Archiv článků
   za měsíc březen 2010

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Cestovní doklady pro nezletilé

Odbor vnitřních věcí vydává jako každoročně v tomto období upozornění, určené rodičům nezletilých dětí, týkající se postupu při přijímaní žádostí o vydání cestovních dokladů pro nezletilé.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 5. dubna 2010

Svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů proběhne i v pondělí 5. 4. 2010. To znamená, že proběhne svoz i ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a též je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním.


Kontejnery na odpad v dubnu 2010

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny pouze 2× (v dubnu a v září).


Svoz nebezpečného odpadu v dubnu 2010

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 9. 4. do 17. 4. 2010. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, zaolejovaných filtrů a olejů.


Volné místnosti přestaví na byty

Město Blansko připravuje v tomto roce realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou Blansko, Pod Javory 32“, která řeší stavební úpravy spojené s vytvořením dvou nových bytových jednotek.
Loni přišlo o všechny body 90 řidičů

Z celkového počtu 34.673 registrovaných řidičů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko se v roce 2009 „vybodovalo“ 90 řidičů.


Komunitní plánování sociálních služeb v Blansku je procesem s konkrétními výstupy

Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím které plánujeme rozvoj sociálních služeb na území města a to pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Procesu komunitního plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb a zadavatel (Město Blansko). Řízení procesů je závislé na vzájemné spolupráci a společné dohodě.


Doklady potřebné pro uzavření manželství

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko si nejprve rezervují termín sňatku, nejlépe při osobní návštěvě na pracovišti matriky odboru vnitřních věcí, které se nachází v přízemí budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1.


Začínají opravy zničených silnic

Opravy komunikací po zimním počasí, které se negativně podepisuje na jejich stavu, začnou v Blansku již tento týden.


Za odpad zaplatí i lidé s trvalým pobytem na radnici

Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku. Tou podstatnou změnou je to, že ve staré vyhlášce platilo osvobození z poplatku za odpad pro poplatníky, kteří mají úředně stanoven trvalý pobyt na adrese Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3. Dle nové obecně závazné vyhlášky i tito občané mají povinnost platit poplatek za odpad.


Plánované deratizace

V obdobích březen–červen a září–listopad 2010 bude ve městě Blansku prováděna ohnisková deratizace.


Z činnosti městské policie – únor 2010

V měsíci únoru 2010 strážníci MP Blansko prošetřili 256 přestupků, z nichž 143 vyřídili v blokovém řízení udělením pokuty v celkové výši 41.400 Kč.Základní informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči (NRP) osvojení nebo pěstounskou péči

Žadatelé, kteří chtějí získat dítě do NRP, si musí na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podat žádost, ve které vyjádří své představy o dítěti. Vyplní tiskopisy a předloží požadované doklady. Po zkompletování všech dokladů je rodina navštívena sociální pracovnicí odboru sociálních věcí k provedení sociálního šetření v rodině.


Střípky ze zastupitelstva

Starostka města Blanska Jaroslava Králová shrnuje usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.


Nabízí levnější elektřinu a lžou, že je posílá starostka

V poslední době se množí stížnosti na postup podomních obchodníků nabízejících levnější elektrickou energii. Ti nepravdivě uvádí, že mají doporučení od Města Blansko nebo přímo starostky. „Proti tvrzením obchodníků, že doporučuji změnit dodavatele elektřiny nebo že to doporučuje městský úřad, se důrazně ohrazuji. Něco takového není vůbec pravda,“ uvedla k tomu starostka Jaroslava Králová. Jedná se tedy o nekalé praktiky obchodníků, kteří tímto způsobem zneužívají důvěřivosti lidí.


Vedení Města Blansko se sejde s občany

Každoročně se koná setkání vedení Města Blansko s občany v blanenském kině. Ani letos tomu nebude jinak a 24. března od 16.00 hodin budou v kině představitelé Města a vedoucí jednotlivých odborů připraveni odpovědět na vaše dotazy.


Trénování paměti v poradně pro rodinu

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku pořádá kurzy Trénování paměti již několikátým rokem. V tuto chvíli běží dlouhodobá skupina v domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května, která může přijmout 2–3 nové zájemce.Jarní tání plní přehradu

V měsíci březnu 2010, v době jarního tání, budou v rámci protipovodňové ochrany města napouštěny vodní nádrže Palava I a Palava II. Vodní nádrže jsou napouštěny současně.


Chodník u Kauflandu letos bude

Město Blansko připravuje v tomto roce realizaci stavby chodníku za Kauflandem, která řeší novostavbu pěší komunikace v blízkosti obchodního centra Kaufland v prostoru mezi potokem Sloupečník a SOŠ a SOU na ulici Bezručově.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

17. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 9. 3. 2010 od 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu...


Zkoušky sirén budou častěji

Město Blansko provede v letošním roce celkem čtyři zkoušky elektronických sirén na území města, a to v termínech 5. března, 4. června, 3. září a 3. prosince 2010.