Archiv článků
   za měsíc listopad 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Nové kamery městského dohlížecího systému

Ilustrační foto k článku: Nové kamery městského dohlížecího systému

Nový kamerový bod, na nějž Město Blansko obdrželo dotaci ve výši cca 450.000 Kč, již monitoruje lokalitu hlavního vlakového nádraží, benzínku OMV, parkoviště u prodejny Albert a autobusové nádraží.


Zimní údržba – rozsah údržby, grafické plány

Rada města Blanska schválila na své schůzi dne 20.10.2009 Plán zimní údržby pro zimní období 2009–2010. Plán řeší údržbu místních komunikací (vozovek). Stanovuje kromě rozsahu udržovaných komunikací také potřebné priority zásahu, a to jak místně, tak i časově. Oproti předchozím rokům v údržbě místních komunikací nedochází ke změnám.


Dotace pro dobrovolné hasiče

Přijetí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup techniky pro dobrovolné hasiče schválila na svém posledním zasedání Rada města Blanska.


O odkoupení bytu požádalo 177 zájemců

Nabídka města se týkala 511 bytů ve 20 bytových domech. Z výsledků je patrné, že v jediném bytovém domě požádalo 100 % nájemníků, a to v domě na ul. Sadová 46.


Novela zákona o zemědělství

Městský úřad Blansko Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje, že dne 01.10.2009 nabyl účinnosti zákon č. 291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon“).


Myslivost na Blanensku

Začátek listopadu je nejen pro myslivce, ale i pro celou mysliveckou veřejnost obdobím, kdy začínají hony na drobnou zvěř a také naháňky na zvěř černou.Od prosince ČT2 z Kojálu jen digitálně

Od 1. 12. 2009 pravděpodobně až do konce r. 2011 bude ČT 1, NOVA a PRIMA vysílat souběžně analogově i digitálně, přičemž program ČT1 bude nutné přeladit z kanálu 29 na kanál 46, na kterém doposud je vysílán program ČT2.


Příspěvek na péči

Dnem 1. 8. 2009 nabyla účinnosti novela zákona o sociálních službách. Zahrnuje několik změn týkajících se nároku na příspěvek na péči. Dotýkají se především okruhu osob, které poskytují pomoc a jejich povinností.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 17. listopadu 2009

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý 17. 11. 2009. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.


Nový územní plán města

Město Blansko zajišťuje, prostřednictvím oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad, pořizování nového územního plánu pro území města. Nová územně plánovací dokumentace nahradí stávající Územní plán sídelního útvaru Blansko, který byl schválen 2. března 1998, a bude zpracována podle aktuálně platných předpisů.


Rybáři na Blanensku

Právě probíhající podzimní výlovy rybníků korunují celoroční úsilí rybářů. Laická veřejnost má při této příležitosti možnost sledovat souhru aktérů rybolovu, zakoupit si některou z vylovených ryb i přímo ochutnat připravované rybí speciality. Malebná scenérie výlovů leckterého z mladých lidí uchvátí a přivede mezi přátele „Petrova cechu“.


Výzva pro pořadatele kulturních akcí

Informační kancelář Blanka ve spolupráci s informačním centrem v Boskovicích stejně jako každý rok připravuje vydání Kalendáře akcí regionu Moravský kras a okolí. Rádi bychom do něj zařadili co největší množství akcí, které se budou konat na Blanensku a Boskovicku.


Město komunikuje přes datové schránky

Ilustrační foto k článku: Město komunikuje přes datové schránky

Nový způsob elektronické komunikace mezi firmami a státní správou a samosprávou, tzv. Datové schránky, uvedlo do provozu Město Blansko 27. října 2009.


„Protialkoholová vyhláška“ strážníkům pomáhá

Dnem 1. 7. 2009 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 1/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Po čtyřech měsících její aplikace v praxi lze říci, že Městská policie Blansko má v rukou další fungující nástroj, jak zabezpečit veřejný pořádek ve městě.


Odprodej vyřazeného majetku

Město Blansko, odbor hospodářské správy, nabízí na základě rozhodnutí likvidační komise ze dne 13. 10. 2009 k odprodeji plechové lístkovnice (4 zásuvky na spisy A4) a kovové regály (výška 1,60 m, šířka 0,70 m, hloubka 0,30 m).


Omezení dodávky vody na sídlišti Písečná

Ve dnech 5.11.–6.11. v době od 22.00 do 6.00 hodin bude z důvodu opravy vodárenského zařízení přerušena dodávka vody v Blansku na sídlišti Písečná. Cisterna s pitnou vodou pro náhradní zásobování bude přistavena na ulici Pod javory u bývalé kotelny. VAS, a.s., provoz Blansko, tel. 516 413 170 (6.45-14.45 h), 516 418 672 (nepřetržitý provoz).