Archiv článků
   za měsíc červen 2009

Kategorie: ostatní  

 


Nemocnice Blansko má novou ředitelku

Ilustrační foto k článku: Nemocnice Blansko má novou ředitelku

V pondělí 15. června uvedla starostka města Blanska do funkce nově zvolenou ředitelku Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíru Danihelkovou.


Starostka přijala nejlepší žáky devátých tříd

Ilustrační foto k článku: Starostka přijala nejlepší žáky devátých tříd

Každý rok se v červnu setkávají nejlepší žáci z devátých tříd se starostkou města. Letos se toto setkání konalo ve čtvrtek 11. června v hudebním salonku Muzea Blansko.


Páťáci ze Salmovky v Praze

Ilustrační foto k článku: Páťáci ze Salmovky v Praze

Moravský Kras a naše hlavní město Praha jsou místa, o kterých se všichni žáci učí ve škole. Propojit poznatky z vlastivědy se skutečnými zážitky dětí je hlavní myšlenkou projektu, který vznikl v Městské části Praha 7. Následovalo podepsání memoranda mezi městem Blanskem a Městskou částí Praha 7 o spolupráci, a tak se mohla celá akce pod názvem Výměnný pobyt žáků uskutečnit.


Policie ČR v Blansku vítá návštěvníky v přívětivějším prostředí

Lidé, kteří navštíví budovu policie, mohou získat potřebné informace od recepčního nebo recepční v kontaktním a koordinačním centru. Čekání na příchod policisty si mohou zpříjemnit v nově zbudované čekárně vybavené televizorem, mnoha informačními materiály preventivního charakteru, pro děti je přímo v čekárně připraven dětský koutek s hračkami, omalovánkami a dalšími věcmi.


Zubní pohotovost ve II. pololetí 2009

Služba je sloužena od 8. 00 do 12. 00 h. Mimo tuto dobu je zubní pohotovost zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel. 548 424 242, a to od 19. 00 h do 7. 00 h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.

Den s Policií ČR

Ilustrační foto k článku: Den s Policií ČR

Stovky dětí z místních základních škol se přišly podívat na druhý ročník Dne s Policií ČR.


Děti z Komárna na návštěvě v Blansku

Ilustrační foto k článku: Děti z Komárna na návštěvě v Blansku

Setkání žáků a učitelů základních škol z Budapešti, Komárna a Blanska se v našem městě uskutečnilo ve dnech 24.–26. 5. 2009. Hlavním programem byly sportovní hry – atletické disciplíny a kolektivní sporty, ale žáci psali i literární práce v anglickém jazyce.


Policie pracuje s mládeží

Ilustrační foto k článku: Policie pracuje s mládeží

Jedním z počinů v oblasti prevence byla také přednáška s názvem Nedej drogám šanci, kterou uspořádala Policie ČR ve spolupráci s Městem Blansko pro studenty 1. ročníků středních škol.


Trabanty se sjely do Blanska

Ilustrační foto k článku: Trabanty se sjely do Blanska

První setkání majitelů Trabantů se uskutečnilo v sobotu 6. června v Blansku.


Motocyklista se těžce zranil

Ilustrační foto k článku: Motocyklista se těžce zranil

Policisté šetří vážnou dopravní nehodu, která se stala včera krátce po třinácté hodině odpolední na křižovatce v blízkosti pošty v Blansku.


Motocyklisté se sjeli do Moravského krasu

Ilustrační foto k článku: Motocyklisté se sjeli do Moravského krasu

Výpadovku z Blanska na Brno nahradila při druhém ročníku preventivní akce pro motorkáře s názvem Nežij vteřinou silnice v malebném údolí Moravského krasu nedaleko jeskyně Výpustek.


Jak uspěly strany v Eurovolbách v Blansku?

Blansko bylo jako při prvních volbách do EP v roce 2004 v účasti lehce nad celostátním průměrem. K volebním urnám jich přišlo 5.426.
Výzva pořadatelům akcí

V průběhu letních prázdnin Zpravodaj města Blanska nevychází. Vyzýváme proto všechny pořadatele akcí, aby nám dodali do posledního vydání před prázdninami (č. 12/2009), jehož uzávěrka je 17. června, informace o pořádaných akcích v měsících červenci a srpnu. Informace o uzávěrkách a kontakt.


V Blansku měl zastávku Světový běh harmonie

Ilustrační foto k článku: V Blansku měl zastávku Světový běh harmonie

Krátkou zastávku na trase od polských k rakouským hranicím měli v Blansku běžci Světového běhu harmonie. Na hřišti u ZŠ T. G. M. se sešli s dětmi z blanenských základních škol.


Humanitární sbírka – pomoc potřebným

Tradiční sbírka humanitárního materiálu se bude konat v úterý 16. června od 15.00 do 17.00 hodin u dřevěného kostelíku na ul. Rodkovského v Blansku. Prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie Broumov je předávána potřebným lidem jak u nás tak i ve světě.


Zdravotní hlídky soutěžily v Blansku

Ilustrační foto k článku: Zdravotní hlídky soutěžily v Blansku

Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko uspořádal pravidelnou soutěž mladých zdravotníků.