk vodáren. Vytvořený zisk z vodného a stočného často mizí v zahraničí.“ Reakcí na tento článek bylo vyjádření VAS v tom smyslu, že nakládání se ziskem u vodárenských společností je rozdílné. Znatelné je to například právě na jižní Moravě.


Dětské hřiště na Klepačově dostalo nové herní prvky

Ilustrační foto k článku: Dětské hřiště na Klepačově dostalo nové herní prvky

V  úterý 30.09.2014 byly za účasti blanenského starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Bc. Jiřího Crhy slavnostně předány do užívání nové herní prvky dětského hřiště v městské části Blansko-Klepačov.Aquapark zažil katastrofální sezonu

Abnormálně chladné léto se neblaze podepsalo na návštěvnosti aquaparku, a tím i na výnosech ze vstupného. Tržba je oproti průměru za posledních několik let ani ne poloviční.


Úpravy vzhledu radnice jsou dokončeny

Ilustrační foto k článku: Úpravy vzhledu radnice jsou dokončeny

Instalací čtyř chybějících věžiček na připravené trny byla definitivně dokončena úprava východní strany radnice. Cílem bylo přiblížit se co nejvíce původnímu vzhledu této historické budovy z roku 1904. Budova už dříve získala novou střešní krytinu, opraveny byly věžní hodiny a má také nová vstupní vrata a okna, obnova fasády je tedy poslední tečkou, co se týče vnějších úprav blanenské radnice.