Archiv článků
   za měsíc červenec 2010

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu

Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás opět připravili individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady.


Školy o prázdninách čekají opravy

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol, mateřských škol a kulturních zařízení v majetku města Blanska. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců.


Firmy hlásily produkci odpadů

Dle zákona jsou firmy nebo podnikatelé povinni vést průběžnou evidenci odpadů a při dosažení množství limitu 100 tun ostatních odpadů nebo 100 kg nebezpečných odpadů za rok odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady na obce s rozšířenou působností (ORP).