Archiv článků
   za měsíc listopad 2006

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Svitek z památníku na Olešné prozkoumali odborníci

Ilustrační foto k článku: Svitek z památníku na Olešné prozkoumali odborníci

Při provádění opravy Památníku padlých z první světové války v městské části Olešná byla v jeho základech nalezena poškozená láhev, která obsahovala předmět na první pohled působící jako kousek omítky o šířce asi 10 cm. Při podrobnějším prozkoumání se však došlo k názoru, že by se mohlo jednat o smotek písemného dokumentu, a proto byl požádáno restaurátorské pracoviště Moravského zemského archivu v Brně o jeho restaurování.


Pozor na to, jakou si kupujete popelnici

Dle informací svozové firmy AVE CZ se v současné době objevuje problém s nádobami při svozu odpadů. V některých obcích se objevily nádoby, které neodpovídají normovaným nádobám vhodným pro sběr komunálního odpadu. Nejde je umístit na vyklápěcí zařízení svozového vozu, a proto nemohou být vysypány.


Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů pokračuje

Vzhledem ke skutečnosti, že ve sdělovacích prostředcích byly v poslední době zveřejněny zprávy týkající se ukončení platnosti některých typů občanských průkazů a tyto informace nebyly zcela vyčerpávající, o čemž svědčí řada dotazů z řad zejména starších občanů, uvádíme následující:Pozvánka na veřejné projednávání II. etapy regenerace sídliště Písečná

Vážení občané sídliště Písečná, Město Blansko si vás dovoluje pozvat na veřejné projednávání „Projektu regenerace panelového sídliště Písečná, II. etapa“, které se koná v pondělí 11. prosince v 17.00 hodin v sále Kina Blansko, Hybešova 6.


Výběrové řízení na funkci zkušební komisař

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci „zkušební komisař pro provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění“.


Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 4. část

Územní plánování. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Nově se v oblasti územního plánovaní objevují pojmy „územně plánovací informace“, „zástupce veřejnosti“ , „územně plánovací podklady“ a „politika územního rozvoje“.


Činnost Městské policie v období 1. 10. – 9. 11. 2006

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem pět přestupků proti občanskému soužití, 18 přestupků proti majetku, zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v 10 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo na území města a integrovaných obcí za toto období vyhledáno a označeno 10 vraků motorových vozidel. Tyto jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.


Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 3. část

Výkon veřejné správy dle stavebního zákona. Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru.


V mateřských školách přibylo dětí

Ve srovnání s loňským školním rokem se počet dětí zapsaných do mateřských škol zvýšil o 13 (na 503), počet tříd zůstal stejný (21). I přes tento nárůst zůstává v mateřských školách volná kapacita. Pojmout mohou až 553 dětí.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 17. 11. 2006

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pátek 17. 11. 2006. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Parkování u hřbitova se zlepší

Ilustrační foto k článku: Parkování u hřbitova se zlepší

Parkovacích míst u hřbitova byl dlouho nedostatek. Doposud je k dispozici jen několik parkovacích míst u smuteční síně, další stání jsou až přes silnici u obchodního domu. Situace se ale brzy zlepší.Kácení dřevin rostoucích mimo les

Blíží se období vegetačního klidu dřevin, které trvá od konce měsíce října do konce měsíce března následujícího roku, a tím vzroste počet žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které upravuje platný zákon o ochraně přírody a krajiny.Klepačov – rekonstrukce komunikace v ulici Zátiší

Rekonstrukce komunikace o výměře 1055 m2 se blíží ke konci, stavební firma dokončuje úpravu okolních ploch. Nákladem cca 2 mil. Kč byla provedena rekonstrukce komunikace včetně podkladních vrstev. V předstihu byla provedena oprava vodovodních řadů ve spolupráci s jejich provozovatelem.