Archiv článků
   za měsíc září 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svoz nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 6. 10. do 14. 10. 2006. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, plechovek od barev, znečištěných textilií, prošlých léků, zaolejovaných filtrů, pneumatik a olejů.


Pro e-pasy na nové pracoviště

Ilustrační foto k článku: Pro e-pasy na nové pracoviště

V přízemí budovy Městského úřadu Blansko na nám. Republiky 1 bylo vybudováno nové pracoviště správního oddělení odboru vnitřních věcí určené pro úsek cestovních dokladů. Financováno bylo z dotace poskytnuté obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Ministerstvem vnitra. Od 1. září jsou zde přijímány žádosti o vydání tzv. e-pasů, tedy cestovních pasů strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.


Písečná se mění – I. etapa regenerace byla zahájena

Ilustrační foto k článku: Písečná se mění – I. etapa regenerace byla zahájena

V pondělí 28. 8. 2006 byla zahájena realizace stavby Regenerace sídliště Písečná v Blansku – I. etapa. Práce byly zahájeny demolicí povrchů asfaltů, betonových desek.


Činnost městské policie v období letních prázdnin

Za uvedené období mj. strážníci MP řešili šest přestupků proti občanskému soužití, 12 přestupků proti majetku – drobné krádeže v OD a v osmi případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo na území města a integrovaných obcí za toto období vyhledáno a označeno 16 vraků motorových vozidel. Ty jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.Stavební akce v oblasti školství

Ilustrační foto k článku: Stavební akce v oblasti školství

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zajišťuje údržbu budov základních škol a mateřských škol v majetku města Blanska. Časově a stavebně nejnáročnější akce jsou směrovány především do letních měsíců. Také v průběhu letošních prázdnin byla realizována řada akcí, které významně přispívají ke zkvalitnění materiálních podmínek pro činnost škol.


Investiční akce v Blansku podrobně s Ing. Králem

Ilustrační foto k článku: Investiční akce v Blansku podrobně s Ing. Králem

V Blansku v současné době probíhá hodně investičních akcí, které jsou investovány Městem Blansko, ale také hodně těch, jež mají investora jiného. Ty druhé nemůže Město přímým způsobem ovlivňovat. Jednotlivé investiční akce jsme prošli s místostarostou Ing. Jindřichem Králem a přinášíme vám jejich výčet s jeho podrobným komentářem ke každé z nich. Nejdříve jsme se zaměřili na investice Města Blansko.


Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci září dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve. Žádáme občany aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo na připravené automobily a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.