Archiv článků
   za měsíc listopad 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 O kontrolním oddělení MěÚ i o Nemocnici Blansko

Ilustrační foto k článku: O kontrolním oddělení MěÚ i o Nemocnici Blansko

Seriál článků, v němž jsme představovali jednotlivé odbory či oddělení Městského úřadu Blansko, spěje ke svému závěru. Dnes se budeme věnovat kontrolnímu oddělení. Za jeho vedoucím Milošem Okáčem jsem vyšel do IV. poschodí budovy na náměstí Republiky, abychom si podebatovali o poslání a činnosti oddělení, které je začleněno v organizační struktuře MěÚ pod starostku a tajemníka. V současné době má dva zaměstnance.


Volby vynesly starostku do krajského zastupitelstva

Hlasy voličů v nedávných volbách rozhodly, že v krajském zastupitelstvu bude mít město Blansko dva zástupce, a to starostku města PhDr. Jaroslavu Královou a Stanislava Navrkala, který v práci pokračuje. S paní starostkou jsme se v této souvislosti sešli ke krátkému rozhovoru.


Změny v obsahu živností

S účinností od 1. 11. 2004 dochází ke změně důležitých právních norem v oblasti živnostenského podnikání, které plní významnou úlohu při vstupu do podnikání, zejména při stanovení obsahu a rozsahu činností, které lze vykonávat v rámci jednotlivých živností — řemeslných, vázaných, koncesovaných a živností volných. Mění se a doplňuje rovněž seznam volných živností.


Plán zimní údržby pro období 2004/2005

Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch.


Mateřské školy a jejich zaměření

Město Blansko je zřizovatelem pěti samostatných příspěvkových organizací v oblasti mateřského školství. Součástí ZŠ Salmova je od 1. 9. 2004 jedna třída mateřské školy v Dolní Lhotě. V článku jsou uvedeny aktuální informace o předškolní výchově v jednotlivých zařízeních.


Prioritní akce v rozpočtu na rok 2005

Ve fázi příprav je rozpočet na rok 2005. Stejně jako každým rokem, i letos se sešlo téměř dvakrát více požadavků, než jsou reálné příjmy. Příjmy jsou plánovány ve výši 280.774 tis. Kč, shromážděné požadavky na financování různých akcí v rámci rozpočtu dosahují výše 545.000 tis. Kč. Je tedy jasné, že bezmála polovina těchto „přání“ nebude vyslyšena.


Svoz komunálního odpadu proběhne ve svátek

Svoz zbytkového komunálního odpadu, který připadá na svátek 17. listopadu 2004 (tj. středa), bude probíhat v týž den. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic v brzkých ranních hodinách.


MěÚ Blansko bude mít nová telefonní čísla

V termínu 27. — 28. 11.2004 (sobota — neděle) proběhne přečíslování telefonních linek v obou budovách MěÚ Blansko. Práce proběhnou tak, aby nebyl narušen chod MěÚ a byl zabezpečen provoz telefonů v pondělí 29. listopadu.


Činnost MP v období 15. 10. – 31. 10. 2004

Za uvedené období mimo jiné strážníci MP řešili 3 přestupky proti občanskému soužití, 5 přestupků proti majetku — zde se jednalo o drobné krádeže v OD a ve 3 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále byly z území města odstraněny 2 vraky motorových vozidel a na dalších 3 umístěna výzva k jejich odstranění.


Burza středních škol

Ve čtvrtek 18. listopadu 2004 se bude v době od 8 do 17 hodin konat v prostorách Městského klubu Blansko BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL.
Na této akci bude prezentována vzdělávací nabídka středních škol a budou podány informace o možnostech a podmínkách studia na těchto školách. Burza je určena především žákům, kteří ukončí v letošním školním roce plnění povinné školní docházky, a jejich rodičům.


Střed okružní křižovatky „u pošty“ ozdobí plastika

Ilustrační foto k článku: Střed okružní křižovatky „u pošty“ ozdobí plastika

Na 43. zasedání Rady města Blanska konaném dne 2. 11. 2004 bylo přijato následující usnesení: Rada souhlasí s tím, aby v rámci akce „Kruhová křižovatka na ul. Svitavské“ byla od pana Leitgeba dle jeho nabídky odkoupena žulová všesměrová pohledová plastika, osazená na hranolovém soklu, která bude umístěna do středu křižovatky.


Pozor při nákupu elektrických koloběžek

Na základě dotazů týkajících se možností provozu elektrických koloběžek na pozemních komunikacích odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend sděluje tuto informaci ministerstva dopravy:


Tartanová dráha na hřišti ZŠ Erbenova dokončena

Po schválení částky 1,5 mil. Kč na posledním zasedání zastupitelstva v září letošního roku byla zahájena realizace pokládky tartanového povrchu na školním hřišti u ZŠ Erbenova. Na celkové ploše cca 1500 m2 byl položen kvalitní tartanový povrch CONIPUR a vznikla tak běžecká čtyřdráha s integrovanou sprinterskou rovinkou. Akce byla dokončena ještě v první polovině října. Dráha byla ihned dána do užívání.