Archiv článků
   za měsíc říjen 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Návštěva v partnerské Legnici v Polsku

Ilustrační foto k článku: Návštěva v partnerské Legnici v Polsku

Delegace Města Blansko ve složení Mgr. Jiří Kučera (vedoucí odboru kancelář tajemníka), Mgr. František Alexa (vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy), Leona Barancová (místopředsedkyně komise pro zahraniční styky) a Vlastislav Chroust se v našem partnerském městě Legnica zúčastnila ve dnech 12. – 13. 10. 2006 oslav uskutečněných u příležitosti založení a podepsání smlouvy o partnerství mezi městy Legnica (Polsko) a Roanne (Francie).


Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Blanska se bude konat v pátek 3. 11. 2006 v 16.00 hod. ve velkém sálu Dělnického domu na ul. Hybešova 1 v Blansku. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.
Městská oslava Dne vzniku samostatného československého státu

Město Blansko, Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných uspořádají v sobotu 28. října 2006 na náměstí Svobody VZPOMÍNKOVÝ AKT KE DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.


PIETNÍ VZPOMÍKA

Komise pro občanské záležitosti, Církev římsko-katolická, Církev československá husitská zvou spoluobčany na slavnostní Pietní vzpomínku za zesnulé spoluobčany, která se uskuteční v neděli 29. 10. ve 14.00 hod. v areálu městského hřbitova v Blansku.


Přijeďte si zkontrolovat tachometr

Městská policie Blansko uspořádá ve středu 25. 10. od 14.30 hodin do 17.00 hodin kontrolní měření rychlosti k ověření rozdílu mezi údajem na tachometru vozidla a skutečnou rychlostí. Sraz zájemců je průběžně v uvedenou dobu na parkovišti u hotelu Vyhlídka na Češkovicích, kde jim budou předány potřebné informace.


Informace voličům pro komunální volby

Volby do Zastupitelstva města Blanska proběhnou v pátek 20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hodin.


Řidiči se vymlouvají, strážníci je proto budou stavět

Od nabytí účinnosti nového zákona o provozu na pozemních komunikacích se dřívější téměř stoprocentní úspěšnost bezproblémového výběru pokut rapidně snížila. Dle „návodů“ z televizních reportáží se pokoušejí někteří vlastníci vozidla při projednávání přestupku tvrdit, že auto řídila osoba blízká a odmítají ji uvést.Budoucí řidiči prochází testy v nové učebně

Ilustrační foto k článku: Budoucí řidiči prochází testy v nové učebně

Od 1. 7. 2006 se pro řidiče mnohé změnilo. Jednou z podstatných změn je i provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. O nich a o přípravách Města na změny vyvolané novým zákonem si povídám s tajemníkem MěÚ Ing. Josefem Kupčíkem.


Výběrové řízení na vedoucího údržby

Město Blansko hledá vedoucí údržby ve středisku obecně prospěšných prací odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.


Stavební činnost – podzim 2006

Město Blansko zahájí letos na podzim realizaci několika staveb. V 37. týdnu byla zahájena rekonstrukce komunikace na Olešné. Ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací bude na přelomu měsíce září – říjen zahájena rekonstrukce vodovodu v městské části Hořice včetně opravy chodníku po této rekonstrukci a v městské části Dolní Lhota provedeno zokruhování vodovodu (zahájení podmíněno datem nabytí právní moci vodoprávního povolení).V Blansku bude zahájena realizace parkoviště pod hřbitovem, díky které zde přibude 28 parkovacích míst. V Lažánkách je naplánována oprava schodů „Mezi ploty“ a komunikace „Do školky“.


Slavnostní otevření rekonstruovaného Dělnického domu

Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu (nyní již opět Dělnického domu), které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout všechny veřejné prostory včetně velkého sálu a nového malého sálu s barem a šatnou. Připraveno je kulturní vystoupení. První akcí, která se v zrekonstruovaných prostorách uskuteční, bude hned následující den 5. října od 10 do 15 hodin Jarmark zdraví a po něm večer první kurzy tanečních.