Archiv článků
   za měsíc říjen 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Novinky z blanenské nemocnice

Ilustrační foto k článku: Novinky z blanenské nemocnice

Do funkce ředitelky Nemocnice Blansko nastoupila před více jak čtyřmi měsíci MUDr. Vladimíra Danihelková. Za tu dobu se v nemocnici změnilo mnohé. Co konkrétně, o tom si povídáme přímo s ředitelkou.


Aktivace datové schránky

Sdělujeme, že Město Blansko po několikaměsíčních přípravách aktivuje svoji datovou schránku dne 27. 10. 2009. V samotné aktivaci datové schránky nevidíme problém. Větší problém vzniká při přenosu datových zpráv (dokumentů) v rámci struktury úřadu. Na řešení těchto vazeb intenzivně pracují zaměstnanci odboru hospodářské správy MěÚ.


Pietní vzpomínka – „dušičky“

Pietní vzpomínka za zesnulé spoluobčany se uskuteční v neděli 1. listopadu 2009 ve 14.00 h v areálu městského hřbitova v Blansku. Pořádají: Komise pro občanské záležitosti města Blanska, Církev římsko-katolická a Církev československá husitská.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 28. října 2009

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu ve středu 28. 10. 2009. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu.
Kácení dřevin rostoucích mimo les

Po roce opět přichází období, které trvá od počátku října do konce března následujícího roku a které se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich pokácení.


Zapojení základních škol do mezinárodní spolupráce

Po ukončení dvou úspěšných projektů Comenius pokračovali pedagogičtí pracovníci Základní školy Blansko, Erbenova 13 ve spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a připravili společně projekt s názvem „Feeling good at my school“.


Z činnosti městské policie

V poledne 5. září oznámila pracovnice supermarketu Billa v Blansku na ulici Svitavská přistižení zloděje v provozovně. Na místo ihned vyjela hlídka MP Blansko, která ve zloději identifikovala 30letého muže z Blanska.


Oslava Dne seniorů v domech s pečovatelskou službou

Ilustrační foto k článku: Oslava Dne seniorů v domech s pečovatelskou službou

Letošní den seniorů 1. října oslavili společně obyvatelé obou blanenských domů s pečovatelskou službou. V tento den jsme uspořádali již tradiční Jiřinkovou slavnost, na kterou přijal pozvání i místostarosta Města Blansko Ing. Lubomír Toufar, který svým upřímným zájmem a vlídným slovem potěšil všechny přítomné.


Informace k prodeji městských bytů – závazné termíny

Dne 14. 4. 2009 byl zveřejněn záměr na odprodej 10 bytových domů v majetku Města Blansko – Údolní 13, 15, 17, 19, 21 a 23 a  9. května 20, 22, 24, 26 a dne 27. 4. 2009 byl zveřejněn záměr na odprodej dalších 10 bytových domů – 9. května 3, 14, 16 a 18, Chelčického 32, 48 a 56, Komenského 4, Bezručova 5 a Sadová 46.Výzva k výměně řidičských průkazů

Ilustrační foto k článku: Výzva k výměně řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010! Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013!


Zpracování lesních hospodářských osnov

Lesní hospodářské osnovy se vyhotovují za účelem zjištění stavu lesních pozemků a současně slouží pro potřeby výkonu státní správy lesů. Zpracovávají se pro všechny lesní pozemky v zařizovacím obvodu LHC Rájec o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob na období následujících deseti let, jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů v rámci přenesené působnosti, v našem případě odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.


Týden sociálních služeb v Blansku

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v České republice vyhlásilo „Týden sociálních služeb“ od 5. do 11. října 2009. Cílem této akce je ukázat veřejnosti pohled na sociální služby a jejich skutečnou podobu, způsob jakým se dotýkají životů každého z nás, proč jsou poskytovány a jak přispívají k zachování lidské důstojnosti, soběstačnosti.


Úplná uzavírka silnice Blansko – Spešov – Rájec

Z důvodu provádění stavby Přeložka silnice II/374, III. stavba, mezi Ráječkem a Spešovem bude provedena úplná uzavírka silnice III/374 35 (Blansko – Spešov – Rájec) od Rájce-Jestřebí (za „Šamotkou“) ve směru na Spešov, po nové napojení přeložky silnice II/374, před obcí Spešov.