Archiv článků
   za měsíc červen 2010

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Nová mateřská škola přijme 50 dětí

Ilustrační foto k článku: Nová mateřská škola přijme 50 dětí

V důsledku zvýšeného zájmu o předškolní vzdělávání ve městě rozhodly orgány města Blansko o rozšíření stávající kapacity pro předškolní vzdělávání vybudováním nové mateřské školy. Mateřská škola bude umístěna ve 2. NP dvorní budovy Základní školy Blansko, Dvorská 26.


Svoz komunálního odpadu ve svátek 5.–6. července 2010

Svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů proběhne i ve svátek, a to v pondělí 5. 7. i v úterý 6. 7. 2010. To znamená, že je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.
Počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi vzrůstá

Oddělení hmotné nouze odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku zaznamenává stále zvyšující se počty lidí, kteří v důsledku ztráty zaměstnání a z titulu registrace na úřadu práce jsou odkázání na dávky pomoci v hmotné nouzi.
Střípky ze zastupitelstva

Přehled usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města.
Město Blansko vyhlásilo zákaz vstupu do lesů

Ilustrační foto k článku: Město Blansko vyhlásilo zákaz vstupu do lesů

Rada města Blansko schválila na své 76. schůzi konané dne 16. června 2010 vydání Nařízení města č. 3/2010, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.


Nový zákon upravuje oblast spotřebitelských úvěrů

Dne 20.05.2010 vstoupil v platnost zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Nový zákon nahradí stávající právní úpravu, která již neodpovídá současnému vývoji úvěrových produktů nabízených spotřebitelům na trhu.
Blansko a Legnica prodloužily partnerskou smlouvu

Ilustrační foto k článku: Blansko a Legnica prodloužily partnerskou smlouvu

Partnerství s polskou Legnicí, jedním z pěti zahraničních partnerských měst, bylo stvrzeno společnou deklarací podepsanou v blanenském zámku.


Město opraví vodovodní řad

Hned na třech místech proběhnou rekonstrukce vodovodního řadu.


Zkoušky sirén aktuálně

Ve středu 2. 6. je zrušena pravidelná celostátní zkouška sirén ve 12.00 hodin. V pátek 4. června proběhne od 10.00 místní zkouška sirén v Blansku.