Archiv článků
   za měsíc říjen 2014

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Hledají se kurýři prevence z řad seniorů

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově – pracoviště Brno realizuje v letošním roce projekt „Senioři sobě II“.
Hlavním cílem tohoto projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování jejich bezpečí a zdravého životního stylu.


Veřejné osvětlení na Zborovcích

Dne 22.10. byl při dopravní nehodě kompletně zbourán rozvaděč veřejného osvětlení, ze kterého je napájeno veřejné osvětlení „Zborovce“. Vzhledem k tomu, že nový rozvaděč je ve výrobě, nebude VO nějakou dobu svítit. Nejbližší termín dokončení opravy je 29. října.Město přijalo dotaci na ztrátové žákovské jízdné

Ilustrační foto k článku: Město přijalo dotaci na ztrátové žákovské jízdné

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2014 ze svého rozpočtu městu Blansku dotaci na úhradu nákladů města vzniklých tím, že kompenzuje dopravci ČAD Blansko, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou poskytováním žákovského jízdného. Tato dotace činí 210 000 Kč.


Vzpomínkový akt k 96. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

Město Blansko zve všechny občany na vzpomínkový akt k 96. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který se bude konat v úterý 28. října 2014 na náměstí Svobody. Oslava bude zahájena v 9:30 hodin koncertem Dechové hudby Blansko. V 10:00 hodin představitelé města a zástupci dalších organizací položí věnce k památníku obětí 1. světové války, význam 28. října 1918 pak připomene ve svém vystoupení starosta města.


V Blansku byla podepsána koaliční smlouva

Blansko povede další čtyři roky dosavadní koalice ve složení ČSSD, ODS, KDU-ČSL a VPM. Včera to stvrdili svým podpisem pod koaliční smlouvou všichni zvolení zastupitelé těchto politických stran.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 28.10.2014

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý 28.10.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu.Nabídka přebytečného majetku

Městská knihovna Blansko nabízí k odprodeji přebytečný majetek. Prodejní cena je 10 % pořizovací ceny. Případní zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě s paníí R. Gromešovou (tel. č. 516 410 101 nebo 777 443 205) přijít na výše uvedený majetek podívat v termínu od 29. do 31.10.2014, v době od 6:30 do 15:00 hodin.


Dobrodružství je třeba zažít

Záměr přispět k řešení nepříznivého vývoje v oblasti kriminality a dalších sociálně patologických jevů dětí a mládeže je již 14. rokem motivem realizace projektu „DOBRODRUŽSTVÍ“, který se snaží vedle zavedených administrativně represivních metod vytvořit prostor alternativnímu opatření. Je realizován v úzké spolupráci pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko a týmu dobrovolných pracovníku občanského sdružení Horizont.


Fungování obce mezi volbami a ustavením nových obecních orgánů

S nadcházejícími komunálními volbami, které prezident republiky vyhlásil na 10. a 11. října tohoto roku, souvisí upřesnění pravomocí obecních orgánů, jimiž jsou starosta, místostarostové, rada a zastupitelstvo města.Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Investiční akce

Ilustrační foto k článku: Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Investiční akce

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010–2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Opravy a údržba pozemních komunikací

Opravy pozemních komunikací jsou prováděny jednak jako běžné opravy a dále jako velkoplošné opravy a samostatné akce oprav. V rámci běžných oprav, které představují lokální opravy povrchu místních komunikací (výtluky, propadená a jinak poškozená místa), byly doposud provedeny práce v objemu 2.849 tisíc korun.


Inženýrské sítě ve Zborovci jsou připraveny

Ilustrační foto k článku: Inženýrské sítě ve Zborovci jsou připraveny

Zástupci vedení města Blanska a dodavatelů dnes slavnostně otevřeli hotovou část inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků ve Zborovci.


V Blansku přibyly dvě nové ulice

Zastupitelstvo města Blanska rozhodlo o pojmenování prostoru nově vznikající ulice za lokalitou Zborovec. Tato získá s ohledem na původní pojmenování blízké polní trati název Březinky. Zastupitelstvo rovněž řešilo problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Její část, ležící východně od železniční trati, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše.


Přijďte k referendu, vyzývá starosta

Byť nejsem žádným zastáncem vyhlašování referend kolem každého problému, tak v tomto případě si myslím, že jde o natolik ústřední problém, že by o tom měli rozhodnout občané. Měli by k urnám přijít a vyjádřit se.


Důstojný život seniorů je jednou z priorit blanenské radnice

Ilustrační foto k článku: Důstojný život seniorů je jednou z priorit blanenské radnice

Na první den v měsíci říjnu připadá Mezinárodní den seniorů, který se snaží upozornit na postavení seniorů ve společnosti, na jejich problémy, se kterými se musí každodenně potýkat. Je zřejmé, že bez pomoci společnosti a také místních samospráv jim mohou čelit jen velmi těžce. Snahou města Blanska je být maximálně nápomocno svým dříve narozeným občanům při řešení mnohdy nelehkých situací, ve kterých se mohou ocitnout.Dostali jste se do nepříznivé životní situace? Mohou Vám pomoci sociální služby

Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.


Vrácení dotace na provoz kompostárny nehrozí

Rada města Blanska vzala na vědomí stanovisko SFŽP ČR ke snížení monitorovacích ukazatelů na projekt „Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů“, díky kterému není nutné zamýšlené snížení kapacity blanenské kompostárny. Vrácení dotace ve výši 17 mil. korun tedy městu nehrozí.